Manipulace se Samsárou

Schopnost ovládat „kolo života“ uvnitř živých bytostí. Variace manipulace s cyklem a manipulace s životem a smrtí.

Uživatel může ovládat/manipulovat se samsárou: kolo/koloběh života: koloběh zrození, života, smrti, znovuzrození a účinky, které má čas na živé bytosti. Staré mladé a mladé zestárnout, uzdravit ostatní, zabít ostatní a dokonce změnit jejich vlastní život.

ČTĚTE:   Iron Man (brnění)