Thomas

Thomas ve filmu působí jako nejlepší přítel Johna Smithe, spolubojovník, komplic a pomocník. Thomas jako jeho nejlepší přítel projevuje Johnovi velkou loajalitu, zejména proto, že mu John zachránil život. Často má veselý postoj a většinu své úcty a obdivu dává Johnovi. Thomas se jeví jako poměrně mladý muž, protože je zobrazen, jak se loučí se svými rodiči a mladší sestrou před nástupem na loď; je také viděn jako nejmladší člen posádky Susan Constant. Podle toho je také velmi dětinský, plachý a nevinný. Také se zdá být velmi nezkušený v životě. Po většinu filmu je poměrně nekompetentní, je to chudý námořník, voják a střelec – všechny faktory, za které je Ratcliffem spílán. Ale na konci filmu je schopen převzít vedení mezi osadníky a nechat Ratcliffa zatknout poté, co ten ukázal svou pravou tvář, když nechtěně zastřelil Johna, když se snažil zastřelit náčelníka Powhatana poté, co se obě strany již dohodly, že nebudou bojovat.

Na začátku filmu je Thomas jedním z osadníků, kteří jedou do Nového světa v rámci Virginské společnosti. Poprvé ho vidíme, jak se loučí se svou rodinou, když nastupuje na loď. Setká se s Benem a Lonem a později je ohromen, když se dozví, že legendární John Smith bude kapitánem. Thomas poznamenává, že o tomto muži slyšel úžasné příběhy.

Během plavby udeří bouře. Thomas se pokouší pomoci zajistit lodní děla, ale lana se přetrhnou. Thomas je drží na místě a volá Johna o pomoc. John přichází Thomasovi na pomoc a říká mu: „To je v pořádku, Thomasi. Necháme ji přivázat.“ Brzy je Thomas smeten přes palubu přicházející vlnou. Naštěstí je zachráněn odvážným pohybem Smithe. Po jeho záchraně se kašlajícímu a zesláblému Thomasovi podaří se jen usmát na Johna jako vděčnost za jeho záchranu, zatímco John vrací Thomasovi jeho klobouk. Když přijde Ratcliffe a ptá se, jestli jsou na palubě nějaké potíže, Thomas vstane a zdá se, že začíná vysvětlovat, ale John mu skočí do řeči: „Thomas spadl přes palubu, pane.“ Ratcliffe pak pokračuje hlasem, kterému je to úplně jedno, že to bylo dobře, že byl Thomas zachráněn a chválil Johna za jeho statečný čin. John a Thomas pak poslouchají Ratcliffovu řeč, i když se zdá, že Thomas, na rozdíl od Johna, jí inspirován. Tomáš se později, opět ve skvělé náladě, svěřuje Janovi se svým plánem, jak vydělat své jmění v Novém světě, stejně jako se svou ochotou zastřelit každého z „divochů“, kteří se mu postaví do cesty, i když Jan přesvědčuje Tomáše, aby se zdržel zabíjení divochů slovy: „Ty se starej jen o to své jmění, Tomáši. Nech divochy na mně.“ Nicméně Jan je dojat Tomášovou statečností, vůlí a duchem, bere Tomáše pod svá křídla a začíná vystupovat jako Tomášova postava velkého bratra po zbytek filmu.

V Novém světě Thomasovi přidělí guvernér Ratcliffe pomoc při kopání zlata. Když se ho Ratcliffe zeptá, jestli už nějaké našel, odpoví: „Nic než kameny a hlína, pane.“ Osadníci brzy zahlédnou malou skupinku indiánů. Za předpokladu, že jsou tam, aby zaútočili, Ratcliffe nařídí obranu. Thomas popadne zbraň a jde se připojit k boji, ale zakopne o kládu a jeho puška náhodně vystřelí přímo mezi rozzuřené Ratcliffovy nohy. Po šarvátce najde Ratcliffe zahanbeného Thomase ležícího na dně klády a nařídí mu, aby se naučil správně střílet, přičemž poznamená, že do té doby bude Thomas považován pouze za dítě a ne za muže. Ratcliffe pak Thomase opustí se sníženým sebevědomím, prohloubeným studem a zraněnými city.

