Loki Laufeyson (Marvel Cinematic Universe)/Synopse

Příběh podvodníka Lokiho Laufeysona z Marvel Cinematic Universe.

Loki se poprvé objevuje jako malý chlapec spolu se svým bratrem Thorem, když Odin vypráví příběh o tom, jak Asgarďané bojovali s Jotuny. Příběh se pak posouvá dále v čase do současnosti, kde je Loki přítomen na Thorově korunovaci, která je přerušena Jotuny vniklými do Asgardu. V návaznosti na to je Thor dychtivý zahájit protiútok proti Jotunům, ale je mu Odinem nařízeno, aby nepokračoval ve svém postupu.

Loki konverzuje s Thorem.

Později Loki najde Thora poté, co se rozčílí nad příkazem jejich otce, aby se nepohyboval proti Jotunheimovi, a zdá se, že se snaží odradit svého bratra, zatímco ho možná skutečně vyprovokuje k akci. Při odchodu spolu s Thorem, Sif a trojicí válečníků Loki nechává vzkaz strážnému, aby informoval Ódina o jejich odchodu, i když není jasné, zda je to z obavy o jejich bezpečnost nebo z touhy, aby Thor ztratil přízeň u Ódina. Vzhledem k tomu, že Loki svého bratra hluboko uvnitř miloval, mohlo by to být obojí.

V Jotunheimu Thor vede sebe a své společníky do násilného konfliktu s Jotuny i poté, co mu Laufey zajistil bezpečný průchod domů. Během následného boje Loki využívá svých schopností k záchraně svého bratra a přátel v několika případech, včetně vytváření falešných verzí sebe sama a vrhání kouzelných dýk na Jotuny. Je napaden Jotunem, který ho popadne za zápěstí, jen aby sledoval, jak se jeho tělo zbarví do modra, než se vrátí k asgardské barvě.

Loki, Sif a Válečníci Tři jdou do léčebny, aby si ošetřili svá zranění. Stále přemýšlí o změně svého těla na Jotunheimu, Loki se rozhodne zjistit, zda ji může vyvolat dotykem s Kastlí Starověkých Zim v Odinově trezoru. Když zvedne Kastl, jeho kůže až k vlasům Jotun zmodrá a jeho oči Jotun zrudnou. Poté je přerušen Odinem, kterého konfrontuje ohledně jeho pravého původu. Loki se pak dozví, že po závěrečné bitvě mezi Asgardem a Jotunheimem ho Odin objevil jako nemluvně, které pravděpodobně nechal zemřít v chrámu Jotunů, a že je to vlastně Laufeyův syn. Toto odhalení zbavuje Lokiho respektu vůči jeho otci a zatemňuje jeho již tak morálně pochybnou osobnost.

Na Lokiho vášnivé naléhání Odin také prozrazuje, že jeho záměr zachránit ho nebyl předem dán většinou ze soucitu, ale v naději, že by se díky Lokimu mohl trvale nastolit mír – i když pak prohlásí, že na těchto plánech „už nezáleží“. Rozzuřený, že byl obelhán a vysmíván příslibem možného práva na narození, Loki štěkne na Odina, který zcela neužitečným pohybem upadne do Odinova spánku před ním. Loki pak zavolá stráže o pomoc; stěží skrývá svůj hněv na osobu, která mu celý život lhala.

Loki po uzurpování trůnu Asgardu.

Poté, co byl Thor vypovězen na Zemi, je Lokimu Friggou nabídnut trůn a on tak přebírá roli regenta Asgardu. Ze své mocenské pozice odcestuje nakrátko do Midgardu, aby lhal Thorovi (který byl zajat SHIELDem), řekl mu, že jejich otec zemřel a že jejich matka zakazuje jeho návrat, a také se neúspěšně snaží získat Mjolnir pro sebe. Loki pak navštíví Jotunheim pod záminkou, že se snaží napravit škody, které jeho bratr způsobil, ale místo toho nabídne Laufeyovi šanci zabít Odina, zatímco je v Odinsleepu, a slíbí mu, že mu na oplátku vrátí Casket; Laufey nabídku přijímá. Tato výměna také odhaluje, že Loki, který nesporně žárlí na svého adoptivního bratra a má obavy z království ovládaného hlasitým a násilným bohem Hromu, dovolil několika Jotunům vstoupit do Asgardu během Thorovy korunovace jako „jen trochu legrace“, aby zničil výjimečný den svého bratra a na krátkou dobu udržel Asgard od jeho vlády.

