Španělská mince 1 peseta

Andorra Španělsko Španělské císařství (do roku 1975)

Mince 1 peseta je bývalá španělská oběžná mince. V letech 1869-2001 byla vydána ve 20 druzích: dva za Prozatímní vlády v letech 1868-1871, šest za Španělského království v době restaurace, dva za Druhé španělské republiky, tři za Španělského státu a sedm za současného Španělského království. Každá z nich byla distribuována Španělskou bankou a ražena v Královské mincovně v Madridu.

První dvě mince tohoto nominálu byly zavedeny v roce 1869 za prozatímní vlády v letech 1868-1871. Jedna byla vydána pouze v roce 1869, zatímco druhá se razila až do roku 1873.

V době restaurace Španělského království bylo vydáno šest mincí peseta. První byla vydána v roce 1876, na počátku vlády krále Alfonse XII (1857-1885; r. 1873-1885). Po ní následoval v roce 1881 druhý typ Alfonsa XII. a ten byl nadále každoročně ražen až do roku 1886, tedy rok po králově smrti. Za jeho nástupce, krále Alfonse XIII (1886-1941; r. 1886-1931), byl pak v letech 1889 a 1891 vydán přepracovaný třetí typ. S přibývajícím věkem mladého krále se jeho portrét na pesetě třikrát změnil. První upravená podobizna byla použita na novém typu distribuovaném v letech 1893-1894. Po tomto kusu následoval další typ ražený v letech 1896 až 1903 a poté poslední mince vyráběná v letech 1903 až 1905. Další peseta byla zřejmě plánována na rok 1927, tedy v době pozdější Alfonsovy vlády, ale nikdy nebyla vydána.

Během krátké existence druhé španělské republiky byly zavedeny dvě mince peseta. První byla vydána v roce 1933, dva roky po vyhlášení nové republiky, a druhá v roce 1937.

Během diktatury caudilla Francisca Franca (1892-1975; mj. 1936-1975) v letech 1936-1975 byly do oběhu vydány tři mince tohoto nominálu. První byla vydána výhradně v roce 1944. Po ní následoval v roce 1948 nový kus s Francovou podobiznou, který se vyráběl až do roku 1967. Od té doby až do Francovy smrti v roce 1975 byl pak vyráběn mírně přepracovaný typ.

Za současného Španělského království se pak vydávalo sedm peset. První byla zavedena v roce 1976 za vlády krále Juana Carlose I. (1938-; r. 1975-2014). Následně byla ražena každoročně až do roku 1980. V očekávání nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale ve Španělsku v roce 1982 byla v roce 1980 zavedena oběžná pamětní peseta, která se vyráběla každoročně až do roku 1982. Bezprostředně po ní následovala nová standardní oběžná peseta vydávaná v letech 1982-1989, která byla následně nahrazena závěrečnou pesetou distribuovanou v letech 1989-2001. V roce 1987 byl rovněž vydán neoběžný kus připomínající Třetí národní numismatickou výstavu v Madridu a v letech 1992 a 2001 byly vydány další mince na oslavu letních olympijských her v Barceloně v roce 1992 a „konce pesety“.

Před jejich demonetizací obíhaly ve Španělsku, jeho koloniích a v sousední Andoře mince v nominální hodnotě 1,00 pesety. Od 28. února 2002 lze poslední typ vyměnit ve Španělské bance za hodnotu přibližně 0,006 eura. Vyměnit jej bude možné až do 31. prosince 2020.

Mince prozatímní vlády (1869-1873)

V roce 1868 zahájili členové Liberální unie, Pokrokové strany a Demokratické strany revoluci proti vládě královny Isabely II (1830-1904; r. 1833-1868). Toto krátké povstání bylo úspěšné a Isabela byla sesazena a nucena uprchnout do Francie, kde žila v exilu až do své smrti v roce 1904. Místo monarchie byla poté v roce 1868 ustavena dočasná prozatímní vláda, která fungovala až do nástupu krále Amadea I. (1845-1890; r. 1870-1873) v roce 1871.

19. října 1868 vydal Laureano Figuerola (1816-1903), první ministr financí a veřejné správy španělské prozatímní vlády, dekret, kterým zavedl pesetu jako novou španělskou měnovou jednotku. Podle tohoto právního předpisu měla peseta nahradit escudo v poměru 2,5:1 a řídit se standardy vznikající Latinské měnové unie (LMU). V letech 1869 až 1870 vydala Španělská banka první sérii mincí nové měny, která se skládala z kusů s nominální hodnotou 1, 2, 5, 10, 20 a 50 céntimos a 1, 2, 5 a 100 peset podle specifikací LMU. Pesety této série, která byla vydávána ve dvou typech, byly raženy v letech 1869-1873 v Královské mincovně v Madridu a jejich návrh vytvořil umělec francouzského původu a hlavní rytec Luis Marchionni y Hombrón (1815-1894). Oba typy byly nakonec 20. února 1939 demonetizovány a staženy z oběhu.

Obě pesety jsou vyrobeny z ryzího stříbra o ryzosti .835 a mají hmotnost 5 gramů, průměr 23 milimetrů a tloušťku 1,5 milimetru. Mají zarovnání mince a rýhované hrany a stejně jako většina mincí mají kulatý tvar. Ráfky obou stran každého kusu jsou vyvýšené a zdobené zubatým okrajem.

Design averzu byl inspirován denáry římského císaře Hadriána (76-138; r. 117-138), který pocházel z římské provincie Hispania Baetica v dnešním jižním Španělsku. Ve středu mince je zobrazena Hispania, národní personifikace Španělska. Je zobrazena s korunou a olivovou ratolestí, ležící mezi vyobrazeními Pyrenejí a Gibraltaru. Na dřívějších mincích je po obvodu mince nahoře po směru hodinových ručiček vyražen španělský nápis „GOBIERNO PROVISIONAL“ (česky „Prozatímní vláda“). Na pozdějších kusech je však místo něj nápis „ESPAÑA“, španělsky „Španělsko“, obklopený dvěma šesticípými hvězdami. První z obou hvězd obsahuje číslice „18“, zatímco druhá obsahuje číslo „69“, „70“ nebo „73“. Tato čísla dohromady představují datum výroby mince. V exergu pod Hispanií se navíc objevují iniciály autora „L.M.“ a gregoriánské datum autorizace, buď „1869“, nebo „1870“. Na starších kusech je datum lemováno dvěma šesticípými hvězdami.

