Dreamscape

American Dragon: Jake Long“Dreamscape“

Jak se scéna mění, on i Rose jsou ve vysněné verzi Havaje. Rose komentuje, jak je krajina krásná. Pak řekne: „Poslouchej, Jaku. Neměla bych odvahu ti to říct ve skutečném světě. Ale já…“ Pak ji přeruší Jakeův budík.

Jake později najde Spuda a Trixie v knihovně během studovny. Spud spí a Trixie mu vynadá, že jí slintá po botách. Když se Spud probudí, řekne, že není schopen uvěřit, že usnul bez svého „vybavení“. Zatímco si Spud nasazuje své vybavení, Trixie se zeptá Jakea, jak pokračuje jeho studium. Jake jí řekne, že má přesně 43 hodin na to, aby studoval každou velkou vědeckou mysl na svůj úkol a zkoušku, jinak mu Rotwood podrží známku. Trixie pak řekne, že Rotwood je v poslední době tvrdší než obvykle, s čímž Jake souhlasí. Trixie se zeptá Jakea na skutečný důvod, proč přišel pozdě do školy. Jake přizná, že se ve svých snech poflakoval s Rose a bylo to úžasné. Spud si pak stěžuje, že ať se snaží sebevíc, není schopen si své sny zapamatovat. Scéna se pak změní, když Spud dělá test spánku a jeho mozková aktivita je v podstatě nulová. Trixie řekne, že nejspíš propadne v biologii, protože si nepamatuje nic z toho, co četla. Ona pak pokračuje, že „jediná věc, která potřebuje ‚opravit‘, je rozbitý automat na svačiny dole. Kdo jde se mnou?“ Krátce poté Spud znovu usne. Jake připomíná Trixie, že se potřebuje učit. Pak nahlas čte: „Věděl jsi, že splachovací záchod vynalezl chlápek jménem John?“

Té noci je Jake na dalším snovém rande s Rose. Po chvíli si Rose všimne, že se plně nesoustředí na to, aby se bavil jen s nimi dvěma. Pak vysvětlí svůj úkol: „Pokud se mi nepodaří vlézt [Rotwoodovi] do hlavy a podívat se, co si myslí, je ze mě topinka.“ To dává Rose nápad: vede Jakea do chodby snových dveří, které se říká Koridor snů. Brzy se zastaví u Rotwooda, kde se poprvé setkají s jeho skutečným snem. Jdou hlouběji do jeho podvědomí a objevují vzpomínky na jeho dětství. Ke konci své cesty získají pro Jakea odpovědi na testy. O pár vteřin později narazí na Chiméru, mytickou bytost, o které Řekové věřili, že ji zabil Herkules. Společně jsou Jake a Rose schopni ji snadno porazit.

Když se Jake druhý den ráno probudí, mají oba jeho rodiče špatnou náladu. Když si to uvědomí, rozhodne se vynechat snídani a jít do školy, kde jsou lidé o něco méně „nepřátelští“. Ve škole však nálada není o moc lepší. Když Rose řekne Jakeovi, že lidé říkali, že vidí tvora, který vypadá přesně jako Chiméra, Jake ví, že měl potíže. Teď musí on, Rose, Trixie a Spud přijít na to, jak věci napravit.

Jake se přirozeně obrátí o pomoc na svého dědečka Lao Š‘. Poté, co se Jake rozčílí na dědečka, jim Fu Dog řekne, že si může vyrobit okouzlující past, aby Chiméru chytil do pasti a umístil ji na právoplatné místo. Jediné, co musí Jake a jeho přátelé udělat, je usnout a setkat se s dědečkem v jeho snu a získat past. Protože nemohou zůstat v obchodě kvůli hlasitým zvukům, Spud jim navrhne, aby šli do knihovny. Jakmile tam budou, snadno se nechají unášet.

Opět v říši snů, hned spatří Chiméru. Poté, co ji sleduje v Trixiině snu, je Jake přiměje, aby udělali „dvouvteřinovou“ odbočku ve snu Brada Mortona, kde ho vidí tančit jako baletku. Přirozeně, Jake neodolá a vyfotí se. Poté se se svou posádkou zastaví u dědova snu, aby získali past.

S osidlem v ruce slyší ve Spudově snu Chiméru, která se zdá být inspirována Batmanem. Spuda ta scéna ohromí posvátnou úctou. „Páni! Nemůžu uvěřit, že si nic z toho nepamatuju!“ Pak zjistí, že má vlastního komorníka, který řekne: „Dostaly se zprávy, že Chiméra je ve skladištní čtvrti.“ Spud si pak oblékne kostým a spěchá ve Spudmobilu zachránit Spudopolis – samozřejmě s pomocí Jakea a jeho přátel.

Když dorazí, Spud do ní začne pálit brambory ze svého odpalovače Spudů. Když rozptyluje Chiméru, Jake ve své dračí podobě otevře léčku. Ve chvíli, kdy má být Chiméra plně vtažena, probudí Jakea a jeho přátele Rotwood. Jake se probudí a vypustí Chiméru zpátky do Spudopolis. Když jsou Jake, Rose a Trixie pryč ze světa snů, je na Spudovi, aby se postavil Chiméře sám – alespoň na malou chvíli. Poté, co Trixie vyhodí z okna bramborovou bombu na Rotwoodovo auto, je rozrušený rozhovor přerušen, takže se teď mohou dostat do světa snů a pomoci Spudovi s Chimérou.

Když znovu vstoupí do jeho snu, uvidí Spuda, jak padá z vysoké budovy. Poté, co přistane na nafukovací podložce, uvidí, že byl pořezán. Nejdříve se tomu zasměje, ale pak omdlí. Rose řekne Trixie, aby ho zkontrolovala, zatímco ona a Jake půjdou za Chimérou. Jake se pak změní do své dračí podoby a začne otevírat past, jen aby zjistil, že je zaseknutá. S výhodou rozptýlení na něj skočí Chiméra a pošle past letící do řeky.

Jake si pak uvědomí, že potřebují netvora dostat ven, než ho stihnou zajmout. Rose Jakeovi znovu udá jeho pokyny. Řekne Jakeovi, aby šel po pasti, zatímco ona rozptýlí Chiméru. Rozhodne se netvora unavit tím, že mu uteče. Vběhne do vlastních dveří snů, kde uvidí sebe a zbytek Huntsclanu, jak cvičí. Rose nemá čas se dívat, protože Chiméra je téměř u ní.

Mezitím se Jake ponoří do řeky a podaří se mu chytit osidlo. Když se chystá plavat zpět nahoru, omotá se kolem něj dlouhé chapadlo chobotnice. Když ho táhne, Spud ho přijde zachránit v ponorce a zahání chobotnici pryč, což Jakeovi umožňuje plavat zpět nahoru na vzduch.

Když se Rose dostane hlouběji do svého podvědomí, schová se za zeď. Chiméra projde kolem, aniž by věděla, že tam je. Poté, co si uvědomí, že je hluboko ve svých vzpomínkách, uvidí své rodiče a starší dvojče ze dne, kdy se narodila, a dozví se, jak ji ukradl Huntsclan. Když se Rose sotva vzpamatovává ze šoku, Chiméra ji znovu zahlédne a začne ji znovu pronásledovat. Rychle uteče ze svého snu zpět do Spudopolis, kde narazí na slepou uličku. Právě když se chystá bojovat, Jake se vrhne dovnitř a otevře past, uvězní Chiméru uvnitř.

Po návratu Chiméry do Rotwoodova snu se Jake a jeho přátelé probudí právě ve chvíli, kdy se profesor vrací z úklidu svého auta. Poté je propustí se slovy: „Vidět pana Longa, jak zítra propadá u mé zkoušky, mě určitě dostane do lepší nálady.“

Ve škole Trixie říká, že poté, co se dostala do Snového světa, dostala informace, které potřebovala k tomu, aby zvládla biologii. Jake si uvědomí, že odpovědi na test nepotřeboval; všechny odpovědi už znal. Díky své cestě do Snového světa přišel na to, že největší vědecký mozek, o kterém Rotwood mluvil, nebyl nikdo jiný než on sám. S tím, co bylo řečeno a uděláno, Jake svůj test zvládne a zanechá velmi zmateného profesora a šťastného Jakea.

