Jak poznat, že mám chronickou bronchitidu?

Co je to chronická bronchitida?

Chronická bronchitida je závažné onemocnění dýchacího ústrojí, které se vyznačuje nepravidelným kašlem, který trvá déle než 3 měsíce do roka po dobu alespoň 2 po sobě jdoucích let. To může zahrnovat i období zhoršování. Chronická bronchitida je způsobena infekcí, ale může být také způsobena dlouhodobým vystavením prachu, chemikáliím nebo kouři.

Jak poznám, že mám chronickou bronchitidu?

Když se lékaři domnívají, že máte chronickou bronchitidu, budou se dívat na následující příznaky:

 • Kašel, který trvá déle než 3 měsíce do roka po dobu alespoň 2 po sobě jdoucích let
 • Dýchání se ztížením
 • Produkce hlenu nebo sputa
 • Únava
 • Bolesti na hrudi

Pokud máte tyto příznaky, můžete mít chronickou bronchitidu. Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda máte toto onemocnění, je navštívit svého lékaře, aby vám mohl provést fyzickou prohlídku a poskytnout vám vyšetření.

Je také důležité vědět, že existují některé faktory, které vám mohou zvýšit riziko vzniku chronické bronchitidy. Mezi tyto faktory patří:

 • Kouření
 • Vystavení prachu
 • Vystavení chemikáliím
 • Nízká imunita

Vědecké studie také ukázaly, že lidé s chronickou bronchitidou mají často vyšší hladinu oxidu dusičitého ve svém dechu. Oxid dusičitý je látka, která je produkována kouřením nebo znečištěním ovzduší.

Jaké jsou léčebné možnosti?

Léčba chronické bronchitidy závisí na závažnosti onemocnění a na typu příčiny. Obecně může léčba zahrnovat léky, jako jsou bronchodilatancia, inhalátory a steroidy. Také může být nutná fyzická terapie, jako je cvičení nebo dýchací cvičení.

Kromě toho může lékař doporučit i následující:

 • Omezit nebo se vyhnout vystavení kouři nebo jiným druhům znečištění
 • Užívat léky, které jsou navrženy tak, aby zmírnily příznaky
 • Pravidelné cvičení
 • Pravidelné kontroly u lékaře

Chronická bronchitida může mít vážné důsledky, takže je důležité, abyste se o své zdraví starali. Pokud máte podezření, že máte chronickou bronchitidu, neprodleně se obraťte na svého lékaře.

ČTĚTE:   Jak poznat, že mám nádor s nádorovým onemocněním?

Názor experta

Chronická bronchitida je chronické onemocnění průdušek, které může změnit život člověka. K poznání, že máte chronickou bronchitidu, může být užitečné vědět o symptomech, které se s nemocí spojují. Nejčastějšími příznaky chronické bronchitidy jsou kašel, který trvá déle než 3 týdny, dušnost, kašel s hlenem, bolest na hrudi, únava a astma. Doporučuji se poradit s lékařem, pokud si myslíte, že trpíte chronickou bronchitidou nebo jiným respiračním onemocněním. Lékař provede řadu vyšetření, aby potvrdil diagnózu a předepsal vhodnou léčbu. Je také důležité se vyvarovat kouření a výfukovým zplodinám, protože ty mohou zhoršit příznaky.

Jak poznat, že mám chronickou bronchitidu?

Chronická bronchitida je stav, kdy se dýchací cesty opakovaně zanícují. Příznaky mohou zahrnovat kašel s hlenem, dušnost, bolest na hrudi a únavu. Pokud máte tato příznaky déle než tři měsíce, nebo častěji, než dvakrát ročně po dobu alespoň dvou let, může to být známka chronické bronchitidy.

Jak se dá léčit chronická bronchitida?

Léčba chronické bronchitidy obvykle zahrnuje léky, které pomáhají uvolňovat hlen a zmírňovat zánět. Může to být inhalace, antibiotika, bronchodilatancia nebo kortikosteroidy. Doporučuje se také užívat vitamíny, aby se zlepšila imunitní obrana. Dále je důležité zůstat v dobré fyzické kondici, vyhnout se kouření a omezit kontakt s dalšími alergeny. Pokud je to možné, je užitečné se vyhnout průmyslovým chemikáliím, které mohou být také dráždivé.

Jaké jsou rizikové faktory pro chronickou bronchitidu?

Rizikovými faktory pro chronickou bronchitidu mohou být kouření, nízká imunita, průmyslové chemikálie, vystavení alergenům a nedostatek vitamínů. Progresivní chronická bronchitida může také být způsobena infekcemi, jako je chronický zánět průdušek nebo pneumonie.

Jak mohu snížit příznaky chronické bronchitidy?

Můžete se snažit snížit příznaky chronické bronchitidy tím, že se vyhnete kouření, držíte se dál od alergenů a průmyslových chemikálií, užíváte léky na předpis a podstupujete léčbu, kterou vám předepsal lékař. Také je dobré zůstat v dobré fyzické kondici a pravidelně se stravovat. Užívání vitamínů a doplňků může také pomoci zlepšit zdraví plic a snížit příznaky chronické bronchitidy.