Uprostřed reverzní strany obou mincí je vyobrazen tehdejší španělský státní znak. Tvoří jej středová rozeta s vyobrazením hradu (Kastilie), korunovaného vzpínajícího se lva (León), devíti svislých prutů (Aragonie), spojených řetězů (Navarra) a granátového jablka (Granada). Rozeta ve znaku je převýšena nástěnnou korunou a lemována Herkulovými sloupy, které jsou převázány stuhou se státním heslem „PLUS ULTRA“ (latinsky „dále za“). Na minci je podél okraje nad erbem ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „200 PIEZAS EN KILOGRAMO“, což v překladu znamená „100 kusů v kilogramu“ a označuje hmotnost mince. Nominální hodnota „UNA PESETA“ (česky „jedna peseta“) je vyryta v opačném směru při okraji dole a zleva ji lemují iniciály dvou mincovních odhadců (viz níže) a zprava značka váhového soudce. Za iniciálami hodnotitelů následuje malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

V roce 1869 bylo vyrobeno přibližně 7 000 000 exemplářů prvního typu a v letech 1869 a 1870 přibližně 9 029 997 exemplářů druhého typu. Z obou typů jsou známy pouze obchodní ražby.

Mince bourbonské restaurace (1876-1905)

Mince Alfonse XII (1876-1885)

Po sesazení Isabely II. se Cortes Generales rozhodly obnovit španělskou konstituční monarchii pod vedením nové dynastie. Novým španělským panovníkem byl v roce 1870 zvolen princ Amadeo z italského rodu Savojských, vévoda z Aosty a druhorozený syn krále Viktora Emanuela II (1820-1878; r. 1861-1878). Kvůli rostoucí nestabilitě během jeho vlády však Amadeo v roce 1873 dobrovolně abdikoval a vrátil se do Itálie.

Téměř ihned po Amadeově odchodu založily Cortesy v roce 1873 První španělskou republiku. Tato nová vláda však fungovala jen něco málo přes rok, než ji v roce 1874 svrhly protirepublikánské síly. Poté bylo obnoveno Španělské království a byla obnovena monarchie pod vládou rodu Bourbonů. Princ Alfons, prvorozený syn Isabely, pak v roce 1874 nastoupil na trůn jako král Alfons XII.

Za vlády nového panovníka byla v letech 1876-1878 vydána série přepracovaných mincí v hodnotě 5 a 10 céntimo a 1, 5, 10 a 25 peset. Díl 1 peseta z této série, který byl vyražen v roce 1876 v Královské mincovně v Madridu, navrhl španělský umělec a hlavní rytec Gregorio Sellán y González (1829-?). Nakonec byla 20. února 1939 demonetizována a stažena z oběhu.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Ve středu averzu se nachází vlevo obrácená busta Alfonse XII., v úseku busty jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „G.S.“. Je doprovázena španělským nápisem „ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS“, což je zkrácený název pro Alfonso XII, por la Gracia de Dios a překládá se jako „Alfonso XII, z Boží milosti“. Tento text je vyryt po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji a je oddělen mezi slovy „POR“ a „LA“ Alfonsovou hlavou. Opačným směrem je po obvodu dole vepsáno gregoriánské datum autorizace, které je po obou stranách lemováno šesticípou hvězdou. Levá hvězda obsahuje číslice „18“, zatímco druhá obsahuje „76“ (nebo chybně „18“), což označuje výrobu v roce 1876.

Uprostřed reverzní strany mince je vyobrazen znak obnoveného Španělského království. Takové vyobrazení je velmi podobné erbům Prozatímní republiky a První španělské republiky, ale uprostřed erbu se objevuje erb rodu Bourbonů a nástěnná koruna je nahrazena španělskou královskou korunou. Na minci je po směru hodinových ručiček podél okraje nahoře vytištěn španělský nápis „REY CONST.L DE ESPAÑA“, což je zkratka pro Rey Constitucional de España a překládá se jako „Ústavní král Španělska“. Nominální hodnota „UNA PESETA“ je vyryta v opačném směru na okraji dole a zleva ji lemují iniciály dvou mincovních odhadců (viz níže) a zprava značka váhového soudce. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Během jediného roku výroby bylo vyrobeno přibližně 4 427 000 exemplářů této mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Druhý portrét (1881-1886)

Přestože od uvedení prvních mincí Alfonse XII. do oběhu uplynuly pouhé tři roky, byl Gregorio Sellán y González kolem roku 1879 pověřen přípravou nového mincovního portrétu mladého krále. První mince s novou podobiznou, kus o hodnotě 2 pesety, vydala Španělská banka v tomto roce. V roce 1880 pak následoval nový kus 50 céntimo, v roce 1881 mince v hodnotě 1 a 25 peset a v roce 1882 kus 5 peset. Peseta této série, ražená každoročně v letech 1881 až 1886 v Královské mincovně, byla nakonec 20. února 1939 demonetizována.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Ve středu averzu se nachází vlevo obrácené poprsí Alfonse XII., pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „G.S.“. Na této ilustraci je král zobrazen s knírem se zahnutou špičkou a dlouhými kotletami, které si Alfonso osvojil v pozdějším období své vlády. Po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji je vytištěn španělský nápis „ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS“, který je mezi slovy „POR“ a „LA“ oddělen královou podobiznou. Opačným směrem po obvodu dole je vyryto gregoriánské datum autorizace, které je po obou stranách lemováno dvěma šesticípými hvězdami. V první hvězdě jsou první dvě číslice data ražby, ve druhé hvězdě další dvě.

Reverzní strana je téměř totožná s první pesetou Alfonse XII. Uprostřed je vyobrazen znak obnoveného Španělského království. Po směru hodinových ručiček je podél okraje nahoře vytištěna španělská legenda „REY CONST.L DE ESPAÑA“ a v opačném směru je na okraji dole vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“. Tento údaj o hodnotě mince je zleva lemován iniciálami dvou mincmistrů (viz níže) a zprava značkou soudce pro posuzování vah. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Během šesti po sobě jdoucích let výroby bylo vyrobeno přibližně 20 039 845 exemplářů mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Mince Alfonse XIII (1889-1905)

První portrét (1889-1891)

Po jedenácti letech vlády Alfonso XII. 25. listopadu 1885 nečekaně zemřel na úplavici. Za normálních okolností by po něm ve funkci španělské královny nastoupila Alfonsova nejstarší dcera, princezna Mercedes (1880-1904). Protože však královna Marie Kristýna (1858-1929) byla v době Alfonsovy smrti těhotná, rozhodly se Kortezy ponechat trůn dočasně neobsazený, dokud se dítě nenarodí. Dne 17. května 1886 se Marii Kristině narodil její jediný syn, princ Alfons, který nastoupil na trůn jako král Alfons XIII. podle pravidla mužské primogenitury pro následnictví. Jeho matka zastávala funkci královny regentky místo něj až do jeho plnoletosti v roce 1902.

