realita

Časová výměna

David Clinton/Chronos (Justice League Unlimited) může odstranit časové bariéry, což umožňuje výměny mezi minulostí, přítomností a budoucností. Schopnost vyměňovat si oddělené časové osy. Submoc k manipulaci s časem. Nezaměňovat s paralelním sdílením reality. Uživatel si může vyměnit/přemístit jednotlivé časové osy odstraněním časových bariér, což může vést k drastickým změnám reality v závislosti na událostech časové …

Časová výměna Pokračovat ve čtení »

Chaotické vidění

Po převrácení smyslů kvůli experimentálnímu lékařskému ošetření získal Fuminori (Saya no Uta) schopnost vidět skutečný chaotický stav existence. Moc vidět skutečný chaotický stav, který tvoří existenci/realitu. Pokročilá variace vnímání reality. Nezaměňovat se smyslem pro chaos. Uživatel může nahlédnout/nahlédnout do skutečného chaotického stavu, který tvoří existenci/realitu, což mu umožňuje poznat, jak se vše v existenci spojuje …

Chaotické vidění Pokračovat ve čtení »

Manipulace s bio-realitou

Doktor Manhattan (DC/Watchmen) může ovlivňovat a warp realitu prostřednictvím kvantového provázání se svým stavem částic. Moc manipulovat s bio-generovanou realitou. Submoc manipulace s bio-částicemi. Variace manipulace s bio-energií a manipulace s realitou. Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s bio-generovanou realitou ze svého těla. Může ovládat existenciální stav sebe sama a čehokoliv kolem sebe, a …

Manipulace s bio-realitou Pokračovat ve čtení »

Unreality Traveling

Sora (Kingdom Hearts 4) cestoval do úplně jiného světa známého jako Quadratum na druhé straně reality (The Unreality). Síla cestovat do světů, které jsou neskutečné. Submoc manipulace s Unreality a Subjektivní realita. Variace Planeswalking. Nezaměňovat s Fantasy Traveling. Uživatel může cestovat/cestovat přes hranici neskutečnosti a reality, což mu umožňuje cestovat do a mezi dimenzemi neskutečnosti, …

Unreality Traveling Pokračovat ve čtení »

Manipulace s pozicemi

Secret Squirrel (Super Secret Secret Squirrel) byl schopen porazit Quarka tím, že se s ním utkal na základě jeho hypotetické povahy. Schopnost ovládat postuláty a teorie. Uživatel může manipulovat s postuláty teorií a hypotéz, s věcmi předpokládanými bez důkazu jako samozřejmé nebo obecně přijímané, zejména pokud jsou použity jako základ pro argument nebo ve vědeckém …

Manipulace s pozicemi Pokračovat ve čtení »

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem Gan (série Temná věž) ovládá fyziku multivesmírných/alternativních realit tak, jak je vytvořil. Moc manipulovat s fyzikálními zákony ve všech realitách. Dokonalá verze manipulace s fyzikálními zákony. Uživatel může měnit, vytvářet, manipulovat a přepisovat fyzikální zákony ve všech realitách, měnit je tak, aby byly v každé realitě jiné a ne takové, …

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem Pokračovat ve čtení »

Transcendent Poltergeist Physiology

Transcendent Poltergeist Physiology Reverend Henry Kane/The Beast (série Poltergeist) po sklizení všech duší od svých vlastních následovníků dosáhl plného vrcholu své fyziologie jako Poltergeist. V důsledku toho je schopen deformovat realitu, manipulovat a vyvolávat iluze a mezi jinými silami. Moc být Poltergeistem božské moci. Ultimate version of Poltergeist Physiology. Variation of Transcendent Ghost Physiology and …

Transcendent Poltergeist Physiology Pokračovat ve čtení »

Embodiment objektivismu

Moc ztělesňovat objektivismus. Odchylka filosofického embóru. Uživatel ztělesňuje hodnoty objektivismu, filozofie vymyšlená rusko-americkou spisovatelkou a politickou nadšenkyní Ayn Randovou, která klade důraz na objektivní realitu, která je definována maximalizací ctností, jako je rozum, laissez-faire kapitalismus, masivní vlastní zájem a využití umění k vyjádření reality. Překrytí se sociálním přívlastkem Overlap With Morality Embodiment

Reality Energy Manipulation

Reality Energy Manipulation Cisco Ramon/Vibe (DC Comics) dokáže využít a zmanipulovat síly reality k deformaci mezi světy. Moc manipulovat s kvazifyzickou energií reality. Variace manipulace s energií. Nezaměňovat s kvantovou manipulací s energií. Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s pandimenzionálními, meziprostorovými a ouranochronálními energiemi, které pohánějí a stabilizují veškerou známou existenci. Jako dynamická síla, …

Reality Energy Manipulation Pokračovat ve čtení »

Mindscape Transportation

Warp Savant (Marvel Comics) pomocí své schopnosti přenést láhev do svého podvědomí Moc převádět fyzickou hmotu do myšlenkových vln. Submoc přetváření reality. Opak mentální projekce a materiálizace Mindscape. Nezaměňovat s manipulací se snem nebo dimenzionálním úložištěm. Uživatel může převést fyzickou hmotu na myšlenkové vlny tak, aby cíl existoval čistě v mentální rovině/jako mentální energie. Uživatel …

Mindscape Transportation Pokračovat ve čtení »