Druhá série: „Bring It On“ • „Half Baked“ • „The Academy“ • „The Doppelganger Gang“ • „Something Fishy This Way Comes“ • „Breakout“ • „Family Business“ • „Hero of the Hourglass“ • „Dreamscape“ • „A Befuddled Mind“ • „Fool’s Gold“ • „Feeding Frenzy“ • „Haley Gone Wild“ • „Supernatural Tuesday“ • „The Rotwood Files“ • „Hairy Christmas“ • „Switcheroo“ • „The Love Cruise“ • „Year of the Jake“ • „Homecoming“ • „Young at Heart“ • „Siren Says“ • „Shaggy Frog“ • „Nobody’s Fu“ • „Magic Enemy Number One“ • „A Ghost Story“ • „Bite Father, Bite Son“ • „Game On“ • „Furious Jealousy“ • „Being Human“ • „The Hong Kong Longs“

Král Verago

Král Verago je vážný a zodpovědný, když se domnívá, že pravidla jaquinů musí být do písmene dodržována, což ho činí extrémně tvrdohlavým. Přesto je dobrosrdečný a silný, i když jeho pravidla měla dobré důvody, král Verago tvrdohlavě odmítal pomoc lidí mimo jejich říši a jeho arogance se projevila tím, jak málo si Eleny vážil kvůli jejím omezeným zkušenostem jako vládce.

Když na to přijde, král Verago dokáže být chápavý, když potřebuje přijmout pomoc od druhých. Je také ukázáno, že je hrdý na lidi kolem sebe, jako když Skylar bojovala za to, čemu věřil a Nicova statečnost hrála velkou roli v zajetí Marimondy a on se stal Strážcem Avaloru, čímž porušil pravidla, kterých si původně tak cenil, když jeho syn ukázal svou odvahu.

S vědomím, že pravidla jsou důležitá, stejně tak flexibilita a kompromis a že respekt platí oběma směry, se Verago stalo lepším vládcem i lepším otcem.

Král Verago je velký černý Jaquin s tmavě šedým podbřiškem. Má také zelené peří, které má modré špičky.

O králi Veragovi se v „Útěku Jaquinů“ poprvé zmiňují jeho synové a Ciela. On a jeho družka měli nejméně dva syny, Skylar a Nico. Z jeho synů vyrostla hravá dvojice šprýmařů. Jednou mu rozebrali hnízdo a postavili ho vzhůru nohama, když v něm spal, a zabránili mu vypadnout tím, že ho k hnízdu přivázali popínavými rostlinami. To se mu nelíbilo, a tak Skylara přihlásil do Guardian Training, aby mu pomohli naučit se být zodpovědný. O několik let později udělal ze stejného důvodu totéž pro Nica.

Svůj debut si odbude ve speciálu Elena z Avaloru: Říše Jaquinů. Když Nico neuspěje v Guardian testu, Elena mu navrhne, aby si vzal make-up, ale Migs řekne, že make-upy jsou zakázány králem Veragem. Elena se tedy rozhodne jít do jaquinské říše, aby si s ním promluvila, ale když se s ním setkají Mateo a Elena, Skylar a Nico je ale nevidí rádi, protože lidé nejsou ve Vallestrelle vítáni a ukazují jim, proč musí být jejich pravidla dodržována. Protože vysvětluje, že kdysi dávno přišel do jejich říše člověk a omylem vypustil Kirin, zlé monstrum, ke kterému Verago vedl jaquiny v jejich vůbec nejtěžší bitvě.

Pak ho jeden z jaquinských zvědů upozorní, že Marimondu někdo vypustil, čemuž král Eleně vysvětlí, že Marimonda je zlá lesní víla, která se před staletími pokusila zničit města Avalor vinnou révou, ale byla zastavena slunečními ptáky s prastarou magií a zanechá s Migy, aby ji zastavili. Aby Marimondu polapil, nastraží past s Migy jako návnadou, ale Elena a Skylar, které si myslí, že Migs má potíže, past omylem zničí. U brány se znovu setká s princeznou a ta jim řekne, že za vším stojí Victor a Carla. Verago rychle Elenu viní, že Avalor zničila, ale Skylar ji rychle brání tím, že k ní neměl být tak odmítavý. Když vidí, že se Skylar konečně stává zodpovědnou za to, v co věří, je Verago šťastný, že vidí svého syna, jak začíná vyrůstat v Jaquina, na kterého může být pyšný.

Skupina se otočí zády k Avalorovi a vidí, jak se Marimonda blíží k paláci. Když vidí, že potřebují způsob, jak rozptýlit Marimondu, aby Elena a Skylar mohly nastražit další past, Nico se dobrovolně přihlásí jako návnada a s jejich pomocí je lesní skřítek úspěšně chycen. Když Verago vidí statečné činy svého nejmladšího syna, udělá z Nica Strážce Avaloru, aniž by musel opakovat test, a všichni se vrátí do Vallestrelly oslavovat, s králem Veragem, který řekl, že jejich matka by byla hrdá na Jaquiny, kterými se stávali pro jeho syny a rozhodl se, že jim dovolí vrátit se do Vallestrelly, kdykoliv budou chtít.

Verago později navštíví Jaquin Festival v „Špiónovi v paláci“, spolu s náčelníkem Zephyrem a Zephyrovým nástupcem Cruzem, sledují, jak Migs, Luna a Skylar předvádějí na oslavu letecké představení s podporou nového vynálezu princezny Isabely. Verago netuší, že Carla Delgadová je s Elenou a Naomi v přestrojení za „Ritu Perezovou“ v rámci spiknutí Shurikiho ukrást královně Lucii Carnaval Tiaru, aby jí mohla vyrobit novou hůlku, aby se pomstila Eleně a Jaquinům.

Nicméně o něco později se Verago dozvídá o tom, že se Šuriki vrátil a také o tom, že Cruz zradil náčelníka Zephyra, než ho osvobodila jeho sestra Vestia a spojil se se Šurikim, což je jeho hlavní prioritou, aby je dostal před soud.

V „Not Without My Magic“ Verago nechává své zvědy pronásledovat Cruze a Vestii poté, co se vrátili do Vallaestrelly poté, co se rozloučili s Delgadovými kvůli tomu, že se jim nedostalo respektu, který si zaslouží od Victora a Carly, ale sourozenci Jaquinovi jsou schopni Veragovi zvědy ztratit. Později se Verago setká se svým synem Skylarem a Elenou, když se chystali vrátit do Avaloru, jen aby jim bylo záhy řečeno o požáru, který vypukl v džungli a zanechal Veraga znepokojeného, protože džungle nehořela už dlouho předtím, než se narodil. Verago využije nápad od Eleny použít velké leknínové polštářky jako nosiče pro jezerní vodu, aby uhasil ohně, a záhy zjistí, že požáry byly důsledkem toho, že Cruz a Vestia vypustili ohnivého skřítka z jedné ze sklenic Quita Moza jako součást plánu stát se hrdiny a získat pro Elenu a Veraga odpuštění za jejich předchozí zločiny. Nicméně Verago je na ně stále naštvaný a nechá je zatknout a odvézt zpět do svého paláce, kde budou čekat na rozsudek, zatímco Elena a Skylar půjdou po ohnivém skřítkovi. V době, kdy se vrátí do Veragova paláce, je palác v plamenech kvůli ohnivému skřítkovi, který se tam dostal jako první a Verago dohlíží na evakuaci těch Jaquinů, kteří nemohou pomoci v boji s ohněm. Po zjištění, že ohnivý skřítek hledá svou paní, čarodějku, kterou Jaquinovi už dávno vyhnali, díky nějaké životně důležité informaci, kterou Cruz a Vestia zapomněli zmínit, dvojčata požádají o pomoc s opětovným odchycením ohnivého skřítka, protože to byla jejich chyba, že se dostal ven. I když je stále ostražitý a podezřívavý kvůli jejich kriminální minulosti, Verago nechá Cruze a Vestiu jít mu na pomoc, Skylar a Elenu chytit ohnivého skřítka. Když se osvědčí v tom, že se chtějí kát za to, že pomohli znovu chytit ohnivého skřítka, Verago Cruzovi a Vestii jejich zločiny odpustí a odpustí jim, a pak poděkuje Eleně za pomoc a připomene jí, že magie nemusí být vždy nutná k vyřešení problému, když vynalézavost a další dovednosti dokážou totéž.

