Fiktivní manipulace se silami

Fiktivní manipulace se silami

Moc manipulovat s fiktivní mocí. Variace manipulace se silou.

Uživatel této síly disponuje a je schopen používat silnou fiktivní sílu. Tato schopnost nejen poskytuje uživateli velkou sílu, schopnosti a kontrolu nad četnými variacemi fiktivních energií, ale také mu umožňuje přemoci slabší fiktivní bytosti stejně jako soupeřit s mocnými fiktivními entitami.

Uživatel má kontrolu nad vším, co je jako fikce a je spojeno s fiktivními bytostmi. Jsou schopni manipulovat s imaginárními předměty a relikviemi, které jsou spojeny s fiktivními entitami a fiktivní mocí, dokonce i s mýtickými bytostmi kvůli tomu, že některé legendy jsou přehnané fikce. S tím je uživatel zcela považován za hodného fiktivní úcty, což mu umožňuje dosahovat výkonů, kterých není možné dosáhnout podle běžných měřítek.

ČTĚTE:   Manipulace s nebeskou energií