O několik dní později je Thomas viděn, jak pracuje se Smithem, Benem a Lonem na plotě pro osadu Jamestown. Doufá, že plot udrží kohokoliv a cokoliv venku (i když Meeko se dostane dovnitř). Když si všimne Johnova neobvyklého chování, zeptá se, jestli není něco v nepořádku. Řekne Johnovi: „Posledních pár dní jsi byl strašně tichý.“ Lon předpokládá, že se John cítí rozrušený, že zmeškal šarvátku s indiány. Thomas se pak snaží utěšit svého přítele slovy: „Neboj se, Johne. Dostaneš svou šanci vypořádat se s indiány.“ Později, když se zdá, že se Smith z osady ztrácí a Ben a Lon ho nedokázali najít, vydá se ho hledat a málem v krátkém strachu vystřelí na vracejícího se Smithe, ale rychle vidí, že je to John poté, co mu John řekne: „Klid, Thomasi, to jsem já.“ Když Thomas skloní zbraň a poznamená: „Ach, Johne. Mohl jsem tě zabít!“ John se slituje nad Thomasem, který mu říká: „Nemířit takhle, to bys nemohl.“ John radí Thomasovi, aby měl obě oči otevřené, když vystřelí: „Uvidíš dvakrát tak dobře.“ a plácne ho po zádech, než vstoupí do osady. Krátké napětí vzniká mezi Johnem a Thomasem, když John tvrdí, že se spřátelil s domorodou Američankou Pocahontas, a navrhuje, aby místo boje s indiány našli diplomatické řešení. On a všichni ostatní osadníci jsou také šokováni, když John řekne Ratcliffovi, že není žádné zlato a jsou ohromeni jejich hádkou a vyděšeni, když Ratcliffe hrozí popravou oběšením, pokud: „Každý, kdo se jen podívá na indiána, aniž by ho na místě zabil.“

Té samé noci Thomas u táborového ohně svěsí hlavu, zatímco ostatní muži diskutují o možnosti, že jim Ratcliffe lhal. Poté zahlédne Johna, jak se plíží z tábora a následuje ho ke vchodu a přemýšlí, kam jde. Thomase pak přikrade Ratcliffe, který ho zezadu odstrčí a přikáže mu, aby následoval Johna a zastřelil každého Indiána, na kterého narazí a který by se k němu mohl přiblížit, a hodí mu zbraň. Ratcliffe nechá Thomase s varováním, aby ho znovu nezklamal, a cituje, že je „nedbalý námořník a špatná výmluva pro vojáka“. Zraněný a smutný Thomas jde a následuje Johna. Schová se za křovím a ke svému šoku najde Johna, jak líbá Pocahontas na mýtině babičky Vrby. Sleduje, jak je John náhle napaden jiným domorodým Američanem, Kocoumem, kterého poslala Nakoma. Thomas věří, že jeho přítel je ve smrtelném nebezpečí, zasáhne a vzpomene si na radu, kterou mu John předtím dal, zastřelí Kocouma a zabije ho. Vynoří se šokovaný Thomas a John si ho všimne. Snaží se ze všech sil vysvětlit, co se stalo, ale Pocahontas, rozzuřená Kocoumovou smrtí, se na něj vrhne. John ji zastaví s tím, že se ho Thomas jen snažil zachránit. Thomas pak začne hyperventilovat, protože ho zasáhne realita toho, co udělal. Zatímco ostatní válečníci, kteří slyšeli výstřel, se ženou do oblasti, John pevně nařídí Thomasovi, aby se dostal z oblasti a rozhodl se vzít vinu na sebe v naději, že Thomasovi zachrání život, aby mohl zalarmovat ostatní osadníky. Thomas, nyní neschopen slova, vidí, že není jiná možnost a utíká.

