Zvířata africké Veldty

Zvířata africké Veldty

The Animals of the African Veldt jsou postavy, které se objevily v atrakci Jungle Cruise, která se nachází v Disney Parks. Jedná se o skupinu zvířat představujících africkou faunu, jak napovídají jejich názvy.

Tato zvířata v atrakci Jungle Cruise představují pro hosty africkou faunu. Skládá se ze zeber, antilop, pakoňů a žiraf ve stádě, vedle nich je jeskyně, kde uvnitř řve pýcha lvů. Před jeskyní je hejno supů čekajících na svou kořist a na druhé straně je scéna, kde nosorožec zuřivě útočí na skupinu průzkumníků, zatímco se klan hyen směje a sleduje to pro zábavu. Po proplutí úsekem African Veldt loď proplouvá jezírkem plným hrochů v něm.

Původně v době, kdy byla Jungle Cruise vyvíjena pro Disneyland park, chtěl sám Walt Disney v této atrakci používat skutečná zvířata. Kvůli potížím s používáním skutečných zvířat však byla tato myšlenka opuštěna kvůli tomu, že zvířata, o kterých Walt uvažoval, by byla samotářská a nemusela by být pro hosty viditelná. Pro změnu byl nápad používat skutečná zvířata později změněn na používání animovaných zvířat místo těch, kde byla animovaná zvířata během atrakce vystavena.

V roce 1964 byla do atrakce přidána africká Veldtova scéna, ve které původně vystupovaly zebry, žirafy, antilopy, supi, lvi, hyeny, šakali a nosorožec. Ve scéně byli spatřeni šakali, kteří se mezi sebou plížili za lvy následovaní dalšími lvy, kteří jedli maso. V průběhu let však byli v rámci rekonstrukce atrakce odstraněni i ostatní animovaní lvi (nepočítaje ty, které jsou dnes k vidění ve lvím doupěti) vedle šakalů, kteří se lvy soupeřili, a byli tak z atrakce zcela odstraněni. V rámci rekonstrukce atrakce byla o další roky později do atrakce přidána i lví doupě.

ČTĚTE:   Dračí drahokam

Vzhledem k úspěchu atrakce v Disneylandu byla atrakce Jungle Cruise později postavena v Kouzelném království, Tokijském Disneylandu a Hongkongském Disneylandu, kde se stále objevují animovaná zvířata představující Afriku.

Dva sloni afričtí (Loxodonta africana) byli představeni jako jedno z prvních zvířat, která se v části Africké vegetace v parku setkala. Objevují se poté, co loď propluje asijskou sloní scénou, kde se afričtí sloni ukrývají za křovím těsně předtím, než loď dorazí do oblasti, kde se hosté setkávají se stády afrických zvířat.

Žirafy (pravděpodobně Giraffa reticula) jsou k vidění v oblasti afrických Veldt, kde jsou k vidění vedle zeber, pakoňů a antilop.

Stádo zeber (Equus quagga) je viděno vedle antilop, pakoňů a žiraf, následováno nehybnou zebrou ležící uvnitř lvího doupěte.

Stádo antilop (pravděpodobně předpokládané gazely nebo impaly) je jedním ze zvířat, která se vyskytují vedle zeber, žiraf a pakoňů.

Pýcha lvů (Panthera leo) je viděna v malé jeskyni, kde jsou viděni s nehybnou zebrou uvnitř, zatímco hejno supů je viděno, jak se snaží chytit zebru, aniž by byli chyceni. Lvi v této skupině se skládají z dospělého samce, tří dospělých samic a dvou mláďat.

Hejno supů ze Starého světa (konkrétně připomínající supa Rüppellova, Gyps rueppelli) je viděno, jak se plíží ven ze lvího doupěte, kde se pokoušejí chytit zebru uvnitř lvího doupěte, aby hledali potravu.

Je vidět, jak nosorožec černý (Diceros bicornis) zahání skupinu průzkumníků na kůl, zatímco se mu pro zábavu směje klan hyen. Tento nosorožec považoval člověka za hrozbu na svém území.

Klan hyen (Crocuta crocuta) je viděn, jak se směje průzkumníkům, kteří byli chyceni a zahnáni do kouta rozzuřeným nosorožcem na tyči.

