Velký přátelský obr

Velký přátelský obr je deuteragonista a titulní postava stejnojmenného fantasy filmu z roku 2016.

Stín BFG prochází kolem sirotčince, kde je Sophie, když vchází, Sophie ho vidí těsně před odchodem. Později popadne Sophii a odvede ji do daleké země, do které, když se na něj Sophie podívá, zrovna když se ocitne uvnitř BFG, připravuje mu jídlo, na které, když se na něj Sophie podívá, obr se na ni podívá, a řekne Sophii, že je čas na večeři. Pak si splete Sophii s ingrediencí a když mu Sophie vysvětlí, že ví, kde je, BFG mu vysvětlí, že Sophie je v Krkonoších, zemi obrů, když mu Sophie vysvětlí, že ona a BFG cestovali dlouhou cestu, na kterou BFG vidí párek lidožravých obrů kráčejících z dálky. BFG jí vysvětlí, že ví o obrech Fleshlumpeaterovi a pár dalších obrů, kteří následovali Fleshlumpeatera, nebezpečného obra, kterého BFG kdy poznal. BFG vysvětluje, že nikoho jako Sophie nežere na rozdíl od toho, co dělá Fleshlumpeater a když s ní mluví o jejích rodičích, Sophie vysvětluje, že žádné nemá a vysvětluje mu, že oba zemřeli, když byla Sophie miminko.

Sophie mu vysvětlí, že matrona se k sirotkům nechová fér. Sophie řekne BFG, aby vědělo, jestli jsou ostatní obři hodní, a on jí vysvětlí, že tito obři, které viděl, jsou na rozdíl od něj hladové lidožravé příšery. Sophie ho požádá, aby věděl, proč ji vzal do Krkonoš, a on jí vysvětlí, že důvodem, proč ji vzal na toto místo, je Sophiina touha vidět obra, jako je on. Když s ní BFG stále mluví o Fleshlumpeaterovi, Sophie jí vysvětlí, že to neřekne, když mu vysvětlí, že je nedůvěryhodná, protože věří, že by nikdo nevěřil jejím informacím, stejně jako se s ním hádá, a BFG jí vysvětlí, že by řekla celému světu o existenci obrů, vysvětlí jí, že se chce vrátit domů, což on popírá, a řekne Sophii, aby zůstala v Krkonoších po zbytek jejich života. BFG pak Sophii upozorní, že nikdy nesmí jít do doupěte Fleshlumpeatera bez něj, jinak by se dostala na svou poslední cestu do obrovy kořisti. Během diskuze Sophie opraví slova, která BFG špatně vyslovuje a BFG vysvětlí, že si nemohl pomoci s nesprávnou výslovností, které se mu Sophie omlouvá za to, že na něj byla hrubá.

BFG pak vytáhne ze svého kufříku zářící modrou nádobu a také knihu, kterou napsal Nicholas Nickleby a vysvětlí mu, že v této nádobě jsou sny, když použije lupu ke čtení knihy kvůli její malé velikosti, stejně jako mu Sophie vysvětlí, že může číst, než Sophie zůstane na stožáru. BFG se pak přesune do jeskyně a objeví jeho sbírku nádob uvnitř, do které použije jednu s červeným zářícím světlem a experimentuje s ní, aby zjistil, že BFG spí na lodi.

Druhý den si Sophie promluví s BFG, který jí vysvětlí, že fizz, který používá, je Frobscottle, nápoj, na kterém si obři pochutnávají. Když vidí fizz uvnitř, je známo, že nápoj dává BFG, aby ho vypustilo do vzduchu, na který oba slyší Fleshlumpeater venku, na který, když vejde, BFG řekne Sophii, aby se před ním schovala, na kterou se Sophie schovává uvnitř Snozzcumberu, zeleniny, kterou BFG používá k vaření. BFG požádá Fleshlumpeatera, aby věděl, jestli už Snozzcumber zkoušel předtím, na což mu vysvětlí, že to nezkoušel, stejně jako Fleshlumpeater vysvětluje, že mu vnějšek hrozně smrdí. Nicméně BFG zjistí, že Fleshlumpeater jí pouze fazole, ne jinou zeleninu, což způsobí, že Sophie vypadne ze svého úkrytu. Fleshlumpeater vysvětluje BFG, že nemá rád ovoce, zeleninu a vodu těsně předtím, než vypije Frobscottle, stejně jako mu zlomyslně vysvětlí, že uráží ostatní obry za to, že ho zradili. Sophie pak opustí Snozzcumber, když ho BFG vezme do jeho laboratoře, stejně jako BFG dává Sophii koupel, aby se očistila od šťávy Snozzcumber. Poté, co dá Sophii koupel, BFG jí dá něco na sebe, na což poté, co se Sophie oblékne a rozhodne se nechat si jeho pracovní vysvětlení pro sebe, mu vysvětlí, že zůstala trčet v Giant Country, doufajíc, že se vrátí zpět do skutečného světa. BFG pak dá Sophii pěkné bezpečné místo, aby byla v bezpečí před Fleshlumpeater těsně předtím, než se BFG vrátí do práce.

