Valentina Vázquezová

Prezidentka Valentina Vázquezová byla argentinskou čarodějnicí a v roce 2014 předsedkyní Argentinské rady kouzel.

Právě za jejího režimu uspořádala Rada katastrofální zahájení mistrovství světa ve famfrpálu v roce 2014, které přerostlo v boj mezi různými týmovými maskoty vyvolaný pokusem o to, aby fidžijská Dukuwaqa a norská Selma sdílely jezero. Vázquez po události vydal veřejné prohlášení, ve kterém konstatoval, že Rada očekávala, že Norové přivedou skupinu vystupujících trollů, a protože nebyly provedeny žádné studie o kompatibilitě Dukuwaquasové a Selmasové, nemohla být její Radě přiznána žádná odpovědnost.

Prezident Vázquez se zúčastnil finále 427. mistrovství světa ve famfrpálu, které se konalo 11. července. Krátce před začátkem zápasu byla spatřena reportérkou Denního věštce Ritou Holoubkovou, jak si povídá s předsedou ICWQC Mentorem Metaxasem.

ČTĚTE:   Godwin