ČTĚTE:   Skull Rock

Krátce po Alfonsově vládě de iure začala španělská královská mincovna připravovat novou sérii mincí s mladým králem. Gregorio Sellán y González byl pověřen návrhem portrétu na minci, která se poprvé objevila na 20 pesetách v roce 1887. Poté byl v roce 1888 umístěn na minci v hodnotě 5 peset a v roce 1889 na mincích v hodnotě 50 céntimo a 1 a 2 pesety. Peseta z této série, ražená v letech 1889 a 1891 v Královské mincovně v Madridu, byla nakonec 20. února 1939 demonetizována.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Uprostřed lícní strany je vlevo obrázek Alfonse XIII. jako kojence nebo batolete, pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „G.S.“. Po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji je vytištěn španělský nápis „ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS“, který je mezi číslicí „XIII“ a slovem „POR“ oddělen královou podobiznou. V opačném směru je po obvodu dole vyryto gregoriánské datum autorizace mince, které je po obou stranách lemováno dvěma šesticípými hvězdami. V první hvězdě jsou první dvě číslice data ražby, ve druhé hvězdě další dvě.

Uprostřed rubové strany je vyobrazen znak Španělského království. Nahoře podél okraje je ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „REY CONST.L DE ESPAÑA“ a dole na okraji je v opačném směru vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“. Tento údaj o hodnotě mince je zleva lemován iniciálami dvou mincmistrů (viz níže) a zprava značkou soudce pro posuzování vah. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Během dvou let výroby bylo vyrobeno přibližně 5 708 225 kusů mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Druhý portrét (1893-1894)

Kolem roku 1892 pověřila Královská mincovna v Madridu Gregoria Sellána y Gonzáleze, aby připravil nový portrét krále Alfonse XIII. Nová podobizna, která zobrazovala pětiletého nebo šestiletého Alfonse, byla poprvé umístěna na mince v hodnotě 5 a 20 peset v roce 1892. V roce 1893 se pak začal objevovat na mincích v hodnotě 1 peseta a v roce 1894 na mincích v hodnotě 50 céntimo a 2 peseta. Pesety této série, ražené v letech 1893 a 1894 v Královské mincovně v Madridu, byly nakonec 20. února 1939 demonetizovány.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Uprostřed lícní strany je zobrazeno vlevo obrácené poprsí kudrnatého pětiletého nebo šestiletého krále Alfonse XIII., pod nímž jsou drobným písmem vepsány iniciály autora „G.S.“. Ve směru hodinových ručiček od levého dolního okraje k pravému dolnímu je vyryt španělský nápis „ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS“, který je mezi slovy „POR“ a „LA“ oddělen hlavou krále. Opačným směrem je při obvodu dole zobrazeno gregoriánské datum autorizace mince, které je po obou stranách lemováno dvěma šesticípými hvězdami. První dvě číslice data ražby jsou uvedeny v první hvězdě, zatímco další dvě číslice jsou uvedeny ve druhé hvězdě.

Uprostřed rubové strany je vyobrazen znak Španělského království. Nahoře podél okraje je ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „REY CONST.L DE ESPAÑA“ a dole na okraji je v opačném směru vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“. Tento údaj o hodnotě mince je zleva lemován iniciálami dvou mincmistrů (viz níže) a zprava značkou soudce pro posuzování vah. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Bylo vyrobeno přibližně 3 002 000 exemplářů mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Třetí portrét (1896-1902)

V roce 1895 se španělská královská mincovna rozhodla zavést další sérii španělských oběžných mincí. Španělský rytec Bartolomé Maura y Montaner (1844-1926), Sellánův nástupce v mincovně, dostal za úkol navrhnout pro nové mince portrét devítiletého krále Alfonse XIII. Jeho vyobrazení mladého panovníka se poprvé objevilo na mincích v hodnotě 5 peset v roce 1895, poté se začalo používat na mincích v hodnotě 50 céntimo a 1 a 20 peset v roce 1896 a na mincích v hodnotě 100 peset v roce 1897. Pesety této série, ražené každoročně v letech 1896 až 1902 v Královské mincovně v Madridu, byly nakonec 20. února 1939 demonetizovány.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Ve středu lícní strany je zobrazen vlevo obrácený portrét devítiletého krále Alfonse XIII., pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „B.M.“. Po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje k pravému dolnímu okraji je vyryt španělský nápis „ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS“, který je mezi číslicí „XIII“ a slovem „POR“ oddělen královou podobiznou. Opačným směrem je na obvodu dole zobrazeno gregoriánské datum autorizace mince, které je po obou stranách lemováno dvěma šesticípými hvězdami. První dvě číslice data ražby jsou uvedeny v první hvězdě, zatímco další dvě číslice jsou uvedeny ve druhé hvězdě.

Uprostřed rubové strany je vyobrazen znak Španělského království. Nahoře podél okraje je ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „REY CONST.L DE ESPAÑA“ a dole na okraji je v opačném směru vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“. Tento údaj o hodnotě mince je zleva lemován iniciálami dvou mincmistrů (viz níže) a zprava značkou soudce pro posuzování vah. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Bylo vyrobeno přibližně 43 582 000 exemplářů této mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Čtvrtý portrét (1903-1912)

Král Alfons XIII. dosáhl plnoletosti a mohl vládnout 17. května 1902, v den svých šestnáctých narozenin. Toho dne před členy Kortesů formálně přísahal, že bude dodržovat španělskou ústavu a věrně plnit své ústavní povinnosti krále. Aby se jeho nástup projevil na španělské měně, pověřila španělská královská mincovna v roce 1903 Bartolomé Maura y Montaner zhotovením nového portrétu Alfonse XIII. pro použití na nové sérii mincí. V roce 1903 byla vydána peseta s novou podobiznou, v roce 1904 následovaly mince v hodnotě 2 a 50 céntimo a 20 peset, v roce 1905 mince v hodnotě 2 peset a v roce 1906 mince v hodnotě 1 céntimo. Peseta z této série, ražená v letech 1903 až 1905 a znovu v roce 1912 v Královské mincovně v Madridu, byla nakonec 20. února 1939 demonetizována.

