Tělesná transcendence

Cyborg (Teen Titans) překonává omezení svého kybernetického těla pouhou silou vůle.

Moc překročit své tělesné hranice. Submoc manipulace s tělem a sebenadvlády. Fyzická variace mentální transcendence. Cíl fyzické augmentace.

Uživatel může překročit svůj tělesný potenciál/schopnosti nad rámec svých běžných omezení, což uživateli umožňuje dělat věci, které by normálně se svým tělem dělat nemohl.

ČTĚTE:   Battlefield Adaptation