Loki konfrontoval Heimdalla v Bifrostu a odhalil, že je Laufeyho syn.

Když Sif a Warriors Three neuposlechnou Lokiho příkaz, aby počkali na jeho slovo a vydali se do Midgardu vyzvednout Thora, Loki konfrontuje a zmrazí Heimdalla za to, že jim dovolil odejít. Poté za nimi pošle Ničitele, aby zlikvidoval vše, co mu stojí v cestě a zabránil Thorovi v návratu domů. Tento čin se ukáže být Lokiho zkázou, když Thorova odvaha v konfrontaci s Ničitelem vydláždí cestu k jeho návratu, a stejně jako Loki zradil a zabil Laufeyho v Odinově komnatě, Thor dorazí, aby ho vyzval na souboj kvůli jeho činům. Pokusí se s Lokim domluvit, ale Loki jeho pokusy zavrhne a vyhrožuje, že napadne Jane Fosterovou – se kterou si Thor vypěstoval city – a úmyslně vyprovokuje Thora, aby na něj zaútočil. Vypukne mezi nimi intenzivní boj, ve kterém se oba zdají být vyrovnaní, ale souboj se rychle přesune do Heimdallovy observatoře, kde Loki spojil Bifrost s Jotunheimem a vyhrožoval, že ho zničí. Thorova síla nakonec Lokiho lstivost přemohne, a to za cenu observatoře a Bifrostu.

Když Loki padá do propasti pod sebou, kopí v jeho ruce je chyceno Thorem, který je na oplátku ukotven ke zbytkům mostu nově probuzeným Odinem. Loki apeluje na svého adoptivního otce, že zničením Jotunů dělal to, co bylo nejlepší pro Asgard. Odin ho okamžitě odmítne a se svým Asgardským životem nyní v troskách, Loki vypustí kopí a dovolí červí díře vytvořené Bifrostovou energií, aby si ho nárokovala.

Podvodník však nebyl tak snadno poražen a o něco později se na Zemi objevilo jeho zjevení, kde začal ovlivňovat doktora Erika Selviga, kterého SHIELD povolal, aby své vědecké poznatky obrátil k úkolu odhalit tajemství Teseraktu, který měl být údajně klíčem k neomezené udržitelné energii pro Zemi. Lokiho zjevení šeptá slova povzbuzení, aby pokračovalo.

Loki se vynořuje a přichází z portálu vytvořeného Tesseractem.

Loki se vrací jako (pravděpodobně mysl ovládaný) Thanosův spojenec a velitel ohromné mimozemské armády známé jako Chitauri. Po pádu červí dírou na konci Thora dorazil Loki do části vesmíru neznámé jak Asgarďanům, tak lidem a přišel do kontaktu s Druhým, Thanosovým služebníkem, který nabídl dohodu, která by umožnila Lokimu stát se vládcem Země, zatímco Thanos a Chitauri převezmou Tesseract. Thanos mu dává dávné znalosti skrze síly Tesseractu, poskytuje mu zlatou, čepelí ostříhanou hůl s modrým drahokamem, který je poháněn samotným Tesseractem (o kterém se později ukázalo, že obsahuje Kámen mysli); tato hůl funguje jako velmi mocná zbraň a také jako zařízení pro ovládání mysli, ohýbá ty, kterých se dotkne moc drahokamu, jeho vůli.

