Wish Granting Empowerment

Desiree (Danny Phantom) skutečně žije podle svého jména.

Moc získávat sílu z plnění lidských přání. Submoc z plnění přání. Variace spřízněnosti.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd., když plní přání lidí, případně odemykají schopnosti související s afinitou a posilují stávající schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat výživu z živlů nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

ČTĚTE:   An Inside Man