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Uprostřed averzu je vlevo umístěna ilustrace dospívajícího krále Alfonse XIII. v uniformě generálského kapitána s vysokým límcem. Ve spodní části tohoto vyobrazení jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „B.M.“. Zobrazení doprovází španělská legenda „ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS“, přerušená mezi číslicí „XIII“ a slovem „POR“, která se táhne po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji. V opačném směru je na spodním obvodu zobrazeno gregoriánské datum autorizace mince, které je po obou stranách lemováno dvěma šesticípými hvězdami. První dvě číslice data ražby jsou uvedeny v první hvězdě, zatímco další dvě číslice jsou uvedeny ve druhé hvězdě.

Uprostřed rubové strany je vyobrazen znak Španělského království. Nahoře podél okraje je ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „REY CONST.L DE ESPAÑA“ a dole na okraji je v opačném směru vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“. Tento údaj o hodnotě mince je zleva lemován iniciálami dvou mincmistrů (viz níže) a zprava značkou soudce pro posuzování vah. Za iniciálami hodnotitelů následuje vždy malý kruhový bod a značka soudce je lemována dvěma body.

Bylo vyrobeno přibližně 16 388 000 exemplářů této mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Plánovaný pátý portrét (1927)

V letech 1925 až 1927 vydala Španělská banka poslední sérii mincí Španělského království z doby restaurace. Tato série sestávala ze dvou mincí po 25 céntimo a jedné mince po 50 céntimo a využívala originální návrhy španělských rytců José Espinóse Gisberta (1877-1956) a Enrique Vaquera (1874-1931). V roce 1927 byly v omezeném množství vyraženy také dva vzory peset v designu Vaquerova kusu 50 céntimo, které však nikdy nebyly vydány do oběhu.

Mince jsou vyrobeny z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Mají zarovnání mince a rýhovaný okraj a jsou kulatého tvaru. Oba okraje každého kusu jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Uprostřed averzu obou typů se nachází vlevo obrácená busta Alfonse XIII. s knírkem. V dolní části vyobrazení je drobným písmem vyrytý podpis autora „E.VAQUER“. Španělská legenda „ALFONSO XIII REY DE ESPAÑA“, což v překladu znamená „Alfonso XIII, španělský král“, je vytištěna po obvodu ve směru hodinových ručiček nahoře, zatímco nominální hodnota „UNA PESETA“ je vytištěna v opačném směru na okraji dole. Oba nápisy oddělují dvě šesticípé hvězdy, z nichž první obsahuje první dvě číslice data „1927“ a druhá poslední dvě číslice.

Na rubové straně jednoho typu je uprostřed umístěn znak Španělského království. V tomto provedení se uprostřed objevuje španělský erb ve tvaru oválu, který je obklopen řetězem Řádu zlatého rouna a dalšími dekorativními prvky a převýšen španělskou královskou korunou. Nominální hodnota „1 P.“, zkráceně 1 peseta, je vyryta uprostřed, přičemž číslice je zobrazena vlevo od erbu a písmeno vpravo. Proti směru hodinových ručiček je po obvodu pod rameny vyryto gregoriánské datum ražby „1927“.

Reverzní strana druhého typu se více podobá současné minci 50 céntimo. Uprostřed je zobrazen stejný erb jako na výše uvedeném typu, ale nominální hodnota je místo toho zobrazena jako „UNA PESETA“ a vyryta ve směru hodinových ručiček od levého k pravému okraji mince. Slovo „UNA“ je lemováno ozdobnými prvky a zobrazuje se vlevo od erbu, zatímco slovo „PESETA“ je zobrazeno vpravo. Ve spodní části mince je proti směru hodinových ručiček vytištěno gregoriánské datum ražby „1927“, přičemž první dvě číslice jsou od posledních dvou odděleny zlatým rounem. Při levém spodním okraji mince jsou drobným písmem vyryty iniciály „P“ posuzovatele Vidala Peiró Zafry a „C“ Rafaela Caro Fresneda, zatímco při pravém spodním okraji je drobným písmem vyryta iniciála „S“ soudce pro rovnováhu Julia Segury Calvé. Každá iniciála je lemována dvěma body.

Ražba prvního typu není v současné době známa. Předpokládá se, že existuje přibližně 5 nebo 6 exemplářů druhého typu.

Mince druhé španělské republiky (1934-1937)

Sedící mince Hispania (1934)

Za premiérů Miguela Primo de Rivery (1870-1930; mj. 1923-1930) a Dámasa Berenguera (1873-1953; mj. 1930-1931) začalo městské obyvatelstvo Španělska ztrácet důvěru v monarchii. To se projevilo v komunálních volbách v roce 1931, v nichž voliči v městských oblastech v drtivé většině hlasovali pro republikánské, socialistické a komunistické kandidáty. V reakci na tuto nespokojenost veřejnosti v království uprchl král Alfons XIII. 14. dubna 1931 ze Španělska do Říma a v jeho nepřítomnosti byla k tomuto datu ustavena Druhá španělská republika.

Za nové vlády vydala Španělská banka v roce 1934 nové mince v hodnotě 25 céntimo a 1 peseta. Obě mince navrhl španělský rytec José Espinós Gisbert a byly vyraženy v Královské mincovně v Madridu. Peseta z této série, která byla schválena v roce 1933, ale vyražena až v roce 1934, byla nakonec demonetizována 20. února 1939 po pádu druhé republiky.

ČTĚTE:   Náklady práce

Mince je vyrobena z ryzího stříbra o hmotnosti 5 gramů, průměru 23 milimetrů a tloušťce 1,5 milimetru. Má mincovní zarovnání a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Ve středu averzu je vlevo umístěno vyobrazení Hispanie, personifikace republiky. Je zobrazena sedící a držící olivovou ratolest, symbol míru a vítězství. Po směru hodinových ručiček je podél okraje vlevo vytištěn španělský název Španělské republiky, který je vyveden jako „REPUBLICA ESPAÑOLA“ bez ostré tečky nad písmenem „U“. V exergu pod nápisem Hispania je uvedeno gregoriánské datum autorizace „1933“, které je po obou stranách lemováno šesticípou hvězdou. První hvězda obsahuje číslici „3“, zatímco druhá nese číslo „4“, což označuje výrobu v roce 1934.

