Turnerové

Turner je anglické a skotské pracovní příjmení pro osobu, která vyráběla předměty (obecně ze dřeva) otáčením soustruhu, z anglo-normanské francouzštiny torner, tvar starofrancouzštiny tornier, z latiny tornarius (což nakonec pochází z latinského slova tornus, „soustruh“).

ČTĚTE:   Hans Klok