Zábava: Disney dobrodružství Přátelé Cavalcade

Sofia První: princezna Sofia • král Roland II • královna Miranda • princezna Amber • princ James • Flora • Gwen

Druhá série: „Klenot Maru“ • „Královská rivalita“ • „Prokletí El Guapa“ • „Tři Jaquini a princezna“ • „Špion v paláci“ • „Věda nespravedlivá“ • „Vzestup čarodějnice“ • „Měňavci“ • „Žezlo noci“ • „Závod o říši“ • „Příběh o dvou žesťácích“ • „Třídní akt“ • „All Kingdoms Fair“ • „Lávový příběh“ • „Píseň sirén“ • „Příliv změn“ • „Návrat El Capitána“ • „Nalezení Zuza“ • „Sněhové místo jako domov“ • „Dvě levé ploutve“ • „Pohyb nahoru“ • „Ne bez mé Magie“ • „Velký skok Luny“ • „Naomi to ví nejlépe“
Season Three: „Sister of Invention“ • „To Save a Sunbird“ • „Father-in-Chief“ • „The Incredible Shrinking Royals“ • „Norberg Peace Prize“ • „The Magic Within“ • „Flower of Light“ • „Captain Mateo“ • „Sugar Rush“ • „The Family Treasure“ • „Dreamcatcher“ • „Changing of the Guard“ • „King Skylar“ • „Spirit of a Wizard“ • „Team Isa“ • „The Last Laugh“ • „Festival of Lights“ • „The Birthday Cruise“ • „Giant Steps“ • „Shooting Stars“ • „Crash Course“ • „Sweetheart’s Day“ • „The Lightning Warrior“ • „Dia de las Madres“ • „Heart of the Jaguar“ • „Elena’s Day Off“ • „To Queen or Not to Queen“ • „Coronation Day“

Velký princ lesa

Velký princ lesa

Velký princ lesa je Bambiho otec, ochránce lesa a vedlejší postava v Bambim a deuteragonista jeho midquelu Bambi II. Je vdovcem po Bambiho nejmenované matce.

O raném životě Velkého prince se toho ví málo kromě toho, že jako kolouch odešel na mýtinu v lese a potkal mladou laň, ze které vyrostla Bambiho matka.

Podle Velkého prince byl hodně jako Bambi, když byl ještě kolouch. Jako dospělý je ukázán jako vysoce důstojný jelen, který se někdy chová ke svému synovi Bambimu chladně, aniž by si to uvědomoval. Bez ohledu na to se mu otevřel a opravdu mu na něm velmi záleží.

I když má zastrašující vzhled, Velký princ má měkké srdce, jak je vidět, když je v přítomnosti své rodiny. Po smrti Bambiho matky musel Velký princ vypadat silný kvůli svému synovi, ale byl její smrtí deprimován, jak je vidět, kdykoliv se o ní Bambi zmínil.

Velký princ je nejprve zpozorován, jak se dívá na svou družku a novorozeného syna z dálky. Později, když si všichni tvorové užívají louku, Velký princ vstoupí, což způsobí, že všichni ztichnou v úctě. Velký princ se chvíli dívá na Bambiho, který se pak zeptá své matky, kdo byl ten jelen. Bambiho matka vysvětluje, že jelen je velmi respektován pro svou statečnost a moudrost, stejně jako pro to, že žije déle než kterýkoliv jiný jelen v lese. Tyto důvody jsou důvodem, proč je jelen znám jako Velký princ lesa. Několik okamžiků poté Velký princ cítí nebezpečí a signalizuje jelenovi, aby utekl. Velký princ vede vyděšeného Bambiho ke své matce.

Po smrti Bambiho matky najde Velký princ Bambi, které vysvětlí, co se jí stalo. Volá Bambi, aby šla s ním a odhalila se jako Bambiho otec.

Později, když je Bambi mladý dospělý, se Člověk vrací do lesa. Po incidentu s Člověkem a jeho psy je Bambi zastřelen. Velký princ přichází k Bambimu a přikazuje mu, aby vstal. V lese vypukl lesní požár, a tak Velký princ vede Bambiho do bezpečné oblasti, kde na něj čeká mnoho dalších tvorů, včetně Bambiho lásky Faline. Příští jaro je Velký princ viděn, jak se dívá s Bambim na Faline a jejich novorozená dvojčata Gena a Gurriho. Otec a syn si vymění pohledy a Velký princ se otočí a hrdě odchází, zanechávaje svého syna, aby se stal novým Princem lesa.

Midquel jde do hloubky do období, které Bambi strávil se svým otcem jako kolouch. I když se Velký princ poněkud zdráhá převzít otcovskou roli, bere Bambiho do svého doupěte po smrti Bambiho matky. Žádá přítele Sovu, aby našel laň, která by byla Bambiho pěstounkou, ale přítel Sova ji nebude moci najít dříve než na jaře, protože krutá zima činí potravu těžko dostupnou.

V jednu chvíli během zimy dovolí Velký princ Bambimu, aby šel se svými přáteli za svištěm, který má předpovědět konec zimy. Bambi poté usne, ale probudí se a slyší, jak ho matka volá. Když se ukáže, že volání je jeden z Lidských triků, Velký princ Bambiho zachrání, ale rozzuří se, že na ten trik skočil a vynadá mu za to. Velký princ pak poznamená, že zima brzy skončí a Bambi bude moci mít novou matku.

Později je Velký princ svědkem toho, jak Bambi skáče přes velkou propast, což na něj udělá dojem. Velký princ a Bambi se začnou sbližovat poté, co se Bambi Velkého prince zeptá na jeho povinnosti.

Jednoho dne, když Velký princ a Bambi hrají, přítel Sova konečně přivede laň Menu, aby se stala Bambiho matkou. Velký princ je ukázán, že lituje svého rozhodnutí předat své rodičovské povinnosti, ale rozhodne se tak učinit. O něco později Velký princ dorazí, aby viděl, že Bambi odehnal některé z psů Člověka, kteří útočili na Menu. Když Velký princ jde k Bambimu, útes, na kterém Bambi je, se hroutí. Velký princ najde Bambiho na dně, zdánlivě mrtvého, a začne plakat. Nicméně Bambi se brzy probudí, k velké radosti Velkého prince.

Na konci filmu Velký princ vezme nyní dospívajícího Bambiho na procházku lesem a ukáže kolouškovi mýtinu, kde se Velký princ poprvé setkal s Bambiho matkou. Princ pak prozradí, že on sám byl k radosti svého syna hodně podobný Bambimu jako koloušek.

Ve filmu Kdo falešně obvinil králíka Rogera lze Velkého prince spatřit během závěrečné scény s Toony. Je viděn, jak vykukuje hlavou z cihlové zdi spolu s ostatními Toony.

Velký princ může být viděn po boku svého syna v potrait v epizodě Amphibia „Boj v muzeu“.

Smazáno: Raindrops • Twitterpated • Thumpity-Thump (Thumper song) • Sing the Day

Logan Hunter

Logan James Hunter, kterého ztvárnil Leo Howard, se objevil v několika epizodách 3. řady Shake It Up. Logan je synem Jeremyho Huntera a měl být budoucím nevlastním bratrem CeCe Jones a budoucím nevlastním synem Georgie Jones, dokud se v I Do It Up Georgia a Jeremy nevezmou, protože cítili, že se do vztahu vrhli, ale stále zůstávají přáteli, takže Logan a CeCe nebudou muset být nevlastními sourozenci.Logan a CeCe se stále vídají, protože Logan a Rocky spolu šest dní chodí a pak se rozejdou, protože Cece dala Loganovi další šanci a Logan ne. Poté se ukáže, že je ženatý s Cece Jones s jedenáctiletým synem L.J. Hunterem a zdá se, že jsou spolu velmi šťastní

Vzhled a osobnost

Logan je prokazatelně velmi pohledný chlapík. Je cool a sympatický. Je zdánlivě klidný, koordinovaný a miluje skateboarding. Navzdory tomu je ale také velmi disciplinovaný a oddaný tomu, co kdy dělá. Zdá se, že je puntičkář na pravidla, ale to neznamená, že neví, jak a kdy se bavit. Je to většinou milý chlapík, i když se naštve, když na něj někdo tlačí. Nemá rád CeCe založenou čistě na její nedostatečné pracovní morálce a lhostejném přístupu k životu. Navzdory tomu se zdá, že má rád Rockyho, protože na rozdíl od CeCe je pracovitá a disciplinovaná. V Clean It Up je naznačeno, že Rocky a Logan k sobě něco cítí a stanou se párem v Love & War It Up. Ale randí spolu jen 6 dní. Zdá se, že má také rád Flynn, kvůli jejich podobným osobnostem. Logan má také tendenci říkat „ZAM!“, když je šťastný. Deuce si myslí, že Logan je velmi cool, stejně jako Flynn.

