Životní dluh

Peter Pettigrew dlužil Harrymu Potterovi za to, že mu zachránil život

Životní dluh je magické pouto vytvořené mezi čarodějem nebo čarodějnicí a osobou, které zachránili život. Ten, kdo dluží dluh spasiteli, bude jednoho dne povinen splatit tento skutek tím, že vykoná něco prospěšného pro zmíněného spasitele. Takové pouto může být vytvořeno i mezi těmi nejhoršími nepřáteli a bez ohledu na to, zda si to některá ze zúčastněných stran přeje nebo ne. Protože toto pouto bylo magicky závazné, mohl se zadlužený zavázat ke splacení, aniž by si to uvědomil, nebo dokonce proti své vůli.

ČTĚTE:   Smell of Victory