ČTĚTE:   Mombi

Thomas spěchá zpět do tábora a křičí o pomoc. Ben a Lon ho slyší přes plot a poté, co mu řeknou, aby se uklidnil, se ho zeptají, co se děje. Thomas, v hlubokém stavu paniky, informuje osadníky o Johnově zajetí a začíná svolávat osadníky, aby se pokusili o záchrannou misi a trvají na tom: „Udělal by to samé pro kohokoliv z nás.“ Ben souhlasí, že ostatním řekne: „Thomas má pravdu. Musíme něco udělat.“ Ratcliffe využije situace a trvá na tom, že měl pravdu o tom, že Indiáni celou dobu pobízeli osadníky, aby zabili všechny divochy a zachránili Smithe. Tajně však chce nenasytný guvernér zlato, o kterém se mylně domnívá, že ho ukrývají domorodí Američané. Ačkoli většina osadníků je docela ráda, že jim vyhoví, Thomas vypadá poněkud znechuceně, protože viděl, jak se John a Pocahontas líbají, a bere to jako znamení, že diplomatické řešení je dost dobře možné. Nicméně postrádá odvahu promluvit a mlčky je následuje.

V bitvě Thomas sleduje, jak Pocahontas těsně zabrání Johnově popravě a Powhatan se po jistém přesvědčování dcery i ducha své ženy rozhodne odvolat bitvu a propustit Johna, na což všichni z obou stran skloní zbraně. Nicméně Ratcliffe přikáže osadníkům, aby stejně stříleli, ale Thomas vystoupí a rozhodně odmítne: „Ne! Nechali ho jít.“ Brzy se k němu přidá Ben, který dodává: „Oni nechtějí bojovat.“ Ratcliffe dále trvá na tom, že je to trik, protože se k nim přidá i Lon, protože všichni tři začínají mít podezření, že John měl celou dobu pravdu. Ratcliffe, stále hladový po zlatě, bere věci do svých rukou a pokouší se Powhatana zastřelit, ale zasáhne Johna, který Powhatana odstrčí z cesty, což osadníky vede k domněnce, že to udělal úmyslně. Nyní si uvědomí, že John měl celou dobu pravdu a vůbec neměli Ratcliffa poslouchat, Thomas převezme kontrolu a vezme mu Ratcliffovu zbraň, nařídí guvernéra zatknout, spoutat a dát mu roubík a běží Johnovi na pomoc.

Později Thomas dohlíží na přípravy návratu Johna i Ratcliffa zpět do Anglie. Když Pocahontas přijede, osobně jí řekne, že John se musí vrátit do Anglie na lékařské ošetření, jinak zemře, na což Pocahontas reaguje tím, že mu jemně položí ruku na rameno, čímž dává najevo, že mu odpustila zabití Kocouma, protože ví, že se snažil zachránit Johnův život. Thomas, stejně jako John, odráží svou vděčnost za odpuštění, s úsměvem. Poté, co Pocahontas mluví s Johnem a řeknou si sbohem, Thomas vyprovodí Johna s Benem, rozhodnou se zůstat v Jamestownu s Lonem a několika dalšími, aby tam provedli a pokračovali v osadě.

Pocahontas: šest nových dobrodružství

Thomas se objevuje ve dvou knihách ze sbírky: Chlapec přes moře a Na širém moři.

Thomas se poprvé objeví, když ho uslyší přicházet Pocahontas a Nakoma a schovají se, aby viděli, kdo to je. Opět vyjdou ven, když jasně vidí, že Thomas se znovu ztratil. Když se zeptají, jestli se ztratil, otočí se šokovaný, že slyší jejich hlasy, ale když vidí, že jsou to oni, zrudne a zazubí se, že přiznává, že se znovu ztratil. Pak spatří Johnův kompas v ruce Pocahontas a řekne jí, že to dává smysl, proč jí ho dal: „Zachránila jsi mu život.“ Pak se zeptá, jestli jí John někdy řekl, jak k němu přišel. Když odpoví, že ne, řekne jim, jak ho John vyprávěl, když se ještě plavili kolem, a byl to jeden z nejlepších příběhů, který kdy slyšel. Pak jim na žádost Pocahontas rád vypráví příběh. Na konci knihy si Thomas všimne, že se připozdívá a že by se měl raději vrátit do osady. Pocahontas se rozhodne zůstat sama na březích řeky, ale díky Thomasovi za vyprávění příběhu, když spolu s Nakomou odcházejí do lesa.

