Démonické řezání

Inuyasha (InuYasha) používá Tessaigovo kenatsu k řezání protivníků, aniž by se jich dotkl.

Schopnost používat démonickou energii/látky k řezání předmětů. Sub-síla démonických útoků. Variace řezací vlny. Protiklad božského řezání.

Uživatel může projektovat démonickou energii/látky způsobem, který mu umožní proříznout hmotu z dálky. Ačkoli tento útok obvykle prořízne poškození, někteří uživatelé jsou schopni jej zaměřit do jediného bodnutí jako nehmotnou kulku.

ČTĚTE:   Swept Away