Rocky Blue (Crush, Close Friend, Ex-Girlfriend)

Logan má s Rockym lepší vztah než se CeCe. Udělalo na něj dojem, že se jí podařilo sehnat kebab ve správném pořadí, když pracovala, i když vypadal trochu otráveně, když se snažila zastat Cece, když přišla pozdě. V Clean It Up ho Rocky omylem políbil, na což se usmívá a říká „Zam!“, což znamená, že se mu líbilo, že ho políbila, což dělá věci pro Rockyho trapné. Pak ji k jejímu překvapení políbí zpátky ze své svobodné vůle. To umožní jejich vztah dále prozkoumat. V I Do It Up začne Logan mluvit o svém vztahu s Rockym a zamiluje se do ní ještě víc, ale Ty se do toho pořád plete. Loganovy city k ní stále rostou. V Love & War It Up se Rocky snažil přesvědčit jeho a CeCe, aby spolu vycházeli, aby mohl s Rockym chodit. Ve stejné epizodě se Rocky stane Loganovou přítelkyní, ale také se s ním rozejde, protože odmítá dát CeCe šanci, zatímco Ce mu dala šanci.
Logan a Flynn jsou šťastní, že jsou nevlastní bratři, protože Logan vzal Flynna na skateboarding a řekl, že CeCe žárlí, protože on a Flynn mají lepší pouto. Flynn vychází s Loganem lépe než Cece. Nestali se nevlastními bratry poté, co se CeCeina máma a Loganův táta nevzali.

Logan a CeCe se nemají rádi od té doby, co Logan vyhodil CeCe v Oh Brother It Up , aniž by věděl, že CeCe je dcera přítelkyně jeho táty. Cece a Logan jsou šokovaní a otrávení, když zjistí, že se stanou budoucími sourozenci. Logan nazval CeCe línou a CeCe řekla, že Logan si myslí, že je super, když není. Logan má CeCe rád víc, než si myslí, protože CeCe nazval svou sestrou a sdílejí spolu pár věcí, i když si jdou navzájem na nervy.

Logan a Ty se poprvé potkali v My Fair Librarian It Up, když Flynn zavolal Loganovi, aby mu pomohl se stavbou mýdlového boxu. Později se zdá, že Ty na Logana žárlí, protože Deuce řekl, že je v pohodě. Později Flynn řekl Loganovi a Tyovi, aby se s tím pokusili smířit, což přijali a podařilo se jim vytvořit určitý stupeň přátelství. Nicméně v Clean It Up Ty poprvé viděl Logana, jak líbá Rockyho na tvář, to zanechalo Ty s negativním názorem na Logana, ve zmíněné epizodě ho odtáhl pryč, aby ho dostal od Rockyho. V I Do It Up je Ty stále nepřátelský a nepřátelský k Loganovi a Logan je jím zastrašován, kvůli jeho stresu z toho, že je drží od sebe.

Logan a Deuce se poprvé potkali v My Fair Librarian It Up a Deuce odhalil, že je pravděpodobně fanoušek Logana, když se Logan zmínil, že má spoustu zkušeností s mýdlovými auty. Deuce ho pak začal mít rád a Logan se rozčílil, když Deuce políbil Loganovi zadek a oblékl si Loganovo oblečení, které měl na sobě poprvé.

jeho budoucí manželka Cece Jones na konci epizody Future it Up je ženatý s Cece Jones a má syna zdá se, že se dostal přes incident z epizody Love & War it Up, protože se zdá, že je ve šťastném vztahu se svou ženou vzhledem k tomu, že se nesnášeli, když byli teenageři

Hamuel

Hamuel je jedním z Edmundových havranů, kteří mu dělají společnost v Temném království a dohlíželi na jeho syna, spolu s Edmundovými věcmi, které mu patří, dokud neopustili stopu po ztraceném princi Temného království. Od té doby Hamuel zůstal po Edmundově boku.

Hamuel je věčně neohrabaný a zabedněný havran, který má sklony selhávat i v těch nejzákladnějších a nejjednodušších úkolech.

Jako většina havranů má i Hamuel tmavě zbarvené peří.

Poté, co Edmund řekne Eugenovi, že je jeho otec v Osudech kolize, Hamuel předá králi jeden z Flynnových jezdců, které chtěl, plakáty, na kterých král ukazuje svého dlouho ztraceného syna, než si sednou k jídlu, kde si Hamuel plete dekoraci stolu ve tvaru ptáka se skutečným ptákem a začal dělat pářící tanec, dokud nespadl ze stolu. Když se Pascal vydá hledat Eugena do hradu, Hamuel zahlédne chameleona a pronásleduje ho, dokud se Pascalovi nepodaří ztratit havrana.

V „Návratu krále“ zůstává Hamuel po Edmundově boku, zatímco král dává Eugenovi šerpu, která byla v jejich rodině nalezena a chtěla ji dát Eugenovi jako svému novému dědici. Zatímco Eugene přemýšlí nad šerpou a otcem, který mu jako dítěti pomáhal, Rapunzel připomíná Eugenovi, že Edmundův jediný přítel je pták, který se snadno ztratí v botě, což dělá z Edmunda osamělého muže; zatímco Hamuel létající kolem s hlavou zaseknutou v Eugenově botě dokazuje, že měl pravdu. Druhý den ráno, poté, co se Eugene dozví, že šerpa byla ukradena, se Hamule připojí k Eugenovi a Edmundovi v jejich úkolu získat ji od zloděje, zatímco Edmund má důvěru ve svého opeřeného přítele Eugene vidí Hamuela jako hloupého ptáka, který neustále naráží do předmětů, které jsou v jeho letové dráze, aniž by se obtěžoval kolem nich létat. Jako by si nevšiml, že tam jsou. Poté, co se Eugene dozvěděl, že Edmund byl ten, kdo vzal šerpu, aby se mohl sblížit otec se synem, a rozčílí se kvůli tomu, Edmund se radí s Hamuelem o svých činech, dokud Králové nejsou zajati bratry Stabbingtonovými, zatímco havran byl vyslán, aby upozornil Eugena na nebezpečí, ve kterém je jeho otec. Hamuel se později dostane do pasti v jeskyni s Eugenem a když se Domino snaží přimět Eugena, aby viděl, že je v Edmundově pytli s cetkami, Hamuel se honí za světlem, které z něj svítí, dokud pytel nesrazí na zem; což umožnilo Eugenovi vidět, že jsou to předměty z jeho dětství a že Edmund ho sleduje. Poté, co byl Eugene zachráněn Rapunzel a jejich koňskými přáteli, pracují společně na záchraně Edmunda před Stabbingtony. Hamuel byl později viděn, jak sedí na Edmundově rameni poté, co byl král zachráněn.

Krátce poté, co Rapunzel a její přátelé najdou mapu pokladu, zatímco opravují poškozený trůnní sál v „Ztraceném pokladu Herz Der Sonne“, se princezna rozhodne uspořádat závod v hledání pokladu, kde každý jedná v týmu dvou, do kterého je její vynález „H.A.T.“ roztřídí. Podobně jako se rozešel Pascal s Maximem, spojila se H.A.T. s Hamuelem a Varianovým mývalem Ruddigerem, který se snažil zničit Maximovy šance na výhru, kdyby nebylo havrana, který znečistil mývalovy pasti a místo toho v nich uvěznil svého partnera.

V „Dni zvířat“ se Hamuel připojí k Rapunzel, Varianovi, Kieře, Catalině a jejich zvířecím přátelům, Pascalovi, Maximovi a Ruddigerovi na výlet, aby vrátili poslední ukradené věci z dívčích zlodějských dnů. Epizoda začíná tím, že Hamuel letí hlavou dolů, zatímco Pascal používá své nohy, aby se zachytil havranových pařátových nohou, které bolí ve vzduchu, dokud havran nenarazí do vozíku a nezíská z pytlů s poklady háček ve tvaru mušle. Když se zvířata perou o jablko, jejich lidští přátelé skončí uvězněni v magickém háčku, který později ukradne Dwayne. Rapunzel uklidňuje své mladé přátele, že jejich zvířecí přátelé jim budou schopni pomoci, protože každý z nich má své vlastní schopnosti, ale nebyli si tak jistí, jak moc by Hamuel mohl být v jejich současné situaci nápomocný, a měli problém přemýšlet o hezkých věcech, které by řekli o havranovi. Nakonec jim však Hamuel pomáhající svým zvířecím spojencům umožnil Rapunzel a ostatní vysvobodit ze skořápky, jakmile ji vrátili do moře a Rapunzel jim děkuje za pomoc.