K atrakci v amerických iteracích přibylo od roku 2021 hejno volů v rámci rekonstrukce atrakce v roce 2021.

ČTĚTE:   Dr. Go

V původní atrakci v Disneylandu jsou zvířata africké veldy vidět poté, co loď propluje mezi dvěma dospělými slony africkými, ve kterých po příjezdu hosté uvidí velkou skupinu zvířat, jako jsou zebry, pakoně, antilopy a žirafy a kolem stád je jeskyně, kde je vidět pýcha lvů s nehybnou zebrou ležící následovanou hejnem supů před jeskyní. Na druhé straně je část, kde rozzuřený nosorožec napadá skupinu nevítaných průzkumníků, zatímco klan hyen shledává tuto scénu zábavnou. Poté loď proplouvá jezírkem plným hrochů.

V kouzelném království a tokijské verzi atrakce byla scéna replikována díky úspěchu atrakce v Disneylandu. Ve verzi kouzelného království je scéna přístupná po průchodu dvěma africkými slony těsně předtím, než loď propluje dvěma krokodýly, zatímco ve verzi tokijského Disneylandu je přístupná poté, co loď propluje gorilou, která se drží za spadlý strom.

V hongkongské verzi atrakce Disneyland jsou v této verzi Jungle Cruise (albiet s africkými slony vystavenými v oblasti) použity animované zebry a žirafy, kromě toho je v této atrakci animovaný nosorožec a pár animovaných hyen. V této verzi atrakce jsou však vyloučeni animovaní pakoně, antilopy, lvi a supi.

Africká Veldtova scéna má zvířata reprízující roli jako původní překryv pouze s vánočními dekoracemi roztroušenými po celé atrakci.

V přerušené videohře Virtual Magic Kingdom se občas objevují lvi, hyeny, zebry a hroši jako jedno ze zvířat, které musí hráč vyfotit během celé minihry, zatímco loď pluje po atrakci Jungle Cruise.

Kinect: Disneyland Adventures

Sloni, kteří se podobají těm z oblasti African Veldt, jsou také překážkami, které se objevují v minihře Jungle Cruise. Hráč musí nastříkat množství vody, aby se vyhnul namočení slony, kteří se na ně pokusí nastříkat vodu. Kromě toho se scéna, kdy nosorožec útočí na skupinu průzkumníků, krátce objeví v minihře Jungle Cruise, kde hráč může nastříkat vodu na nosorožce, aby průzkumníky zachránil. Pokud hráč nastříká na nosorožce dostatek vody, ten náhle ustoupí.

ČTĚTE:   Sky Cinema Disney

Disneyland / Disney World Ticket Sleva Komerční

V reklamě na Disneyland Resort/Walt Disney World Resort v roce 2010/2011 se zvířata z atrakce Jungle Cruise zapojují do soukromé konverzace, při které nejsou kolem žádní lidé, a dávají jim čas na rozhovor, při kterém lvi a zebra uvnitř jeskyně reagují na jeden ze sloních signálů v oblasti koupacího bazénu. Během konverzace lvice vysvětluje zvířatům, že lidé jsou šťastní, že se speciální nabídka vstupenek vrátila. Jeden z pakoňů vysvětluje, co je tato sleva zač, a lvice vysvětluje, že tato nabídka je sleva, kterou dostávají místní obyvatelé Kalifornie/Floridy, a jedna z žiraf vysvětluje, že jsou místními obyvateli Kalifornie/Floridy, kde je Disneyland/Kouzelné království, na kterém ostatní zvířata souhlasí. Na konci reklamy pakoň vysvětluje, že „si myslel, že do atrakce dorazil zadarmo“, a jedna ze zeber (ne ta v jeskyni lvů) vysvětluje, že pakoň (přezdívaný jedním z nich „Stewart“) je k jeho velkému překvapení součástí atrakce.

Filmové postavy: Frank Wolff • Lily Houghton • McGregor Houghton • Proxima • Prince Joachim • Lope de Aguirre • Nilo Nemolato
Crossover postavy: Indiana Jones • Captain Mary Oceaneer • Lord Henry Mystic • Rosita • Pamelia Perkins • Emil Bleehall • Tarzan • Merlin Jones • Doctor Terminus