Vnímání přírody

Meggan (Marvel Comics) zmutovaný empatik, metamorfa a elementál má schopnost „vidět“ a „slyšet“ přirozené/biologické vzorce sil ve světě kolem sebe.

Schopnost vnímat energii přírodního světa. Technika manipulace s přírodou. Variace vnímání energie.

Uživatel může vnímat energie přírody, vnímat přírodní/biologické vzorce sil ve světě kolem sebe. To spojuje uživatele s přírodními/biologickými vzorci, což mu umožňuje vnímat elektromagnetické síly, vzdušné proudy, chemické reakce, zvířata, prostředí, povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy atd.

ČTĚTE:   Plains Magic