Object Arts

Yo-kai Watch Masters (Yo-kai Watch) jako Nathan Adams se učí ovládat své vybavení a volat na Yo-kai pro různé úkoly.

Síla využívat postupy, které jsou v přírodě založené na objektech. Variace nadpřirozeného umění.

Uživatel může využít Objektové umění, specializovaný systém technik založených na moci založené na objektech. Existují různé typy mocných předmětů, které mohou svým uživatelům poskytnout nadpřirozené schopnosti; nicméně jejich správné ovládání, aby přinesly žádoucí účinky, může ještě vyžadovat značné tréninky a studium. Mohou se vyskytovat v různých podobách (doplňky, oděvy, nástroje, zbraně atd.), povahách (neživé, živé, nemrtvé atd.) a původu (božské, démonické, duchovní, elementární atd.). V některých případech může mít jedinec skutečně fyziologii založenou na objektech, která mu umožňuje moc spojenou s konkrétním předmětem. Podstoupením specializovaného tréninku se člověk může naučit ovládat tuto rozepsanou moc, aby prokázal dovednosti a techniky od vylepšených fyzických schopností přes manipulaci s energií až po uzdravení.

ČTĚTE:   Platinum Mimicry