The Heist

American Dragon: Jake Long“The Heist“

Epizoda začíná hraním si s leprikóny, když jeden z přisluhovačů Eliho Pandaruse ukradne hrnec zlata. Jeden z leprikónů jde k Jakeovi a dědovi a řekne jim o ukradeném hrnci zlata a vysvětlí jim, že hrnec zlata leprikónům nepřináší štěstí; je to jejich živobytí. Trixie a Spud se přidají, aby jim pomohli získat hrnec zlata zpět. Udělají strategický plán, jak získat zlato zpět. Proplíží se do Pandarusova hotelu tím, že se ukryjí uvnitř pouzdra na kytaru a Trixie a Spud se přestrojí za zpěváky. Když se Jake a Fu Dog snaží otevřít sejf, zjistí, že se jim to nedaří, protože potřebují otisk prstu. Jake použije Fu Dogovu kouzelnou srst, na které je otisk Pandarusovy ruky. Když vejdou dovnitř, Jake jen tak volně vejde dovnitř, aniž by se dotkl bezpečnostních světel a děda dostane strach, protože na ně bedlivě dohlíží. Jakeův ocas se omylem dotkne bezpečnostních světel, což spustí poplach. Jake zjistí, že bojuje s obřím pavoukem, Kumem. Mezitím Trixie a Spud musí vařit, aby mohli počkat na Jakea a Fu Doga. Jake uvězní Kuma, ale zapomene, že Panderas je venku. Pandarus si vezme zlato, ale děda přijde na pomoc a vezme Jakea a gang. V parku přemýšlejí o nové strategii, ale Jake donutí Spuda otevřít kufřík se zlatem uvnitř.

V hotelu Pandarus otevře hrnec a uvnitř najde dušené maso.

Druhá série: „Bring It On“ • „Half Baked“ • „The Academy“ • „The Doppelganger Gang“ • „Something Fishy This Way Comes“ • „Breakout“ • „Family Business“ • „Hero of the Hourglass“ • „Dreamscape“ • „A Befuddled Mind“ • „Fool’s Gold“ • „Feeding Frenzy“ • „Haley Gone Wild“ • „Supernatural Tuesday“ • „The Rotwood Files“ • „Hairy Christmas“ • „Switcheroo“ • „The Love Cruise“ • „Year of the Jake“ • „Homecoming“ • „Young at Heart“ • „Siren Says“ • „Shaggy Frog“ • „Nobody’s Fu“ • „Magic Enemy Number One“ • „A Ghost Story“ • „Bite Father, Bite Son“ • „Game On“ • „Furious Jealousy“ • „Being Human“ • „The Hong Kong Longs“

Kevin Flynn

Kevin Flynn je protagonistou filmu Walt Disney Productions z roku 1982 Tron a tritagonistou jeho pokračování. Je softwarovým inženýrem, který pracuje pro softwarovou korporaci ENCOM, vytváří několik videoher na firemním mainframu po pracovní době, snaží se založit vlastní herní společnost, nicméně kvůli zásahu MCP byl rozdělen na data a transformován do programu přes laser, a nucen hrát na herní ploše.

Flynnovo rodné město je Paramus v New Jersey, kde se narodil koncem čtyřicátých let. Flynn získal doktorát z CalTech před nástupem do ENCOM v roce 1979. Jako začínající mladý programátor začal Flynn tajně vyvíjet nové videohry. Konkurenční programátor ENCOM Ed Dillinger se dozvěděl, co Flynn dělá, a ukradl Flynnovy hry. O tři měsíce později Dillinger odhalil hry společnosti, aniž by se obtěžoval se změnou názvu. Dillinger byl rychle povýšen a nakonec se vypracoval na vysokého výkonného viceprezidenta. Když Flynn protestoval, Dillinger ho vyhodil.

V roce 1981 založil Flynn svůj vlastní podnik – vhodně pojmenovaný „Flynnova arkáda“ – a zaplnil ho vlastními výtvory a také několika dalšími klasickými videoherními automaty. Flynn považoval arkádu za jediný způsob, jak mohl profitovat z her, které mu byly ukradeny.

Ve filmu z roku 1982 se Flynn několikrát pokouší nabourat do mainframu ENCOM přes terminál ve své arkádě a pomocí svého nejlepšího hackerského programu – CLU – se snaží získat důkazy, které prokážou Dillingerovu podvodnost.

Tou dobou už Dillinger vyvinul Master Control Program z šachového programu, který má spravovat hlavní počítač ENCOM. MCP najde data, která Flynn chce, a pokusí se je před ním skrýt, dokonce jde tak daleko, že mu zablokuje přístup do systému. Flynnova činnost vede Dillingera k tomu, aby si vynutil další zabezpečení tím, že vypne veškerý přístup k hlavnímu počítači, včetně přístupu pro programátory ENCOM. Mezi postiženými byl i Alan Bradley, který má zakázáno pracovat na svém bezpečnostním programu Tron.

Flynn není schopen plagiátorství osobně odhalit, a tak požádá o pomoc svou bývalou milenku Loru Bainesovou a jejího nového přítele Alana, kteří se rozhodnou pomoci Flynnovi získat přímý přístup k počítačovým systémům, které by mohly obsahovat usvědčující důkazy. Jejich plánem je, aby Flynn zfalšoval přístup skupiny 6, aby Alan mohl znovu získat přístup k Tronovi. Poté Alan nařídí Tronovi, aby vypnul MCP, který následně vydá Flynnův ukradený soubor.

Lora vezme Flynna ke svému terminálu v laboratoři, kde pracuje na experimentální laserové technologii, která přenáší hmotu. Kevin se dostane k terminálu, který se nachází přímo před laserem, ale je téměř okamžitě zpozorován MCP a vystřelen na něj. Když je jeho tělo rozděleno na digitální informace, Flynn se ocitne transportován do kyberprostoru, kde MCP informuje jeho síly o Flynnově skutečné povaze a pověří velitele Sarka, aby ho zabil ve hrách.

Krátce poté se Flynn setká s programem jménem Ram a dozví se vše o pravidlech programu Master Control, nakonec zjistí, že zajatí branci jsou nuceni hrát hry. Zpočátku si Flynn neuvědomuje, že se účastní her „gladiátorů“, a uvědomí si nebezpečí své situace, když odmítne zabít kolegu brance Croma v ringové hře. Flynn je později transportován do Game Gridu, aby si zahrál hru na světelný cyklus po boku Rama a Trona a využije své znalosti herního programu v jejich prospěch, donutí jednoho z gladiátorů MCP narazit do zdi Game Gridu a otevřít únikovou cestu.

Flynn postupně zjišťuje, že jako uživatel disponuje božskými schopnostmi v počítačové dimenzi, což mu umožňuje libovolně manipulovat se světem kolem sebe. Podaří se mu znovu sestavit a reaktivovat zničený Rozpoznávač, přesměruje energetický transportní paprsek poté, co byl sabotován MCP, a dokonce zachrání Yoriho a jeho samotného před derezzováním spolu se Sarkovou lodí poté, co Sark odletí na MCP. Ačkoli jeho pochopení této nově nalezené síly je stále jen základní, Flynn odvážně zapojí Master Control Program osobně a odvádí jeho pozornost na tak dlouho, aby ho Tron trvale vyřadil z provozu. Jeho zničení vrací Flynna do reálného světa a umožňuje mu přístup k usvědčujícím důkazům, které potřebuje k sesazení Dillingera, což ho následně vede k povýšení na pozici generálního ředitele ENCOM a umožňuje mu povýšit Alana a Loru do správní rady.

V Jizvách se Flynn objevoval jen ve flashbackech, kde dorazil do Sítě a utěšoval Dysona, že Síť vytvořila ISO. Nicméně když Clu zinscenoval svůj Převrat, Dyson poslal své Černé gardisty, aby zaútočili na Trona i Flynna, Flynn pak utekl, zatímco Tron zadržoval gardisty.

Navzdory všem úspěchům a bohatství, které mu nová pozice v ENCOMu přináší, ho Flynnovo působení v digitálním světě hluboce změnilo a stává se posedlým návratem do něj. Za tímto účelem vytváří digitální hranici, kterou nazývá „Grid“. Je zamýšlen jako hřiště, kde může experimentovat dle libosti svého srdce, Grid se pomalu, ale jistě stává složitějším a začíná žít vlastním životem, jak spolupracuje s programy všeho druhu.