Poté, co Loki přijme dohodu, obrátí svou pozornost zpět k Zemi a hledá vhodného agenta, někoho blízkého Tesseractu. Našel Selviga, Thorova přítele a renomovaného astrofyzika, který byl naverbován SHIELDem, aby odhalil tajemství Tesseractu. Časem Selvig pochopil některé schopnosti Tesseractu a díky Lokiho vlivu vyvinul zařízení, které by soustředilo část této síly. Když nastal správný čas, Loki aktivoval Tesseract a vytvořil dočasný portál, který ho protáhl až na jeho místo na Zemi. Okamžitě byl konfrontován agenty SHIELDu, kteří na něj vystřelili, jen aby se dozvěděli, že kulky se odrazily od jeho těla. Ředitel SHIELDu Nick Fury se ho pokouší držet dál od Tesseractu, ale Lokimu se podaří použít žezlo k podmanění a ovládání Clinta Bartona/Hawkeye a Selviga, stejně jako řady dalších agentů tím, že jim dá špičku žezla k hrudi blízko jejich srdce a nechá sílu drahokamu, aby je dostihla. Poté vysvětluje Furymu, že chce Tesseract jako součást jeho „slavného záměru“, kterým bylo osvobodit lidstvo od „svobody…velké životní lži“ jako jejich jediného nejvyššího krále.

ČTĚTE:   Poměr kapitalizace akciového trhu k HDP

Fury se snaží uprchnout s Tesseractem, ale pak se rozhodne zůstat a nechat se zabít s Tesseractem, pokud to znamená zastavit Lokiho. Nicméně Selvig a Hawkeye informují Lokiho o Furyho záměru, což přiměje Lokiho, aby shromáždil přeměněné agenty a odešel s Tesseractem poté, co se pokusil zabít Furyho, a vyhnul se tak pokusu Marie Hillové je zastavit. Energie, kterou to vypustilo, pohltí celou oblast a s ní i celý komplex SHIELDu.

Poté, co Loki zajistí místo, kde určí další postup Teseraktu, si všimne, že klenot žezla září a volá na něj. Pak se nechá uvést do transu, kde se v metafyzické podobě zjeví Tomu Druhému. Ten Druhý Lokiho varuje, že pokud neuspěje v honbě za Zemí a Teserakt nepadne do jejich rukou, aby byl předán Thanosovi, nebude se mít kde schovat před Vládcovým hněvem a že bude prosit o něco tak sladkého, jako je bolest.

Loki se chlubí, že je to účel lidstva, ale jediný starší muž ho a jeho záměry napadá – i když ne tolik, v kolik Loki doufal, vzhledem k tomu, že se zdálo, že v Německu záměrně napodobuje Hitlera. Když se Loki připravuje starého muže zabít, objeví se Captain America a napadá ho. O pár vteřin později ho z oblohy napadá Quinjet, pilotovaný Natašou Romanovovou. Po krátké bitvě se supervojákem, během níž má Loki navrch, přiletí Iron Man a vyhrožuje, že vystřelí na Lokiho, aby ho vyzval k činu. V přesile se Loki nechá zajmout a tajně plánuje, jak toho využít ve svůj prospěch.

Loki uvězněn na palubě S.H.I.E.L.D helicarrieru.

Při cestě k helicarrieru SHIELDu přiletí Thor a vyzvedne Lokiho z Quinjetu. Po přistání na hoře se Thor pokouší s Lokim domluvit a prosí ho, aby si vzpomněl, že jsou bratři (i když ne pokrevní) a vrátil se domů na Asgard a odevzdal Tesseract. Loki však svého bratra stále nesnáší a odmítá spolupracovat. Thor je poté vyřízen Iron Manem, než stihne říct více, a Loki zůstává na svém bidýlku, zatímco sleduje jejich bitvu, než se dohodne na spojenectví. Odvedou Lokiho k helicarrieru, kde je umístěn do vězeňské kapsle určené k držení Hulka. Loki se posmívá Furymu kvůli jeho pokusům ovládat Tesseract a jeho shromažďování ztracených existencí k obraně Země.

Lokiho pouhá přítomnost stačí k tomu, aby poskytl rušivý prvek, který rozdrobí jedinou skupinu hrdinů, kteří měli naději ho zastavit. Když si s ním přišla promluvit Černá vdova, zřejmě aby nabídla dohodu výměnou za Bartonovu svobodu, Loki ji vystavil hře vtipů, kde vyčenichal její hlubší pochybnosti, jako incident s dcerou generála Drejkova, ale je naprosto zaskočen, když ho obelstí, aby prozradil, že mezi nimi už je monstrum a že to není on. Z toho vyvozuje, že monstrum je doktor Bruce Banner a že Loki plánuje použít Hulka ke zničení lodi a také hrdinů.

