Divize

Ten-Tails/Juubi (Naruto) je prvotní Tailed Beast, byl rozdělen vytvoření devíti Tailed Beasts.

Schopnost rozdělit svou existenci do více entit. Submoc manipulace se silou Jednoty. Protiklad k Culminaci. Nezaměňovat s Oddělením Aspektu.

Uživatel může rozdělit svou vlastní nebo jinou existenci na určitý počet entit, které mohou být spojeny s uživatelem a podobné existence, ale disponují jedinečnými osobnostmi a schopnostmi.

ČTĚTE:   Cumberlayne Aresko