ČTĚTE:   Tatooine Rhapsody

Sophie pak zvědavě sama prozkoumá dílnu BFG a zeptá se ho, že před ní nemůže mít tajemství, kterým mu vysvětlí, že se v noci plíží kolem, někdy krade a také lže. Vysvětlí mu, že nikdy neměla tak obřího přítele, jako je on, když mu Sophie vysvětlí, že je bez přítele velmi osamělá. Poté BFG varuje před Fleshlumpeaterem, který se o ni stará, a poté, co s ním proberou obra, o kterém mluvila, BFG a Sophie vyjdou ven a plánují se dostat na vrchol hory bez vyrušení Fleshlumpeaterových nohsledů jen proto, aby BFG chytil Bloodbottler právě ve chvíli, kdy Sophie utíká do taxíku, do kterého Gizzardgulper odnáší vozidlo stále se Sophií uvnitř, zatímco oba obři spěchají k sobě, do kterého se jim BFG podaří utéct s Sophií na ruce.

Poté, co utekla obrům, když na Krkonoše dorazí bouřka, vezme BFG Sophii do Země snů, aby se podívala na hvězdy nad nimi, když jí vysvětluje šeptající věci, které slyší, právě když se Sophií přiblíží k velké vodní ploše, když z dálky uvidí velký strom. Během pozorování BFG Sophii vysvětlí, že ho někdo nazval Velkým přátelským obrem, kterému se Sophie představí BFG právě ve chvíli, kdy oba zírají na strom v úžasu, když vidí na stromě zářící světla. Pak si všimne oranžové záře světla, kterému říká Phizzwizard, když se ho pokouší chytit svou sítí, ke které se mu podaří ho chytit rukama, když se přiblíží k Sophii, a dává jí Zlatého Phizzwizarda, když ho vkládá do sklenice. Phizzwizard pak nakreslí obrázek Sophie, ke kterému se Sophie podívá, když vidí, že kolem prochází další zářící Sny. Sophie se pak honí za fialovým Snem, zatímco BFG označí sklenici „Sophiin sen“, stejně jako Sophie pokračuje v honbě za Sny uvnitř, na které BFG vidí Sophii, jak chytá červený. Sophie dává Sen BFG, stejně jako on vysvětluje Sophii, že v této oblasti jsou také Zlé sny, do kterých plánuje zamknout ten, který Sophie chytila. BFG Sophii vysvětlí, že tento Sen vypráví o tom, co s ním Sophie udělala, zatímco pokračuje v hledání BFG. Pak ho náhle najde, když mu vysvětluje, že mu bude říkat zkráceně BFG.

ČTĚTE:   Profesor Moliarty

Zpátky ve skutečném světě ukazuje BFG chlapce spícího v posteli, stejně jako Sophie cítí inspiraci, aby všichni byli šťastní. Sophie pak požádá BFG, aby vědělo, zda mu jeho otec nebo matka vypráví o Snech, které on popírá s vysvětlením, že nemá matku nebo otce. Je pak známo, že BFF slyšela její srdce v sirotčinci, stejně jako on používá svůj nástroj, který vyrobil, a přivolává pár dobrých snů chlapci a dvěma rodičům ve skutečném světě. Je pak známo, že chlapec sní o něm a jeho otci pomocí telefonu, podle BFG.

Poté, co chlapec dostal dobrý sen, BFG vrací Sophii do Krkonošské země, on pak ukazuje na Fleshlumpeatera a jeho přisluhovače, kteří pochodují právě ve chvíli, kdy Sophie vymýšlí plán o lidožravých obrech. Poté se znovu setká se Sophií před sirotčincem a přiblíží se k ní a vysvětlí jí plán, jak porazit Fleshlumpeatera a jeho přisluhovače a zachránit před nimi Krkonošskou zemi. BFG pak pokračuje v odvádění Sophie zpět do Krkonošské země, do které oba dorazí zpět do dílny BFG. Sám BFG je konfrontován Fleshlumpeaterem a skupinou lidožravých obrů, kteří začnou k velkým starostem BFG kácet části nádob obsahujících Dreams uvnitř. Aby před nimi Sophii ochránil, popadne BFG z lokomotivy vlaku horký pohrabáč a bojuje proti Fleshlumpeaterovi, zatímco ostatní obři reagují ve strachu právě ve chvíli, kdy posílá Fleshlumpeatera ven z doupěte. BFG si pak všimne trosek způsobených během přepadení, ke kterému se přiblíží Sophie, která se plánuje setkat s královnou. BFG pak v infuseru smíchá četné Sny, aby Sophii pomohlo naplánovat setkání s královnou, aby se její sen stal skutečností.

