Myomorfní fyziologie

Tříska (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Síla používat schopnosti myomorfů. Variace fyziologie hlodavců.

Uživatel s touto schopností buď je, nebo může napodobovat/transformovat na myomorfy, včetně myší, krys, pískomilů, křečků a hrabošů.

ČTĚTE:   Fyziologie Bhútána