Archetyp:Inuitské božstvo

Agloolik, zlý bůh moře

Síla mít rysy a schopnosti bohů a bohyň z inuitské mytologie. Variace fyziologie božstev původních Američanů.

Uživatel může mít rysy a schopnosti božstev inuitské mytologie.

ČTĚTE:   Alexander Minion