Nicméně Lokiho plán na využití Hulka, který je jen jedním z aspektů jeho skutečných záměrů, se uskutečnil, když mu na pomoc přiletěl další tryskáč s Hawkeyem a zběhlými agenty po signálu ze žezla. Zraněný Banner se proměnil v Hulka a zničil velkou část Helicarrieru, zatímco jeden z Lokiho kontrolovaných agentů ho osvobodil z cely. Loki pak použije iluze o sobě, aby Thora oklamal a vnikl do cely a odvedl pozornost agenta Phila Coulsona. Loki smrtelně zraní Coulsona žezlem a vyhodí Thorovu celu z Helicarrieru. I když Loki získal své žezlo, Hawkeye je osvobozen z jeho vlivu a Loki míří do New Yorku, kde Selvig čeká s Tesseractem ve Stark Tower.

Loki konfrontuje Tonyho Starka ve Stark Tower.

Loki se připravuje přivítat svou armádu a začít svou slavnou, ale krátkou válku na Zemi. Tony Stark, který je po náletu stále naživu a přišel na Lokiho plán, dohoní Lokiho ve Stark Tower a opustí svůj zničený oblek Iron Mana, aby mu vyhrožoval. Lokiho Tonyho výhrůžky rychle unaví a snaží se ho podrobit žezlem, jenže je fyzicky blokován obloukovým reaktorem v Tonyho hrudi. Rozzlobený (zvláště poté, co Stark pronese vtipnou poznámku o jeho „problémech s výkonem“), vyhodí vynálezce z okna a je překvapen, když za ním vyrazí nový oblek Iron Mana. Loki se pak na chvíli ocitne pod útokem, když Stark, nyní v novém brnění Iron Mana, vystřelil zpět k odvetě, než Tesseract otevře portál a dovolí Chitaurům projít a zahájit útok.

S triumfem na dosah ruky Loki vyjde ven, aby sledoval zkázu, jenže je konfrontován Thorem, který požaduje, aby Tesseract deaktivoval. Loki to odmítá a tvrdí, že jeho válku nic nezastaví. Oba bratři pak bojují podruhé, Lokiho žezlo se vyrovná Thorovu kladivu. Když se konfrontace dostane do patové situace, Thor nabádá Lokiho, aby se podíval na zkázu, kterou způsobuje, a ptá se, zda opravdu věří, že skončí s jeho vládou. Zatímco si Loki není jistý sám sebou, jeho oči se dočasně vrátí do své normální zelené barvy, když tvrdí, že je příliš pozdě zastavit šílenství. Pak krátce zvažuje Thorův apel, aby spolupracoval a vše ukončil a vykoupil se, ale vliv Tesseractu na jeho mysl se ukáže silnější než jeho vina a místo toho Thora bodne vrhacím nožem, připravuje se ho srazit k zemi, když před ním klečí a pobaveně se směje tomu sentimentu. To Thora jen rozzuří, ten Lokiho odzbrojí, zvedne ho a tvrdě s ním praští na zničený balkon.

Loki se pak vrhne z budovy, když je poražen, a přistane na malém létajícím plavidle Chitauri. Odtud vede útok na město. Když je Hulkem zničen první z Chitauri mohutných Leviatanů, Loki přikáže Chitauri na druhé straně portálu, aby poslali zbytek své armády, a přemohli tak obranu města.

Loki poté, co dostane nakládačku od Hulka.

Po vzdušné honičce, při níž je jeho létající plavidlo zničeno jedním z Hawkeyových šípů, Loki přistane zpět ve Starkově věži, kde se s ním Hulk střetne. Loki pak vstane a pustí se do frustrovaného výlevu, který možná úmyslně vyprovokuje Hulka k tomu, aby ho prostě popadl a opakovaně s ním praštil o zem. Po Hulkově útoku je Loki příliš omráčený, než aby mohl dál bojovat nebo vyhrožovat, fyzicky zraněný víc, než kdy předtím. Když nakonec sebral sílu se plazit, Loki se ocitl tváří v tvář šesti Avengerům, kteří porazili Chitaury a zavřeli portál. Pak si potichu vyžádal pití, které mu předtím nabídl Stark.