Flynn izoluje Síť v soukromém serveru, který má v suterénu své herny. Vstup do této počítačové laboratoře ukrývá za arkádovou herní skříní TRON. V rámci laboratoře Flynn nastaví digitalizační laser, kterým ho posílá do systému. Před každým vstupem do Sítě Flynn spustí program kontroly příčetnosti a také aktualizuje svou závěť.

Flynn převezme program Tron ze sítě ENCOMu a nainstaluje ho do své vlastní. Přestože se mu od Trona dostává pomoci udržet Grid v bezpečí, Kevin si uvědomí, že nemůže být na dvou místech najednou a znovu vytvoří svůj starý hackerský program CLU, aby v jeho nepřítomnosti hlídal digitální hranici a zdokonaluje ho k dokonalosti. Nicméně vztah mezi tvůrcem a tvorbou je napjatý kvůli Flynnovým povinnostem ve skutečném světě, například být otcem svého novorozeného syna Sama. Koneckonců, v hodinách nebo dnech, kdy je Flynn pryč, uplynou roky nebo desetiletí v síti bez jakéhokoliv Flynnova vlivu.

Někdy v roce 1988, Grid dává život nové formě programu, který Flynn překřtil na „Isomorfní algoritmus“. Flynn věří, že existence ISO může zásadně zlepšit reálný svět. Kevin navštíví Alana Bradleyho a řekne mu, že udělal průlom v genetických algoritmech a kvantové teleportaci, která může vést ke změnám ve vědě, medicíně a náboženství. Alan se příliš nezabývá těmito tvrzeními a připisuje je excentrické povaze svého přítele.

Alan má částečně pravdu. Kevin uvízl v síti po překvapivém útoku nyní odpadlé CLU, která se na ISO začne dívat jako na nedokonalost uvnitř systému. Když Flynn pokračuje v ochraně ISO, Clu se obrátí proti němu a Tronovi, zmocní se kontroly nad Sítí a začne ISO vymýtit. Tron je schopen odvést Cluovu pozornost natolik, aby umožnil Flynnovi uniknout, ale Flynn se nedokáže vrátit do portálu mezi Sítí a vnějším světem. Ten se uzavře, a protože ho lze otevřít pouze zvenčí, Flynn je v pasti.

Flynn se nyní ve vyhnanství ze systému, který vytvořil, pokouší vést protiútok proti Cluově vládě. Jelikož jsou ti dva spojeni, Flynnův odpor však Cluovi poskytuje jen větší moc a je zřejmé, že jediný způsob, jak Flynn může Clua zadržet, je jeho reintegrace, což je čin, který je oba zničí.

CLU pokračuje v genocidě proti ISO, dokud nezůstane jen jeden. Černá garda CLU zahnala do kouta tohoto posledního ISO, který se jmenuje Quorra. Jeden z Flynnových posledních přeživších a věrných monitorovacích programů Anon se obětuje, aby pomohl Flynnovi při její záchraně. Flynn a Quorra se společně stahují do jeho úkrytu v Outlands, daleko od TRON City.

Flynn si uvědomuje, že nemůže porazit CLU, zůstává v exilu a trénuje Quorru, aby ho podporoval, zatímco přijímá zen životní styl ve snaze o vnitřní mír, aby se vyrovnal s tím, co považuje za své osobní selhání, když dovolil CLU ovládat Síť a rozvrátil jeho sen.

Když je spor stále nevyřešen, otec se synem se na noc odeberou do ústraní. Když se Kevin probudí, Sam už je pryč a míří zpátky do TRON City v Kevinově starém Světelném cyklu. Kevin nemá jinou možnost než následovat svého syna.

Když Kevin a Quorra konečně dostihnou Sama v klubu End of Line, Sam bojuje o přežití uprostřed zuřivé bitvy s Černými gardisty CLU. Kevin a Quorra zasáhnou, nicméně Quorra zůstane kriticky zraněný, a co hůř; Kevinovi při útěku vytrhnou ze zad jeho vlastní identifikační disk.

Kevin zvažuje jejich možnosti a rozhodne se, že Samův dřívější nápad závodit o portál bude mít ty nejlepší přednosti, a tak se se Samem kradou na palubu Solar Saileru, který míří směrem k portálu. Jakmile je Kevin na palubě, pustí se do nápravy škod na Quorrově kódu. Mluví obšírně o složitosti kódu a vysvětluje Quorrovo postavení jako posledního z ISO. Využívá také příležitosti k výměně příběhů z let, které nemohl strávit se svým synem.

Cesta k portálu je však přerušena, když jejich transport přistane s obrovskou lodí Carrier Ship, která se jim nečekaně objevila v cestě. Skrývají se a sledují, jak jsou stovky programů vykládány do útrob tohoto kolosálního plavidla. Plán CLU na vytvoření invazních sil se brzy ukáže.

Než stihnou udělat něco dalšího, spatří Rinzlera, jak se k nim blíží. Quorra předá svůj identifikační disk Kevinovi a odpoutá se z úkrytu ve snaze odvést Rinzlera pryč. Kevin pozná Rinzlera jako Trona, zkorumpovaného do služby pro CLU. Bezmocní pomoci Quorrovi se Kevin a Sam stáhnou, aby zformulovali nový plán. Sam získá zpět otcův identifikační disk, zatímco Kevin obstará Light Jet dostatečně rychlý, aby mohl uniknout dovnitř. Kevinovi se uleví, když se setkají u zajatého Light Jetu, že Sam po cestě zachránil také Quorru.

Trojice dělá velké pokroky při útěku k portálu, když zjistí, že je pronásleduje CLU, Rinzler a čtveřice Černých gard v malých osobních Light Jetech. Během vleklého souboje, který následuje, se Kevin a Rinzler zblízka navzájem zahlédnou a zažehnou Rinzlera, aby si vzpomněl na svou misi jako Tron. Tron se nakonec úplně zbaví pout dominance CLU a obrátí svůj útok na Clua, čímž umožní Kevinovi a jeho mladším spojencům uniknout. Mimo Samův dohled Kevin tajně přepne svůj identifikační disk na Quorru.

Když dorazí k portálu, zjistí, že CLU přežila Tronův útok a najde si cestu k portálu před nimi. Kevin a CLU se střetnou, Kevin se jim snaží vysvětlit, že se mýlil, a CLU se stále hádá ve prospěch dokonalosti celého systému. Pak CLU zaútočí a vyvolá další krátký konflikt.

CLU blokuje Kevinovi cestu k portálu a Sam a Quorra jsou blízko k útěku, Clu se obrátí na Kevina, aby získal svou kořist – identifikační disk, který odemkne cestu do skutečného světa. Když se CLU dozví, že Kevin ve skutečnosti vlastní Quorrin disk, běží k portálu, aby zabránil mladšímu páru v útěku. Ačkoliv se Sam snaží vrátit pro svého otce, Kevin trvá na tom, že půjde a vezme Quorru s sebou v naději, že její existence změní okolní svět.

Kevin pak použije svou sílu, aby zabránil Cluovi dostat se k Samovi a Quorrovi. Kevin silou vůle táhne Clua zpět a stahuje program zpět do sebe ve snaze ho konečně zničit. Znovu začlení Clua a Kevin se obětuje, aby zachránil svého syna a Quorru. Z reintegrace vybuchne obrovský výbuch, který pohltí portál a zničí transportní loď, která se přibližuje těsně nad jejich hlavami.

Flynn je zmiňován ve videohře Tron 2.0 z roku 2003.

Flynnův chronologický věk/kontinuita existence

Existenciální pojmy související s Flynnovým věkem a vzhledem v TRON: Dědictví jsou v samotném filmu do značné míry neprobádané. Bez ohledu na skutečné trvání času, který pro něj uplynul, nebo na to, jak se „objevuje“ v době, kdy byl na Gridu, by se zdálo jasné, že Flynn zažil kontinuální, vědomou existenci, která daleko převyšuje existenci jakékoliv jiné lidské bytosti v historii.

Když Sam konečně přemístí svého otce do Sítě, zdá se, že Flynn je muž ve věku pozdních padesáti/raných šedesáti let. Nicméně jeho vzhled může být zavádějící – je docela možné, že jeho vzhled v Síti nepodléhá normálním, degenerativním vlivům stárnutí, jak by se projevovaly v realitě. Takové nesrovnalosti by mohlo vysvětlit několik neotřelých důvodů.

