Omniarcha

Azathoth (Cthulhu Mythos) je Stvořitel a Pán Existence.

Moc vládnout absolutně všemu. Forma/Vyjádření Všemocnosti. Absolutní verze Omniverse Lordship a Personal Domain.

Uživatelé vládnou a vládnou nad čímkoliv a vším, jako takový má uživatel absolutní nadřazenost a absolutní kontrolu nad vším v existenci a za ní, jako by byli jejich služebníci, kompletně mění cokoliv pouhým vydáním příkazu.

Mají neomezenou nadvládu a nadvládu nad nekonečnými a nevýslovnými, přepisují univerzální zákony a pojmy z rozmaru, vytvářejí a ničí mnohovesmíry pouhým přikazováním. To zahrnuje i jednotlivé entity a bytosti, přeměňují i ty nejmocnější postavy, jako jsou kosmické bytosti a Nejvyšší bohové, ve své loutky a služebníky, nutí je dělat svou práci tak, jak by to udělal pán svému lidu, tak jak jsou dokonce za hranicemi fyziologie Mimo-Existenci.

ČTĚTE:   Generace protilátek