Uprostřed rubové strany je zobrazen znak druhé španělské republiky, který je totožný se znakem prozatímní vlády z let 1868-1871. Pod ním je po obvodu proti směru hodinových ručiček vyryta nominální hodnota „UNA PESETA“.

Během jediného roku výroby bylo vyrobeno přibližně 2 000 000 exemplářů mince, všechny obchodní ražby.

Mince s hlavou Hispania (1937)

17. července 1936 se nacionalistická koalice falangistů, karlistů-voličů, konzervativních katolíků a monarchistů pokusila vojenským převratem svrhnout republikánskou vládu Španělska. Poté, co se jim nepodařilo zcela ovládnout Španělsko, však nacionalisté čelili odporu sjednocené republikánské frakce podporující vládu. Tento konflikt, který nakonec přerostl v plnohodnotnou občanskou válku, nakonec skončil vítězstvím nacionalistů 1. dubna 1939. Po skončení války byla Druhá republika oficiálně rozpuštěna a nahrazena falangistickým režimem, kterému vládl Francisco Franco.

V letech 1937 až 1938, uprostřed španělské občanské války, vydala druhá španělská republika svou poslední sérii oběžných mincí. Tato série sestávala z nominálních hodnot 5, 10, 25 a 50 céntimos a 1 pesety a byla ražena v pobočkách španělské královské mincovny v Madridu, Castellón de la Plana a Aspe. V tomto období vydali 25 céntimo také nacionalisté a obě frakce vydaly také několik lokálních mincí. Peseta z této série, hovorově nazývaná peseta de Negrín (česky „Negrínova peseta“) podle premiéra Juana Negrína (1892-1956; mj. 1937-1939) a la Rubia (česky „Blondýna“) pro svou barvu, byla ražena výhradně v roce 1937. Nakonec byla stažena a stažena z oběhu.

Protože republikánská vláda nemohla během španělské občanské války razit mince ze stříbra, je peseta z roku 1937 vyrobena ze slitiny mosazi a má tloušťku 2 milimetry. Stejně jako dřívější stříbrné pesety má však hmotnost 5 gramů a průměr 23 milimetrů. Má zarovnání mince a rákosový okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Ve středu lícní strany se nachází vlevo obrácené poprsí Hispánie, španělský nápis „REPVBLICA ESPAÑOLA“ je vyryt po směru hodinových ručiček podél okraje vlevo.

V levé horní části rubové strany mince je zobrazen hrozen vinné révy. Nominální hodnota mince „1 PESETA“ a gregoriánské datum ražby „1937“. Číslice v hodnotě, která je vyvedena velkým tučným písmem, se nachází vlevo od hroznů, zatímco slovo „PESETA“ je vyryto vodorovně menším písmem pod nimi. Datum je uvedeno pod nápisem „PESETA“ ve spodní části mince.

Během jediného roku výroby bylo vyrobeno přibližně 50 000 000 exemplářů této mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Mince španělského státu (1944-1975)

Po skončení španělské občanské války v roce 1939 nahradili nacionalisté druhou republiku španělským státem, totalitní diktaturou jedné strany vedenou caudillem Franciscem Francem a Falangem. V roce 1940 byly zavedeny první mince nového režimu, nízkohodnotné mince v hodnotě 5 a 10 céntimo. V roce 1944 pak následovala peseta s novým designem a mince o hodnotě 2,5 pesety. Peseta, ražená v roce 1944 výhradně v Královské mincovně v Madridu, byla nakonec stažena a demonetizována. Jejím autorem byl španělský výtvarník Carlos Mingo López.

Mince je vyrobena ze slitiny hliníku a bronzu, váží 3,5 gramu, má průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,35 milimetru. Má zarovnání mince a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Uprostřed lícní strany mince je vyobrazen státní znak Španělska. Toto vyobrazení tvoří svatojánský orel se svatozáří mezi Herkulovými sloupy, na jehož hrudi je znázorněna korunovaná rozeta. Rozeta obsahuje vyobrazení bývalých království Kastilie, León, Aragonie, Navarra a Granada a sloupy jsou obklopeny stuhou s latinským heslem „PLUS ULTRA“. Další stuha se španělským heslem „UNA GRANDE LIBRE“ (česky: „Jeden, velký a svobodný“) se objevuje také u hlavy orla a dole je navíc vyobrazeno jho a svazek pěti šípů, symboly katolických panovníků a Falangy. Na minci je podél okraje vlevo od erbů ve směru hodinových ručiček vytištěn španělský nápis „ESPAÑA“. Po obvodu mince vpravo je ve stejném směru vyryto gregoriánské datum ražby „1944“, které je z obou stran lemováno ozdobným prvkem.

Nominální hodnota „1 PESETA“ je zobrazena uprostřed lícní strany, číslice je částečně překryta následujícím slovem. Je obklopena ozdobnou obrubou s vyobrazením rozběsněného lva (León), spojených řetězů (Navarra), svazku pěti šípů (katoličtí panovníci a Falanga), granátového jablka (Granada), devíti vodorovných pruhů (Aragonie) a hradu (Kastilie).

Během jediného roku výroby bylo vyrobeno přibližně 150 000 000 exemplářů této mince. Známé jsou pouze obchodní ražby.

Mince loděnice San Carlos (1948)

V letech 1946-1948 zadala Královská mincovna v Madridu Španělské společnosti pro námořní stavitelství (SECN) výrobu šesti lisů na mince. Každý stroj byl sestaven v loděnici San Carlos v Cádizu, dílně, kterou SECN získala 29. září 1923. Než byly lisy převezeny do Madridu, byly 15. října 1948 za účasti Francisca Franca na místě vyzkoušeny. Na lisech byly vyraženy dva vzory a tři typy neoběžných peset, jeden připomínající Francovu návštěvu a druhý jednoduše označující místo, kde byly mince vyrobeny. Raznice pro tyto ražby připravila Španělská společnost elektromechanických konstrukcí v Córdobě.

Většina exemplářů je vyrobena z hliníku a bronzu a má hmotnost 3,5 gramu, průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,35 milimetru. Byl vyražen také jeden zlatý kus, který byl darován Franciscu Francovi jako suvenýr. Všechny mince mají zarovnání mince a rýhovanou hranu a jsou kulaté. Ráfky obou stran každého kusu jsou vyvýšené a nezdobené.