ČTĚTE:   Emotion Banishment

Poté, co byl Tesseract předán Thorovi, byl Loki svázán a umístěn do kovového náhubku (pravděpodobně mučící zařízení, jako je káravá uzda) a doveden na volné prostranství v Central Parku se svým bratrem. Odtud Thor použil sílu Tesseractu k transportu obou domů na Asgard.

V pokračování Avengers je odvezen zpět na Asgard a předveden před Odina, aby se zodpovídal ze svých zločinů. Zatímco Frigga je více než rád, že ho vidí živého, Odin je zklamán svým adoptivním synem. Loki nejeví žádné známky lítosti, myslí si, že se dopustil dobrotivého činu jako bůh. Odin si myslí něco jiného a dodává, že kdyby nebylo Friggova soucitu, Loki by byl pravděpodobně popraven. Odin pak Lokiho odsoudí, aby strávil zbytek svých dnů v žaláři. Také se již necítí špatně za to, že Lokimu lhal, a rovnou prohlašuje, že měl štěstí, že byl natolik soucitný, že ho adoptoval místo toho, aby ho nechal zemřít.

Zatímco Loki přebývá v internaci, ze své cely sleduje, jak Fandral a Volstagg přivádějí nějaké vězně, včetně převlečeného Algrima. Lokiho navštíví Frigga v podobě hologramu a vyjádří svou starost o něj. Stále má hluboký soucit se svou matkou, i když to odbývá a začíná pochybovat o tom, že ho jeho rodina přijímá.

Když Algrim, který se promění v Kurse, způsobí útěk z vězení, Lokiho cela zůstane Temným elfem nedotčena, ale Loki Kursemu poradí, jak sabotovat obranu Asgardu. Uvězněný bůh se pak vrátí ke své nudě, ale poté je strážným informován, že Frigga byl zabit při útoku Temných elfů, což zjevně způsobuje Lokimu zoufalství, protože v záchvatu zármutku a vzteku téměř zničí vše ve své cele. Až později Thor nakonec přijde k Lokimu a vidí, jaký dopad na něj má Friggova smrt. Thor pak nabídne Lokimu svobodu výměnou za pomoc proti Malekithovi, aby se pomstil jejich matce. Loki ví, že Thor zoufale touží přijít ho požádat o pomoc, ačkoliv Thor věří, že muž, kterého kdysi nazýval svým bratrem, je stále v Lokim. Souhlasí, že Thorovi pomůže s použitím taktiky odvrácení pozornosti. Když se setkají s Jane Fosterovou (současnou hostitelkou Aetheru) a Sif, Jane Lokimu nafackuje za jeho útok na New York. Sif také slibuje, že Lokiho zabije, pokud je zradí. S pomocí svých spojenců Thor, Loki a Jane uniknou do havarované lodi Temných elfů. Asgardští válečníci je pronásledují, dokud nevyskočí z lodi na menší plavidlo, které řídí Fandral. Když nechá trojici, aby se dostala ven, Loki použije skrytou chodbu uvnitř Asgardu, aby se dostal do Svartalfheimu, domova Temných elfů.

Jakmile dorazí, Loki zradí Thora tím, že ho probodne a pak mu uřízne ruku, aby mu zabránil přivolat Mjolnira. Poté hodí Jane před Temné elfy a prohlásí, že je jim věrný, aby naštval Asgard. Malekith začne přenášet Aether v Janě na sebe. Proces je však přerušen Thorem a je odhaleno, že Lokiho zrada byla jen iluze, aby umožnil Thorovi nečekaně zaútočit. Thor pak použije Mjolnir, aby zničil sbírající se Aether bleskem; bohužel, protože Aether nemůže být zničen, látka se rychle zreformuje a dokončí svůj přenos do Malekithu. Malekith a Temní elfové se pak vydají ke své obří lodi, když na ně Thor zaútočí. Kurse vyhodí do vzduchu jednu z jejich vírových zbraní, která málem chytí Jane, ale Loki ji od ní odstrčí a je téměř vtažena dovnitř, dokud ho Thor neodtáhne pryč. Thor se pak brání Kursovi, ale Kurse ho brutálně srazí k zemi. Když se Kurse pohne, aby Thora zabil, Loki bodl Kurseho zezadu mečem. Meč se však na Kurseho ukáže jako neúčinný, ten pak Lokiho popadne, probodne ho mečem a hodí ho na zem. Zatímco Kurse se raduje ze svého vítězství, Loki prohlašuje „Uvidíme se v Helu, monstrum“, když si Kurse rychle uvědomí, že čepel je připevněna k jeho vlastní vírové zbrani a zničí ho dřív, než stačí zareagovat.

