Death Defiance

Wally West/The Flash (DC Comics) předběhl smrt v podobě Black Flashe stejně jako ostatní členové Flash Family.

Schopnost vzdorovat smrti. Submoc manipulace se smrtí.

Uživatel se může vzepřít samotné smrti, bez ohledu na to, jak je situace smrtelná nebo nebezpečná, což mu umožňuje snadno přežít cokoliv. Nemůže zemřít v situacích, které mají vysokou pravděpodobnost zabití a případně to jen pokrčit rameny.

ČTĚTE:   Absolutní filtrace