Psionic Empowerment

Merkurové (Planescape) získávají sílu i výživu z myšlenek a psychických energií druhých.

Síla získávat sílu z psychických energií/sil. Technika Omni-Psionics. Variace Affinity a Psionic Power Link.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd. z myšlenek a psionických/psychických energií a sil sebe či druhých, případně odemykají schopnosti související s afinitou a posilují existující schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat výživu ze psioniky nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

ČTĚTE:   Fyziologie Mizuči