Když BFG dorazí do Buckinghamského paláce, odvede Sophii do paláce za královnou, přičemž se vyhne hlídkující skupině stráží, kterým otevře okno, aby mohla vstoupit, čímž královna získá sen o tom, že Fleshlumpeater je skutečný. Druhý den BFG dorazí, když stráže dorazí a připraví se na něj vystřelit, protože věří, že je hrozbou pro královnu, které královna řekne panu Tibbsovi, aby strážím řekl, že BFG nikomu neubližuje, a stráže skloní zbraně, aby byl v klidu přivítán. BFG se emotivně přiblíží ke královně a vysvětlí jí, že přišel za její přítelkyní Sophií, aby jí poskytl pomoc.

BFG vchází do paláce, kde mu zaměstnanec radí, aby opatrně a pomalu navigoval, aby nezpůsobil škodu hotelu, ke kterému omylem shodí lustr, který mu blokuje cestu, když jí Sophie vysvětluje, že nikdy předtím nešel do Buckinghamského paláce jen proto, že mu zaměstnanec a někteří strážní dávají jeho kufr, zrovna když ho nese k obřímu stolu, který je pro něj vyroben. Pan Tibbs a skupina lokajů a pomáhají BFG cítit se pohodlně, když sedí na sedadle obřích rozměrů, zatímco další lokajové doručují žebřík, takže mu lokajové dávají snídani. Vzhledem k jeho obří velikosti dostává BFG vidle, které používá jako normální vidličku, lopatu, kterou používá jako lžíci, a meč, který používá jako normální nůž, který používá jako nádobí, ke kterému ho Sophie a královna sledují, jak jí nějaké plátky toustů smíchané s vejci dohromady, ke kterým se cítí spokojený se snídaní, ke které dostane ochutnat nová jídla jiná než Snozzcumber v Krkonoších, stejně jako mu lokajové dávají čaj, aby vypil nalévání čaje na misku punče. Sophie pak instruuje BFG, aby správně pil čaj, ke kterému mu BFG nemá rád kávu, která mu je podávána, stejně jako dává přednost Frobscottle před kávou.

ČTĚTE:   Stalker (Warframe)

BFG pak ukazuje královně láhev Frobscottle, ke které, když ji požádá o hudbu, uvěří, že by si najala dudáky, aby jí hráli hudbu, ke které přijede kolega lokaj a vysvětlí, že generálové byli informováni, než skupina vojenských generálů napochoduje do paláce právě ve chvíli, kdy královna vymýšlí plán, jak dorazit do Krkonoš, aby porazila Fleshlumpeatera, protože BFG má za úkol zmapovat kurz, aby věděla, kde Krkonoš je, právě ve chvíli, kdy řekne generálům, aby věděli, kde je. Královna pak generálům řekne, že půjdou do Krkonoš s BFG bojovat proti Fleshlumpeaterovi. Zatímco BFG nalévá Frobscottle do sklenic na šampaňské, Sophie připije na víru v BFG, aby pomohla ochránit Anglii před Fleshlumpeaterem, zatímco všichni pronášejí přípitek, zatímco BFG nalévá trochu Frobscottle na jeho mísu s punčem, aby ho mohli vypít někteří královnini korgové. Po Frobscottleu posílá královna své spojence do Krkonoš, aby porazili skupinu lidožravých obrů, které vede Fleshlumpeater.

Později následují BFG do Krkonoš vojenské vrtulníky, právě když se vrací do své dílny. Když se Sophie zvědavě ptá, proč používá Trogglehumpera proti Fleshlumpeaterovi a jeho nohsledům, BFG vysvětluje, že by to pomohlo obrům získat nevýhodu v plánu na porážku zlého obřího vůdce, ke kterému BFG používá Trogglehumpera ve svém infuseru jako součást plánu na porážku Fleshlumpeatera.

Na místě, kde se nachází Fleshlumpeater a jeho kolegové obři, BFG pak vypráví příběh o Sophiině cestě ke šťastnému konci a vysvětluje, že tento příběh by byl součástí touhy jejího srdce, zatímco on doufá, že se Sophiin sen splní. BFG vysvětluje Sophii, že má ještě další sny, které musí stihnout, ale ne v Krkonoších, právě když ukazuje empatii k BFG, kterému vysvětluje Sophii, že nechal svůj nástroj v Buckinghamském paláci, kde si později všimne, že Sophie používá Trogglehumper proti Fleshlumpeaterovi a ostatním obrům, což ho velmi znepokojuje. Ten pak Fleshlumpeaterův útok opáčí a vysvětluje mu, že by měl být navždy poražen, na což vojenské helikoptéry pálí lana a svazují ho. BFG pak zachrání Sophii před zásahem Fleshlumpeaterem, který je svázán armádou, právě když ti dva sledují, jak helikoptéry zvedají všechny zlovolné obry. Fleshlumpeater a ostatní obři jsou později vysláni a vyhoštěni na vzdálený ostrov, aby už nikdy BFG nerušili.

Druhý den se BFG cítí šťastný, že v něj Sophie stále věří, když se radostně usmívá ve svém domě.