Jednou z možností je, že jako tvůrce Sítě může mít Flynn přímou kontrolu nad svým „fyzickým“ vzhledem během svého působení v Síti – mohl se jednoduše rozhodnout, že bude vypadat jako muž ve věku pozdních padesáti/raných šedesáti let, což by odpovídalo jeho chronologickému „reálnému“ věku mimo Síť.

Další možností je, že Flynnovo vystupování jako „starý“ program může být jednoduše v souladu (nebo vyžadováno) s programováním samotného Gridu, podobně jako (také do značné míry neprobádaný) koncept „starých“ programů jako Dumont v původním TRONu. Nicméně tato možnost by se zdála být popřena vzhledem jiných, „starých“ programů jako Clu a Quorra, které se zdají být poměrně mladé, i když jsou podobně mnohem „starší“ v době Gridu.

Další možností je, že Flynn „stárne“ podobně jako ve skutečnosti, i když (fakticky) pomalejším tempem v důsledku časové dilatace mezi realitou a Sítí. To by však bylo zřejmě v rozporu s prostým faktem, že kdyby bylo „skutečné“ tělo uživatele nějak mikrominiaturizováno a přítomno na Síti ve fyzickém smyslu, jeho tělo by pravděpodobně stárnulo mnohem rychleji než ve skutečnosti. Flynnovo fyzické stárnutí by mohlo být jednoduše vázáno na plynutí času v reálném světě, nebo se prostě rozhodne vypadat starší.

Ještě větší záhadou je jednoduchá otázka: Kolik je Kevinu Flynnovi let?

(Poznámka: Následující výpočty nemohou počítat s neznámou dobou, kterou Flynn strávil na Gridu od doby jeho vzniku až do doby, kdy se tam dostal do pasti. Ať už šlo o jakoukoli dobu, logicky to mohlo jen přidat k číslům odhadovaným níže. Je třeba také poznamenat, že následující výpočty jsou podpořeny neoficiálními komentáři z marketingových materiálů Disney, ale ty by samozřejmě neměly být nutně přijímány jako kánon.)

Začínáme samotným plynutím času, jak je měřen ve skutečnosti. Podle chronometru krátce viditelného na Kevinově konzoli, když Sam setře prach z dotykového panelu a aktivuje počítač, by se zdálo, že Síť běží nepřetržitě 20 let, 11 měsíců, 20 dní, 16 hodin, 22 minut a 16 sekund.

Extrapolace z tohoto na základě několika náznaků a možných odkazů zmíněných ve filmu: V závislosti na tom, jak člověk měří plynutí času na Gridu, by se mohlo zdát, že Flynn mohl být v nepřetržité „existenci“ více než 1200 let (možná mnohem více), jak by to vnímal.

Jedním náznakem toho je, když Sam poznamená svému otci, že je to „dlouhá doba“, co se viděli, a Flynn odpoví: „Nemáš ani ponětí.“ Flynn učiní další poznámky, které podporují tento argument, jako jsou jeho odkazy na „hodiny na Gridu“, které se zdají být „jako minuty doma“ a „milicykl“ (pravděpodobně velmi krátké měření času) odpovídá „asi 8 hodinám“.

Zatímco zainteresovaný pozorovatel je povinen interpretovat určité odkazy (jako „cyklus“ a „milicykl“) bez vodítka, můžeme mít ještě dostatek informací, z nichž lze vypočítat přibližný „věk“ pro Flynna. Pokud přijmeme relativně vágní výrok ve filmu o „hodinách na Mřížce“, který vypadá jako „minuty zpátky domů“, jako doslovný poměr 1 hodiny na Mřížce rovnající se jedné minutě ve skutečnosti (jednotný poměr 60:1), relativní časová dilatace by se dala vypočítat takto:

Tento výpočet by se zdál být v souladu s Castorovým prohlášením ohledně toho, že Clu hledal Flynnův disk identity pro „1000 cyklů“.

Další způsob, jak interpretovat čísla, by mohl být následující:

To by se opět zdálo být v souladu s dřívějšími již odvozenými čísly, zejména pokud vezmeme v úvahu, že Flynn a Clu nebyli vždy nepřátelští a tak by během vytváření Gridu došlo k neznámému časovému úseku, za který je třeba se zodpovídat.

Nicméně druhý výpočet by pak vyžadoval přehodnocení původního chronometru, se kterým se Sam setkal poprvé. Odráží chronometr reálný běh celé existence Sítě? Nebo je to jen množství času započítaného během „současné“ přítomnosti Kevina Flynna v Síti, datované od okamžiku, kdy byl naposledy vložen? Nebo je to prostě indikátor spořiče obrazovky pro zobrazovací panel? Permutace odvozené z těchto úvah jsou pravděpodobně mimo rámec tohoto článku, ale zainteresovaný pozorovatel by je měl mít přesto na paměti.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu skutečnost, že Flynnův portál zůstává otevřený jen asi osm hodin, což dává hmatatelný limit pro každou jeho návštěvu v Síti. Pokud použijeme předpoklad, že Flynnův čas v Síti byl asi 1000 let, znamenalo by to, že čas je v Síti 50krát rychlejší než v reálném světě. Osmihodinový limit by znamenal, že Flynn by byl pryč asi 10 minut reálného času, když je v Síti. Pokud by Síť vznikla v roce 1983 a Flynn by tam chodil každou noc až do doby, kdy by tam byl uvězněn, pak by jeho celkový čas v reálném světě strávený v Síti činil jen asi 15 dní, což by sotva stačilo k tomu, aby se započítaly nějaké seriózní diskuse o Flynnově stárnutí.

I když je to nepravděpodobné, je třeba poznamenat, že existuje ještě jedna (i když nová) možnost: Pokud by se zmínka o „milikole“ nakonec rovnala milisekundě, jak se měří ve skutečnosti, kontinuita Kevina Flynna by se přiblížila téměř nepochopitelným 600 000 000 let!

Zbraně: Identity Disc • Baton • Seznam zbraní Tron

Hra Prvky: Hra v Kingdom Hearts • Magic

Disney Worlds: Wonderland • Deep Jungle • Olympus Coliseum/Underworld/Olympus • Agrabah • Atlantica • Halloween Town/Christmas Town • Neverland • Hundred Acre Wood • The Land of Dragons • Beast’s Castle • Port Royal/The Caribbean • Pride Lands • Space Paranoids • Dwarf Woodlands • Castle of Dreams • Deep Space • La Cité des Cloches • The Grid • Prankster’s Paradise • Country of the Musketeers • Toy Box • Kingdom of Corona • Monstropolis • Arendelle • San Fransokyo • Game Central Station/Niceland/Cy-Bug Sector/Candy Kingdom

The Rocketeer: Cliff Secord
Tron: Kevin Flynn • Quorra • Tron
Hocus Pocus: Winifred Sanderson • Sarah Sanderson • Mary Sanderson • Thackery Binx • Billy Butcherson

Darryl Parks

Policista Darryl Parks je otcem Chyny a Camerona Parksových a manželem Roxanne Parksové. Je také „vysoce vyznamenaným“ členem sanfranciské policie. Své děti miluje a udělá cokoliv, aby je ochránil. Často si ho také pletou s policistou z obchoďáku.

I když svou dceru očividně miluje, dokáže být velmi přehnaně ochranářský. Po první epizodě zvažoval její stažení z programu ANT, protože si myslel, že není na střední školu připravená. Ukázalo se také, že je ve své práci velmi nekompetentní, například když kolem sebe nechá proběhnout zloděje kabelky, zatímco se mu směje, že má kabelku, nebo když nechá utéct podezřelého, když jde na záchod. Ke svému synovi Cameronovi se také chová jinak než k Chyně.

V pilotním díle „Transplantovaní“ je běžecký gag, kde si ho všichni (zejména Lexi) pletou s policistou z obchoďáku. Chynu vezme na farmu A.N.T. a chytí je na večírku.

V „SciANTs Fair“ je nadšený, když k němu přijde Lexi a myslí si, že Cameron konečně úspěšně komunikuje s dívkami.

V „StudANT Council“ tráví nějaký čas s Fletcherem, protože jeho vlastní syn se s ním nestýká a Fletcher na něj byl najednou tak hodný, jen aby se dostal do Chyně.