ČTĚTE:   A113

Thomas začíná v příběhu učením plachetních uzlů od Johna Smithe. Zatímco mluví s ním a jejich plavčíkem Willem, Thomas začne vyslovovat své stížnosti na stav jídla a na to, jak dlouho trvá dostat se do Nového světa. Pak začne přemýšlet o věcech, které by raději jedl, zejména o kousku maminčina ostružinového koláče. Jak pokračují v rozhovoru, přichází Ratcliffe a dožaduje se, o čem je celé to povídání. Když John odpoví, že si jen krátí čas, Thomas s úsměvem dodá: „Toho je tu dost pro všechny.“ což všechny rozesměje. Ratcliffe se hněvivě ptá Thomase: „Myslíš si, že je to všechno zábava a hry, Thomasi?“ Thomas vysvětluje, že jen žertoval: „Pro změnu je hezké počasí a tak-“ ale Ratcliffe ho přeruší, aby dokončil větu: „Rozhodl ses být komikem.“ Ratcliffe pak oznámí, že s kormidelníkem Wilsonem, který je stále nemocný, jim chybí jeden muž na třetí hlídce. Pak se rozhodne, že jelikož Thomas „má spoustu času navíc“, že se postaví ke kormidlu. Ostatní, počínaje Johnem, se snaží odradit Ratcliffa od výběru Thomase, protože všichni trvají na tom, že Thomas nemá potřebné zkušenosti, ale Ratcliffe trvá na tom, že se Thomas potřebuje učit.

Té noci Thomas bojuje s kormidlem během bouře tak moc, že ho Ben musí přijít vystřídat. Poté, co mu Thomas poděkuje, rozzlobeně nahlas uvažuje: „Nevím, proč na mě má spadeno.“ Když Ratcliffe vidí Thomase u kormidla nepoužitelného, rozhodne se ho poslat na hlavní stěžeň, aby zkrátil hlavní košovou plachtu. John argumentuje, že Thomas nikdy předtím ani nebyl v lanoví, „Je to jen kluk z farmy.“ Ratcliffe pak řekne Johnovi, že pokud si myslí, že Thomas potřebuje pomoc, mohou jít oba. Thomas začne rozzlobeně vykročit k Ratcliffovi (pravděpodobně aby mu dal kus své mysli), ale zastaví ho John, který mu řekne, že na to není čas a začnou stoupat po lanoví. V polovině cesty nahoru Thomas mine lanoví a padá zpátky na palubu. John mu přijde na pomoc, aby zjistil, že je Thomas v bezvědomí; zkontroluje mu tep a ujistí ostatní, že bude v pořádku. To se potvrdí, když poté, co lanoví zajistí, Thomas nabude vědomí.

Druhý den Thomas odpočívá se zbytkem mužů na kotouči provazu. Ratcliffe, když ho najde, mu posměšně řekne, jak je hezké, že se Thomas po takovém pádu cítí lépe. Pak na sebe začnou křičet kvůli tomu, že Thomas nevěděl, jak se chopit kormidla, nebo jak říká Ratcliffe, dělat něco jiného, než padat. Pak řekne, že loď je zase v pořádku, nebylo to díky Thomasovi. Thomas si spolu s ostatními rychle všimne, že Ratcliffe krmí psa Percyho lepším jídlem, než dostávají oni. Odvrátí zrak, když se Ratcliffe zeptá: „Na co všichni zíráte?“ Pak, když se Ratcliffe zeptá, proč nejsou zaneprázdněni, a požaduje, aby pracovali na něčem, co začíná u Thomase. Thomas, stále rozzlobený, ale ovládá to, se zeptá Ratcliffa, co by měl dělat, a on mu řekne: „Nevím, něco vymysli.“ Poté, co Ratcliffe odejde, Thomas mluví s Benem a Lonem o tom, jak to bude v Novém světě jiné. Ben navrhne, že by se možná měli Ratcliffa zbavit jednou provždy. Když John přijde a přemýšlí, co se děje, posadí se vedle Thomase. Lon se snaží Thomasovi říct: „Neposlouchej Bena. Neví, o čem mluví.“ Thomas se ještě ptá, že má možná Ben pravdu, na což mu John jemně položí ruku na rameno. Thomas se rychle připojí k ostatním a souhlasí, že se musí Ratcliffa zbavit navzdory Johnovým námitkám.