Averzní strana obou typů je totožná. Uprostřed je vyobrazeno logo Španělské společnosti pro námořní stavitelství. Takový obrázek představuje v horní části španělskou loď a ve spodní části křížící se děla a bombu mezi dvěma dílčími kruhy. Iniciály „-S-E D-C-“ jsou zobrazeny po směru hodinových ručiček vlevo a vpravo od lodi a slovo „NAVAL“ je vyryto vodorovně větším písmem dole. Tyto texty dohromady představují plný španělský název Španělské společnosti pro námořní stavitelství, Sociedad Española de Construcción Naval.

Na rubové straně jednoho typu je španělský text „PRUEBAS DE LAS MAQUINAS DE ACUÑAR CONSTRUIDAS POR TALLERES SAN CARLOS“, což v překladu do češtiny znamená „Zkoušky mincovních strojů postavených loděnicí San Carlos“. Nápis „PRUEBAS“ je vyryt po směru hodinových ručiček podél horního okraje mince, zatímco slova „TALLERES SAN CARLOS“ jsou vyryta proti směru hodinových ručiček v blízkosti spodní části mince. Všechna ostatní slova jsou vyryta mezi sebou v pěti vodorovných řádcích s přerušením mezi „LAS“ a „MAQUINAS“, „DE“ a „ACUÑAR“, „ACUÑAR“ a „CONSTRUIDAS“ a „CONSTRUIDAS“ a „POR“. Proti směru hodinových ručiček je pod okrajem mince vyryto gregoriánské datum ražby, uvedené římskými číslicemi jako „MCMXLVIII“ (1948).

Na rubové straně druhého typu je text „VISITA DE S.E. EL CAUDILLO DE ESPAÑA“, což je zkratka pro Visita de Su Excelencia, el Caudillo de España a překládá se jako „Návštěva Jeho Excelence, španělského caudilla“. Slovo „VISITA“ je vyryto po směru hodinových ručiček podél horního okraje mince, zatímco zbývající slova jsou vyryta ve třech vodorovných řádcích pod sebou, s přerušením mezi „DE“ a „S.E.“ a „CAUDILLO“ a „DE“. Název „SAN CARLOS“ je vyryt na jediném řádku dole a od výše uvedené legendy je oddělen vodorovnou čarou. Proti směru hodinových ručiček je po spodním obvodu vyryto datum návštěvy Francisca Franca, které je vyvedeno římskými číslicemi jako „XV-X-MCMXLVIII“ (15. října 1948).

Kromě zlatého kusu, který je unikátem, nejsou v současné době známy celkové ražby zkušebních mincí z roku 1948. Hliníkovo-bronzový typ připomínající Francovu návštěvu je považován za vzácnější z obou typů.

První Frankova mince (1948-1967)

V roce 1946 obdržela Královská mincovna v Madridu povolení k ražbě nové mince peseta s vyobrazením Francisca Franca. Po ní následovala v roce 1949 mince v hodnotě 5 peset, v roce 1951 mince v hodnotě 50 céntimo, v roce 1954 mince v hodnotě 2,5 pesety, v roce 1958 nové mince v hodnotě 5, 25 a 50 peset a v roce 1959 mince v hodnotě 10 céntimo s novým designem. Ačkoli byla peseta schválena v roce 1946, byla vyražena až v roce 1947 (ačkoli byla datována již v roce 1948) a do oběhu byla uvolněna až 30. prosince téhož roku. Kus známý pod hovorovým názvem la Rubia a peseta de Benlliure navrhl španělský umělec Mariano Benlliure (1862-1947) a později jej upravil Manuel Marín Jimeno. Byla ražena v letech 1948-1967 a nakonec byla 1. ledna 1997 stažena a demonetizována.

Mince je vyrobena ze slitiny hliníku a bronzu, váží 3,5 gramu, má průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,6 milimetru. Má zarovnání mince a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Ve středu averzu se nachází vpravo obrácená busta Francisca Franca. Ve směru hodinových ručiček od levého dolního okraje k pravému dolnímu okraji je vyryt španělský nápis „FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS“, což je zkratka pro Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios a překládá se jako „Francisco Franco, Caudillo Španělska, z Boží milosti“. Gregoriánské datum autorizace je vepsáno v opačném směru na obvodu dole a od výše uvedeného textu je odděleno dvěma malými kruhovými body.

Uprostřed rubové strany je zobrazen státní znak Španělska. Je doplněn nominální hodnotou „UNA PESETA“, slovem „UNA“ zobrazeným po směru hodinových ručiček podél okraje vlevo od erbu a slovem „PESETA“ zobrazeným ve stejném směru po obvodu vpravo. Dvě šesticípé hvězdy lemují slovo „UNA“. První z nich obsahuje první dvě číslice roku ražby, zatímco druhá obsahuje poslední dvě číslice. Na přibližně 5 000 mincích vyražených pro 2. národní numismatickou výstavu v Madridu v roce 1951 obsahuje první hvězda místo toho písmeno „E“ pro exposición.

Za 16 let výroby bylo vyrobeno přibližně 751 804 000 exemplářů této mince. Všechny exempláře byly raženy se standardní povrchovou úpravou.

Druhá franková mince (1967-1975)

V roce 1966 obdržela Královská mincovna v Madridu povolení k ražbě 50 céntimo a 1 a 100 peset s novou podobiznou Francisca Franca. Všechny tři mince byly vyraženy ještě téhož roku a poté 29. prosince 1966 uvolněny do oběhu. Peseta z této série, ražená každoročně v letech 1967 až 1975 v Madridu, byla nakonec stažena a 1. ledna 1997 demonetizována.

Mince je vyrobena ze slitiny hliníku a bronzu, váží 3,5 gramu, má průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,6 milimetru. Má zarovnání mince a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Na averzu, který navrhl španělský sochař Juan de Ávalos (1911-2006), je uprostřed vpravo umístěna busta 72 nebo 73letého Francisca Franca. Ve směru hodinových ručiček od levého dolního okraje k pravému dolnímu je vyryt španělský nápis „FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS“ a v opačném směru je ve spodní části vyryto gregoriánské datum autorizace „1966“. Datum a legenda jsou od sebe odděleny dvěma malými objekty ve tvaru kříže.

ČTĚTE:   Další svaly

Reverzní strana je totožná s první Frankovou pesetou. Uprostřed je zobrazen státní znak Španělska. Je doplněn nominální hodnotou „UNA PESETA“, slovem „UNA“ zobrazeným po směru hodinových ručiček podél okraje vlevo od erbu a slovem „PESETA“ zobrazeným ve stejném směru po obvodu vpravo. Dvě šesticípé hvězdy lemují slovo „UNA“. První z nich obsahuje první dvě číslice roku ražby, zatímco druhá obsahuje poslední dvě číslice.

