Manipulace s čistým zvukem

Sona, Maven ze Strun (League of Legends) používá svou mystickou hudbu k posílení a obraně svých spojenců.

Moc manipulovat s prospěšnými aspekty zvuku. Variace manipulace s čistými prvky. Kombinace manipulace se zvukem a manipulace s pozitivními silami. Nezaměňovat se Svatou manipulací se zvukem.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat se zvukem prospěšné povahy; tím, co posiluje, zlepšuje a způsobuje rozkvět čehokoliv/čehokoliv, na co narazí, představuje udržující a uchovávající stránku temnoty, která zase ignoruje většinu společných omezení a slabin své běžné elementární rozmanitosti. V podstatě jde o výlučnou kontrolu pozitivních sil zvuku.

ČTĚTE:   Manipulace s nulovými prvky