Té noci se Thomas a několik dalších shromáždí v podpalubí, aby probrali své plány. Thomas začne mluvit a připomene jim, že setkání musí být tajné: „Trestem za vzpouru je smrt.“ Následuje ho jeden z námořníků, George Martin, který začíná s výčtem všech incidentů Ratcliffova odsouzeníhodného chování hlavně v tom, jak je podezřelý z hromadění dobrého jídla a jeho neznalost plachtění vystavuje Thomase nebezpečí. Wiggins padá do podpalubí a když trvá na tom, že s Percym jdou dolů pro jablka, Thomas ho rychle označí za lháře a správně tuší, že Wiggins ho sledoval a slyšel každé slovo. Když jim Wiggins náhodou řekne: „Slovo vzpoura nikdy nepadlo.“ Thomas jde jako první za Wigginsem a chytá ho za kotníky, aby mu zabránil utéct. Percy rychle štípne Thomase do ruky tak silně, že ho pustí. Když se Wiggins rozběhne, Thomas řekne ostatním: „Za ním! Nemůžeme ho nechat utéct!“ Po rychlé honičce Thomas chytí Wigginse za límec, když Ben zabrání Wigginsovi jít dál. Percy znovu kousne Thomase a oba se rozběhnou různými směry. Když je znovu chytí, jen tak tak uniknou Ratcliffovu podezření. Chystají se jednat o dohodě, když k nim přijde John, aby se naposledy pokusil odradit je od spáchání vzpoury.

Thomas zahanbeně začíná Johnovi říkat, že „Pár z nás se dnes večer sešlo a-“ ale John ho utne, chytne ho za rameno a poté, co se ujistí, že nikdo jiný neposlouchá, jim připomene následky vzpoury: pokud budou shledáni vinnými (což by byli), budou popraveni. Thomas říká, že by mnohem raději dal přednost smrti, než aby byl pod Ratcliffovým vedením. Takže John začíná prezentovat rozumnost, že to nechá být jako první, Thomasovi, který se ho ptá: „A co ten velký dům, který chceš?“ Dále říká, že v Novém světě by Thomas a ostatní měli věci, které by v Anglii mít nemohli. Dál se Thomase ptá, jestli by jeho sny stály za to, aby se vzdal kvůli „hloupému plánu, jak se vyrovnat“. Jak John pokračuje, Thomas tiše poslouchá a stává se prvním, kdo naznačuje, že John má možná pravdu a začíná probírat, co všechno by se mohlo pokazit. Ben začíná Thomase podezírat, že z toho vycouvá, ale Thomas ho ujišťuje, že „Já si to jenom promýšlím“. Pak pokračuje tím, že i když v sobě stále nemůže najít odvahu Ratcliffovi odpustit, je připraven to hodit za hlavu a povzbuzuje ostatní, aby to udělali také. Koneckonců kromě Bena, který souhlasí, že to nechá být (Ben je nucen to nechat být, protože nikdo jiný s nimi nepůjde), je John posílá zpátky do postele a připomíná jim, že je pozdě a zítra bude další dlouhý den.

ČTĚTE:   2019 v archeosauří paleontologii

Thomas je součástí Ratcliffova power-upu: Ratcliffovi muži spolu s Benem a Lonem. Po aktivaci power-upu začnou Thomas, Ben a Lon na desce objevovat speciální emodži za extra body.

Disney animovaný příběh: Pocahontas

Tomáš se objevuje na stranách tři, šest, sedm, osm, devět a jedenáct.