Bylo vyrobeno přibližně 1 156 003 000 exemplářů mince, z toho 18 200 kusů v kvalitě Brilliant Uncirculated a 153 000 kusů v kvalitě proof. Všechny neoběhové a proofové kusy byly distribuovány v oficiálních mincovních a proofových sadách španělské centrální banky.

Mince Španělského království (1975-2001)

První mince Juana Carlose I. (1975-1980)

Později se Francisco Franco rozhodl jmenovat panovníka, který by se stal jeho nástupcem v čele španělského státu. Aby se vyhnul potenciálnímu konfliktu mezi karlisty a alfontisty, nabídl Franco trůn původně arcivévodovi Ottovi (1912-2011) z habsbursko-lotrinského rodu. Poté, co rakouský šlechtic jeho nabídku odmítl, byl však Franco nucen vybrat svého nástupce mezi bourbonskými uchazeči o trůn. V roce 1969 vybral jako svého nástupce prince Juana Carlose, nejstaršího vnuka krále Alfonse XIII. prostřednictvím infanta Juana, hraběte z Barcelony (1913-1993). Když Franco 20. listopadu 1975 zemřel, španělská monarchie a Španělské království byly obnoveny pod vedením nově jmenovaného krále Juana Carlose I.

V roce 1975, krátce po nástupu Juana Carlose na trůn, obdržela španělská královská mincovna povolení k vydání nové série oběžných mincí s jeho podobiznou. Tato série sestávající z nominálních hodnot 50 céntimos a 1, 5, 25, 50 a 100 peset byla do oběhu uvedena 5. ledna 1976. Pesety této série, ražené každoročně v letech 1976 až 1980, byly nakonec staženy a 1. ledna 1997 demonetizovány. Ve všech letech výroby byla ražena v Královské mincovně v Madridu a v roce 1978 také v britské Královské mincovně v Llantrisantu ve Walesu a v chilské mincovně v Santiagu.

Mince je vyrobena ze slitiny hliníku a bronzu, váží 3,5 gramu, má průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,6 milimetru. Má zarovnání mince a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Na averzu, který navrhl španělský umělec Manuel Marín Jimeno, je uprostřed levá busta Juana Carlose I. Doprovází ji španělský nápis „JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA“, který v překladu znamená „Juan Carlos I., španělský král“ a táhne se od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji ve směru hodinových ručiček. Ve spodní části mince je v opačném směru vyryto gregoriánské datum autorizace, které je od výše uvedeného textu odděleno dvěma malými objekty ve tvaru kříže.

Reverzní strana je totožná s pesetami Francisca Franca. Uprostřed je zobrazen státní znak Španělska. Je doplněn nominální hodnotou „UNA PESETA“, slovem „UNA“ zobrazeným po směru hodinových ručiček podél okraje vlevo od erbu a slovem „PESETA“ zobrazeným ve stejném směru po obvodu vpravo. Dvě šesticípé hvězdy lemují slovo „UNA“. První z nich obsahuje první dvě číslice roku ražby, zatímco druhá obsahuje poslední dvě číslice.

Bylo vyrobeno více než 2 115 080 000 exemplářů mince, z toho 1 000 000 proofů. Všechny proofy byly distribuovány v oficiálních sadách španělské centrální banky.

Mince mistrovství světa ve fotbale 1982 (1980-1982)

6. července 1966 vybrala Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) Španělsko jako pořadatele mistrovství světa ve fotbale 1982. Soutěž, která se jako první (a dosud jediná) konala na Pyrenejském poloostrově, se stala předmětem série španělských pamětních mincí vydávaných v letech 1980 až 1982. Tato série, sestávající z 50 céntimo a 1, 5, 25, 50 a 100 peset, byla autorizována v roce 1980 a vydána 22. října téhož roku. Peseta, ražená každoročně v Královské mincovně v Madridu v letech 1980 až 1982, byla nakonec 1. ledna 1997 demonetizována.

Mince je vyrobena ze slitiny hliníku a bronzu, váží 3,5 gramu, má průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,6 milimetru. Má zarovnání mince a rýhovaný okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Averzní strana mince je totožná s první pesetou Juana Carlose I. Uprostřed je vyobrazeno vlevo obrácené poprsí panovníka. Nad ním je po obvodu ve směru hodinových ručiček vyryta španělská legenda „JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA“, zatímco dole je po obvodu v opačném směru vyryto gregoriánské datum autorizace, oddělené od výše uvedeného textu dvěma malými objekty ve tvaru kříže.

Autorem reverzní strany mince je španělský umělec Francisco Martínez Tornero. V levém středu mince je zobrazen znak Španělska v době přechodu k demokracii. Toto vyobrazení, původně přijaté v roce 1977, představuje svatojánského orla se svatozáří mezi Herkulovými sloupy, na jehož hrudi je znázorněna korunovaná rozeta. Rozeta v erbu představuje vyobrazení království Kastilie, Léon, Aragonie, Navarry a Granady a sloupy jsou obklopeny stuhou s latinským heslem „PLUS ULTRA“. Nad hlavou orla je navíc zobrazena stuha se španělským heslem „UNA GRANDE LIBRE“ a pod ní je znázorněno jho a svazek pěti šípů. Na minci je vpravo od erbu vyražena nominální hodnota „1 PTA“, což je zkratka pro 1 pesetu. Číslice této hodnoty je vyryta vodorovně velkým písmem, zatímco následující slovo je vedle ní vyvedeno svisle menším písmem. Pod ním je v jednom řádku vyveden španělský nápis „ESPAÑA ’82“, což v překladu znamená „Španělsko, 1982“, a pod ním je zobrazena jedna šesticípá hvězda obsahující poslední dvě číslice gregoriánského data ražby.

Bylo vyrobeno méně než 1 308 000 000 exemplářů mince, včetně neznámého počtu proofů. Všechny proofy byly distribuovány v oficiálních proofových sadách španělské centrální banky a neznámý počet běžných mincí byl prodán také v neoficiálních mincovních sadách.