Loki se oddělí od svého adoptivního bratra Thora, než předstírá, že umírá.

Zatímco Loki umírá, Thor svírá svého bratra v náručí, uklidňuje ho a slibuje, že řekne Odinovi o Lokiho nezištném činu, ale je příliš pozdě; Loki odpovídá Thorovi: „Neudělal jsem to pro něj“, než zavře oči a tiše umírá, když se jeho kůže vrací do své modré podoby Mrazivého obra. Žalem zdrcený Thor je ponechán, aby truchlil pro Lokiho oběť.

Nicméně poté, co Thor a Jane odlétají na Zemi, Loki se probudí, potvrdí, že jeho smrt byla falešná, a převleče se za válečníka. Vrátí se na Asgard, aby Odinovi řekl, že Thor zmizel s jeho kladivem, a oznámí Odinovi, že Lokiho tělo bylo nalezeno.

Loki odhalil, že je naživu a na trůnu Asgardu.

Poté, co Thor porazí Malekitha, Thor se vrací do Asgardu a odmítá Odinovu nabídku převzít trůn, zatímco Odinovi vypráví o Lokiho oběti. Nabídne Odinovi Mjolnir, ale ten mu řekne, že mu patří, pokud je ho hoden. Thor děkuje Odinovi a odchází. Když odchází, Odinův obraz se nemění v nikoho jiného než v Lokiho, který předstíral jeho smrt. Nyní sedí na trůnu, po kterém dlouho toužil, a tiše odpovídá: „Ne. Děkuji ti“.

Kapitán Amerika: Zimní voják

Loki se ve filmu Zimní voják ve skutečnosti neobjevuje, ale nepřímo je zmíněn, kde se ukázalo, že díky infiltraci HYDRY do S.H.I.E.L.D. se Lokiho Chitaurské žezlo dostává do vlastnictví frakce HYDRY vedené baronem Wolfgangem Von Struckerem, která jeho vlastnosti považuje za natolik prospěšné pro cíle HYDRY, že byli ochotni záměrně nechat jednotlivé buňky v HYDRĚ po jejich odhalení zlikvidovat.

Loki se neobjevuje, ani není zmiňován v Avengers: Age of Ultron, ale bylo odhaleno, že Lokiho žezlo drží Kámen nekonečna známý jako Kámen mysli, což by vysvětlovalo, jak byl schopen vymýt mozky ostatním do své kontroly. Po zatčení von Struckera se Stark a Banner pokusili použít Kámen mysli, aby oživili mírotvorný A.I. program, ale síla Kamene způsobila, že získal vnímavost, čímž se stal nemilosrdným robotem známým jako Ultron (hlavní antagonista filmu). Poté, co se vzbouřil proti Avengers a zabil von Struckera, Ultron ukradl žezlo a použil ho k vymývání mozků Helen Cho k vytvoření syntetického těla pro sebe. Ultron později zlomil žezlo, aby získal Kámen mysli pro sebe, i když skončil v ovládání syntetického těla, a sám sebe pasoval jako superhrdinu Vision. Po porážce Ultrona a jeho armádních strážců Vision používá Kámen mysli ke zničení Ultronova posledního těla a zabití Ultrona nadobro.

ČTĚTE:   Nimdok

Loki se spojí s Thorem a poprvé se utkají s Helou.