V „InformANT“ dostává dárky pro své děti ze skříňky s důkazy. Chyně se nelíbí její taška, tak si koupí novou, aniž by o tom Darryl věděl, takže si myslí, že krade v obchodě. Pak si najme strážníka 39, aby ji špehoval ve škole. Pak se dozví o Chynině tašce, ale nedělá z toho velkou vědu.

V „The ReplacemANT“ pomáhá Cameronovi s jeho esejem o 1000 slovech.

V epizodě Amerika potřebuje TalANT čeká u oblíbeného pojízdného občerstvení s firmou Fletcher & Cameron.

Vztahy s jinými postavami

Chyna Parks (1998- současnost; dcera)

Chyna je jeho dcera a on udělá všechno pro to, aby ji ochránil. Miluje ji tak, jak by každý otec miloval svou dceru.

Cameron Parks (1993-současnost; syn)

Cameron je jeho syn. Zdálo se, že si je Cameron velmi blízký a má dobrý vztah otec/syn. Ve StudANT Council Cameron přiznal, že ho miluje a chybí mu trávení času s jeho otcem.

Roxanne Parksová (neznámá přítomnost; manželka)

Jsou manželé a ze své policejní skříňky na důkazy si vzal i její snubní prsten.

Svatba Remuse Lupina a Nymphadory Tonksové

Svatba Remuse Lupina a Nymphadory Tonksové

Svatba Remuse Lupina a Nymphadory Tonksové se konala v červenci 1997, v době vrcholící druhé čarodějnické války. Byla držena v tajnosti, protože ministerstvo kouzel schválilo legislativu, která nebyla příznivá pro vlkodlaky. Jedním z výsledků tohoto spojení byla podoba jediného dítěte páru, Teddyho Lupina.

Jejich manželství vydrželo jen rok, než byl pár zavražděn v bitvě u Bradavic.

Remus Lupin a Nymfadora Tonksová se seznámili, když se oba stali členy druhého Fénixova řádu. Někdy před létem roku 1996 se Tonksová do Remuse hluboce zamilovala. Přestože její city opětoval, odmítal se s ní zaplést. Tvrdil, že je pro ni příliš chudý, příliš starý a příliš nebezpečný, přestože mu opakovaně říkala, že jeho lykantropie pro ni nic neznamená. Tonksová z toho byla velmi sklíčená: trpěly její metamorfní schopnosti, vypadala nemocně, stejně jako se její Patron změnil v podobu vlka.

Lupin a Tonková se společně zúčastnili Brumbálova pohřbu

Po bitvě u astronomické věže dne 30. června 1997 byli Tonksová a Remus svědky toho, jak Fleur Delacourová prohlašuje, že stále miluje snoubence Billa Weasleyho, a to navzdory tomu, že ho zjizvil zlý vlkodlak Fenrir Greyback. Tonksová tvrdila, že jejich vztah je stejný. Remus se ji snažil odradit, trval na tom, že „případy jsou naprosto odlišné“ poukazem na to, že Bill se nestane úplným vlkodlakem, i když bude mít mírné příznaky lykantropie. Nicméně se zdálo, že se poté sblížili, když se společně zúčastnili pohřbu Albuse Brumbála.

Remus a Tonková se vzali v červenci 1997 a těsně před Bitvou sedmi Potterů informovali Harryho Pottera o svém novomanželském statusu. Museli svůj sňatek držet v tajnosti, protože ministerstvo kouzel zavedlo protivlkodlačí legislativu. Oba vyjádřili lítost, že se Harry nemůže zúčastnit.

Tonková během těhotenství, oblečená v něčem, co vypadá jako těhotenské šaty

Pár musel 31. července opustit Harryho narozeninovou oslavu, když přijel ministr kouzel Rufus Scrimgeour, aby s Harrym, Ronem Weasleym a Hermionou Grangerovou probral obsah Brumbálovy závěti. Lord Voldemort se o sňatku také dozvěděl a také ho použil k zesměšnění Malfoyových a Bellatrix Lestrangeourových na setkání v Malfoy Manor. V té době Tonksová otěhotněla.

Harry si všiml, že Remus vypadal nešťastně jak na tomto večírku, tak na svatbě Billa a Fleur následující den. Mohlo to být z několika důvodů: protivlkodlačí legislativa, jeho podezření, že jeho příbuzní nesouhlasí s jeho sňatkem s Tonksovou, nebo kvůli těhotenství Tonksové.

Remus byl z těhotenství velmi rozrušený. Věřil, že sňatkem s Tonkovou z ní udělal vyvrhele společnosti, kvůli jeho lykantropii, a také se obával, že přenese své postižení na jejich dítě. Remus krátce opustil svou ženu a také navštívil Harryho, Rona a Hermionu na Grimmauldově náměstí, kde jim řekl, že většina hostů po napadení svatby utekla, stejně jako že Voldemort převzal ministerstvo. Požádal, aby Harryho, Rona a Hermionu doprovázel na jejich výpravě za nalezením a zničením Voldemortových viteálů. Harry s tím silně nesouhlasil, protože věřil, že „rodiče by neměli opouštět své děti, pokud – pokud k tomu nejsou donuceni“. S Remusem se ostře pohádali a Ron a Hermiona Harryho za jeho hrubost napomenuli. Harry se cítil trochu provinile, ale doufal, že by to stálo za to, kdyby se Remus vrátil ke své těhotné ženě, což následně udělal.

Mrtvá těla Remuse a Tonksové ležící ve Velké síni během hodinového příměří

Remus a Tonksová měli v dubnu roku 1998 syna, kterého pojmenovali Teddy, po jeho dědečkovi z matčiny strany, Tedu Tonksovi, kterého zavraždili Chňapalové. Harryho Pottera pojmenovali jeho kmotrem. Jejich štěstí však nemělo dlouhého trvání. 2. května vedla Brumbálova armáda v Bradavicích volání do zbraně a odpověděl jí Fénixův řád. Remus přesvědčil Tonksovou, aby se svým novorozeným synem zůstala v domě svých rodičů, ale pomyšlení na manžela, který spěchá do bitvy a možná zemře, zatímco ona čeká v bezpečí, jí připadalo nesnesitelné. Tonksová nechala Teddyho v péči své matky Andromedy Tonksové a spěchala do bitvy o Bradavice. Remus a Tonksová byli oba zavražděni v bitvě, on Antonínem Dolohovem a ona Bellatrix Lestrangeovou, svou vlastní tetou.

Teddy byl následně vychováván svou babičkou z matčiny strany, Andromedou Tonksovou, i když také trávil hodně času s rodinami Potterových a Weasleyových, když vyrůstal. Když Harry promluvil k Remusově duchu skrze Kámen zmrtvýchvstání krátce před jeho posledním soubojem s lordem Voldemortem, Remus vyjádřil lítost nad tím, že nemůže Teddyho poznat, ale doufal, že pochopí, že jeho rodiče zemřeli v boji za lepší svět, ve kterém by jejich syn mohl vyrůstat.

Candi Brunschweggerová

Candi Brunschwegger (namluvená Tarou Strongovou a Hedy Burressovou) je Christiina krásná nejlepší kamarádka a parťačka ve zločinu ve filmu The Weekenders. Je líčena spíše jako pitomá, ale také racionálnější ze skupiny. Ve filmu má velkou roli.

Druhá řada: „Radio Drama / The Tradition“ • „To Each His Own / Diary“ • „The Invited / Real Fake“ • „Super Kids / Crevasse of Dreams“ • „Dixon“ • „Taking Sides / To Tish“ • „Tickets / Vengeance“ • „Murph / Uncool World“ • „My Punky Valentine / Brain Envy“ • „Tish’s Hair / I Want to Be Alone!“ • „Baskets for Bucks / Pru“ • „Talent Show / Relative Boredom“ • „New Friends / The Awful Weekend“
Třetí řada: „Crushin‘ Roulette / Lucky Shoes“ • „Cry / The Perfect Son“ • „Listen Up / Never Say Diorama“ • „Secret Admirer / The Lone Wolves Club“ • „The Most Dangerous Weekend / Charity Case“ • „Best / Broken“ • „Father’s Day / Follow the Leader“ • „Careers / Tutor“ • „The Tao of Bluke / An Experimental Weekend“ • „Celebrity“ • „Clown / Testing Dixon“ • „Croquembouche / Imperfection“ • „The Worst Holiday Ever“
Čtvrtá řada: „Nevermore“ • „Brain Dead / Lor’s Will“ • „Radio Free Carver / Dinner Party“ • „Laundry Day / Penny McQuarrie“ • „Tinův táta“