Životní cesta

Životní dráha člověka byla zamýšleným tokem jeho života, od jeho narození až po jeho přirozenou smrt. Zaplétání čarodějů do magie času by potenciálně mohlo změnit životní dráhy těch, s nimiž se setkali, a způsobit tak drastické změny v původním toku dějin. Čarodějové, kteří bez opatrnosti používali Turnery času, omylem zabili své minulé nebo budoucí já.

Známé změny životních cest lidí

ČTĚTE:   Singer