Unobtainium Constructs

Green Lantern (DC Comics) může použít svůj prsten moci k vytvoření kryptonitových konstruktů.

Moc vytvářet konstrukty z unobtainia/phlebotina. Submoc manipulace s Unobtainiem. Variace stvoření konstruktů.

Uživatel může unobtainium a/nebo „phlebotinum“ přeměnit na různé tvary, objekty, materiály a látky různé složitosti, stálosti a pevnosti, od předmětů, jako jsou nástroje a zbraně, až po jiné formy, jako jsou obrazy, prvky, entity a struktury. Uživatelé, kteří tuto schopnost ovládají, ji mohou použít téměř pro každou situaci a vytvořit cokoliv, co potřebují.

ČTĚTE:   51% útok