Adalbert Waffling

Waffling byl tím, kdo zformuloval Základní zákony magie a napsal Magickou teorii, nejpopulárnější učebnici, kterou dodnes používají mladí čarodějové a čarodějky z Bradavické školy čar a kouzel.

Adalbert Waffling se narodil v 19. století nebo před ním. V 90. letech 19. století byl již nejvýznamnějším teoretikem.

V 90. letech 19. století byl Waffling již jedním z nejpozoruhodnějších čarodějů té doby, takže je více než pravděpodobné, že některé své spisy publikoval ještě před tímto okamžikem. Zhruba v této době si Albus Brumbál, „nejgeniálnější student, jakého kdy kdo viděl [v Bradavicích]“, pravidelně dopisoval s Wafflingem, aby si vyměnili názory na magii. Minerva McGonagallová se později o tyto dopisy podělila se členy pracovní skupiny pro statut utajení, kteří vykonávali profesi profesora, aby pomohli zlepšit své dovednosti při řešení Kalamity.

Waffling zemřel v roce 1981.

Adal je starohornoněmecky „ušlechtilý“ nebo „aristokratický“; berta „bystrý“. „Waffling“ znamená mluvení nebo psaní obšírně neurčitým nebo triviálním způsobem bez jasného bodu nebo cíle.

ČTĚTE:   MM Tiger T100