Na straně tři je Thomas zachycen, jak sleduje guvernéra Ratcliffa, jak si nárokuje Jamestown pro Anglii po přečtení předposledního řádku. Poté guvernér Ratcliffe zvedne lopatu u svých nohou a hodí ji Thomasovi, aby mu řekl: „A teď, Thomasi, dej se do práce.“ Thomas ji chytí a poté se po zbytek hráčova času na stránce ujme své pozice: podrží ji na zemi a usměje se směrem k obrazovce, než bude vyprávění pokračovat. Pokud na něj hráč klikne, Thomas začne kopat podle melodie Mine, Mine, Mine a řekne: „Dostanu hromadu zlata a postavím si velký dům.“ Thomas to také udělá, pokud hráč klikne na ikonu slovníku v dolní části obrazovky a klikne na slovo „dobrodružství“, které je definováno jako „vzrušující práce nebo hra“.

Na straně šest, po vyprávění, se Ratcliffe zeptá Thomase: „Už nějaké zlato?“ Na což Thomas vystrčí hlavu z díry, kterou kope a řekne: „Nic než kameny a hlína, pane.“ Pokud hráč klikne na Percyho, Thomas bude odhazovat hlínu, což způsobí, že Percy kýchne a spadne do díry; Thomas zařve: „Hej!“ a přijde s Percym na hlavě. Vezme ho pryč s tím, že mu řekne: „Dávej pozor, kam šlapeš, Percy.“ a vrátí se dolů. Pokud hráč klikne na Ratcliffa podruhé, Thomas bude omylem odhazovat hlínu na Ratcliffovu botu; to se také stane, pokud má hráč definováno slovo „naštvaný“.

Na straně sedm se Thomas neobjeví, dokud hráč neklikne na tlačítko pokračovat. Poté, co John Smith odejde, Thomas bude couvat z místa, kde John odešel. Ratcliffe si přiloží ruku ke straně úst a osloví ho. Thomas vzhlédne, když Ratcliffe ukáže směrem, kde John odešel, a přikáže: „Následuj ho.“ Thomas pak opustí obrazovku stejným směrem jako John.

Na straně osm je Thomas vidět napravo od obrazovky, jak se schovává za stromem. Když na něj hráč klikne, vykoukne zpoza stromu a pak se za něj vrátí. Když hráč klikne na tlačítko pokračovat, po polibku Johna Smithe a Pocahontas a Kocoum se odhalí, Thomas vyleze z úkrytu a zařve: „Pozor, Johne!“, než obrazovka zhasne.

Na straně devět je Thomas zmíněn ve vyprávění, že zastřelil Kocouma v domnění, že Johnovi ublíží a že poté, co byl John zajat, Thomas běžel pro pomoc.

Na jedné straně jedenáct je Thomas viděn, jak drží spoutaného Ratcliffa. Pokud hráč klikne na Ratcliffa, Thomas utáhne řetězy, když Ratcliffe řekne: „Jak se opovažuješ!“ Pokud na něj hráč klikne podruhé, Thomas ho podrží, zatímco se Ratcliffe snaží dostat pryč; Ratcliffe řekne Thomasovi: „Pusť mě, říkám!“, ale spadne do lodi s nohama vystrčenýma ven, což Thomase rozesměje; pak drží pozici, kdy se dívá do lodi na Ratcliffa po zbytek času, kdy hráč zůstává na stránce. Pokud hráč klikne na Ratcliffovy nohy, Ratcliffe začne kopat nohama, zatímco Thomas se bude dál smát. Pokud hráč klikne na Thomase, Thomas se začne znovu smát, zatímco Ratcliffe bude kopat a říkat: „Tohle mi ani v nejmenším nepřipadá vtipné.“ Thomas pak Ratcliffovi sundá jednu botu a zeptá se: „A co tohle?“ a začne lechtat Ratcliffovu nohu, po čemž položí botu zpět a vrátí se do své původní pozice.

Pokračování: John Rolfe • King James • Queen Anne • Mrs. Jenkins • Uttamatomakkin • Jesters
Smazáno: Redfeather

Pokračování: Kam odtud mám jít? • What a Day in London • Wait ‚Till He Sees You • Things Are Not What They Appear • Between Two Worlds
Smazáno: Different Drummer • First To Dance • In the Middle of the River • Dancing to the Wedding Drum