První hliníková mince (1982-1989)

V roce 1982 byla Královská mincovna v Madridu pověřena ražbou nové série španělských oběžných mincí. Dne 15. července téhož roku byly do oběhu uvolněny nově navržené mince v hodnotě 5 a 25 peset. Po nich následovaly 15. září mince v hodnotě 50 a 100 peset a 15. listopadu mince v hodnotě 1 a 2 peset. K nim později přibyla 19. července 1986 mince 200 peset a 30. listopadu 1987 první kus 500 peset. Vzhledem k nízké kupní síle mince 50 céntimo se v této nové sérii nepokračovalo. Peseta této série, ražená každoročně v letech 1982-1989 v Madridu, byla nakonec stažena a 1. ledna 1997 demonetizována.

Kvůli snížení výrobních nákladů je mince vyrobena z hliníku a má hmotnost 1,2 gramu, průměr 21 milimetrů a tloušťku 1,6 milimetru. Má zarovnání mince a hladkou hranu a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené korálkovým lemem.

Na averzu, který navrhl španělský umělec Manuel Marín Jimeno, je uprostřed levá busta Juana Carlose I. Nad ním je po obvodu ve směru hodinových ručiček vyryta španělská legenda „JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA“, zatímco dole je po obvodu v opačném směru vyryto gregoriánské datum autorizace, oddělené od výše uvedeného textu dvěma malými objekty ve tvaru kříže.

Na rubové straně, kterou navrhl Manuel Martínez Tornero, je uprostřed vpravo zobrazen znak obnoveného Španělského království. Takové vyobrazení se skládá ze středové rozety obsahující symboly království Kastilie, Léon, Aragonie, Navarry a Granady a erb rodu Bourbonů. Je převýšena španělskou královskou korunou a lemována Herkulovými sloupy, které jsou obklopeny stuhou s latinským heslem „PLVS VLTRA“. Na minci je erb doplněn nominální hodnotou „1 PESETA“. Číslice v hodnotě je vyryta velkým písmem vlevo, zatímco následující slovo je zobrazeno vodorovně menším písmem dole. Vlevo od číslice se navíc objevuje malá korunovaná značka „M“ Královské mincovny v Madridu a na mincích vyražených pro třetí Národní numismatickou výstavu v roce 1987 je vlevo nahoře od ramene rovněž nápis „E-87“.

Bylo vyrobeno méně než 1 757 510 000 exemplářů mince, včetně 60 000 kusů pro Národní numismatickou výstavu v roce 1987. Poslední kusy byly distribuovány v prezentačních sadách španělskou bankou.

Mince z Letních olympijských her 1992 (1992)

V roce 1992 se v Barceloně, pobřežním městě v Katalánsku na východě Španělska, konaly 25. letní olympijské hry. Čestným hostům, včetně těch, kteří vystoupili při zahajovacím ceremoniálu 25. července, byly na oslavu her předány pamětní zlaté pesety. Tyto mince, vyražené v roce 1992 v Královské mincovně v Madridu, nebyly nikdy uvolněny do oběhu ani prodány přímo sběratelům. Někdy v průběhu roku 2001 nebo před ním byly demonetizovány.

Zlatá peseta má ryzost .900, hmotnost 6,7 gramu a průměr 23 milimetrů. Má zarovnání mince a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a okraj na rubové straně je zdoben korálkovým lemem.

Uprostřed pravé strany reverzní strany se nachází znak Španělského království a nominální hodnota „1 PESETA“. Číslice v hodnotě je vyryta velkým písmem vlevo od erbu, zatímco následující slovo je zobrazeno vodorovně menším písmem pod ním. Vlevo od číslice je navíc malým písmem vyvedena značka Královské mincovny v Madridu.

Celkový náklad mince není v současné době znám. Předpokládá se, že existuje 100 až 300 exemplářů.

V roce 1989 začala Španělská královská mincovna vyrábět předposlední sérii mincí španělské pesety. První kus této série, přepracovaná mince v hodnotě 5 peset, byl do oběhu uveden 17. srpna 1989. Po ní následovala 24. listopadu téhož roku nová peseta, 16. ledna 1990 kus 10 peset (s datem 1992), 6. července 1990 kus 200 peset, 19. září 1990 kus 100 peset (s datem 1992), 19. května 1993 kus 500 peset a někdy v roce 1994 kus 2 000 peset. Na tuto sérii nakonec navázala série mincí v novém designu o hodnotách 10, 25, 50, 100 a 200 peset vydaných v letech 1998 až 2000. Mince peseta, ražená každoročně v Madridu v letech 1989 až 2001, byla nakonec stažena a 28. února 2002 demonetizována. Do 31. prosince 2020 ji však lze u Španělské banky vyměnit za hodnotu přibližně 0,006 eura.

V roce 2001 vydala Španělská centrální banka na památku konce platnosti pesety sérii stříbrných mincí v hodnotě 1, 5, 25, 100, 500 a 2 000 peset. Tyto mince zůstaly zákonným platidlem do 28. února 2002, ale jako sběratelské kusy nebyly často v oběhu.

Oběžná mince je vyrobena z hliníku a váží 0,55 gramu, zatímco stříbrná mince je ryzosti 925/1000 a váží 2,15 gramu. Oba typy měří v průměru 14 milimetrů a jejich tloušťka je 1,55 milimetru. Mají zarovnání mince; hladké hrany a vyvýšené, nezdobené okraje; a mají kulatý tvar.

Na averzu, který navrhl španělský umělec Luis Antonio García Ruiz, je na levé straně portrét Juana Carlose I. obrácený doleva. Nominální hodnota „1 PESETA“ je zobrazena vpravo, číslice je vyvedena vodorovně velkým písmem a slovo je vyryto svisle uvnitř. Po obvodu po směru hodinových ručiček je nahoře vytištěn nápis „JUAN CARLOS I.“ a v opačném směru je na okraji dole vyryt státní název „ESPAÑA“. Tyto dva nápisy jsou od sebe odděleny malým objektem ve tvaru kříže.

Reverzní strana mince, kterou rovněž navrhl Luis Antonio García Ruiz, je rozdělena na čtyři stejně velké čtvrtiny. Čtvrtiny v pravém horním a levém dolním rohu jsou vyvýšené, zatímco čtvrtiny v levém horním a pravém dolním rohu jsou naříznuté. V levé dolní části se objevuje znak Španělského království, v pravé horní části gregoriánské datum ražby a dva objekty ve tvaru kříže vyryté po směru hodinových ručiček podél okraje. Vpravo od erbů v pravém dolním poli mince se navíc objevuje korunovaná značka madridské mincovny „M“.

Pro oběh bylo vyrobeno méně než 2 464 547 000 exemplářů mince a v roce 2001 bylo vydáno přibližně 75 000 neoběžných stříbrných kusů.