Loki je v tomto filmu poprvé spatřen ve svém Odinově převleku, jak si užívá hru o své fingované smrti během událostí Temného světa. Thor se vrací do Asgardu, aby požadoval, aby se Loki vrátil do své skutečné podoby, zatímco mává Mjolnirem do vzduchu. Když se objeví Popravčí Skurge, Thor požaduje po Lokim, aby ho vzal tam, kde Odin skutečně je. Skurge teleportuje oba do New Yorku, kde Loki vykázal Odina ve zdemolovaném domově důchodců. Loki je pak viděn, jak padá skrz předpeklí díky Doktoru Strangeovi. Poté se po 30 minutách pádu objeví v Sanctum Sanctorum. Poté, co se připraví na boj s Strangem, teleportuje oba do Norska, kde je Odin držen. Poté, co Loki sleduje Odina umírat, je téměř napaden Thorem, který ho viní z Odinovy smrti.Hela pak na ně zaútočí a po krátké bitvě je vykáže do Sakaaru. Loki je pak viděn v davu v přítomnosti Velmistra.

Loki představující Thanos Tesseract před jeho skonem.

Thor a Loki jsou ve filmu zděšeni, když vidí, že masivní loď pilotoval Thanos a jeho armáda Černých řádů a Outriderů. Jak se ukazuje, Loki získal Tesseract ještě před zničením Asgardu a Thanos ho hodlá během své výpravy získat všech šest Infinty Stones pro sebe.

Loki pomáhá v boji s Thanosovými silami. Thanos a jeho síly se bohužel ukázaly být příliš silné a zabili polovinu Asgarďanů, zatímco druhá polovina je nucena uprchnout na únikových modulech s Valkýrou. Thanos pak donutí Lokiho, aby se vzdal Tesseractu hrozbou zabití Thora. Loki předstírá, že se vzdal Tesseractu jen na tak dlouho, aby Hulk mohl přepadnout Thanose. Thanos však snadno porazí Hulka. Poté, co je Heimdall zabit Thanosem poté, co poslal Hulka na Zemi jako varování Avengers, Thanos si nárokuje vesmírný kámen uvnitř Tesseractu. Loki má stále ještě jeden trik v rukávu a snaží se předstírat loajalitu k Thanosovi ve snaze bodnout ho dýkou. Thanos tento krok bohužel předvídá a chytí Lokiho za krk rukavicí Nekonečno. Loki slabě odpoví Thanosovi, že se nikdy nestane bohem, na což mu nevzrušený Thanos odpověděl uškrcením Lokiho k smrti. Thanos hodí Lokiho mrtvolu vedle Thora a vysmívá se tomu, že tentokrát už Lokiho zmrtvýchvstání nebude, což znamená, že Loki je opravdu mrtvý, k Thorovu rozrušení. Thanos pak se svými silami unikne, zatímco použije druhý kámen Nekonečna (kámen síly z Orbu) ke zničení lodi a nechá bezmocného Thora unášet vesmírem.

Po návratu na Zemi Bruce, který Lokimu odpustil po jejich spolupráci na Asgardu, později Tonymu řekne, že to byl Thanos, kdo Lokiho donutil k invazi na Zemi. Zda Tony Lokimu odpustil sám, není známo.

Lokiho smrt z rukou Thanose

Poté, co byl zachráněn Strážci Galaxie, Thor truchlí nad smrtí Lokiho, Heimdalla a jeho lidí a osobně přísahá, že je pomstí zabitím Thanose. Za tímto účelem Thor zařídil vytvoření nové mocné zbraně zvané Stormbreaker a zároveň přivedl Strážce do spojenectví s ostatními Avengery, aby zastavili Thanose a jeho síly. Navzdory tomu, že se Avengerům a Strážcům podařilo dorazit Černý řád a Outridery, Thanosovi se podařilo shromáždit všech šest Kamenů Nekonečna, než je všechny infikoval do Železné rukavice. V poslední minutě se Thorovi podařilo použít Stormbreaker k vážnému bodnutí Thanose do hrudi.Bohužel Thanos použil Železnou rukavici k vyslání smrtící vlny s lusknutím prstů v odvetě a posmíval se Thorovi, že měl místo toho mířit na hlavu. Výsledkem je, že polovina populace vesmíru (včetně několika Avengerů a Strážců) trpí Lokiho osudem, když se rozpadají na svou smrt. To zanechalo zděšeného Thora, aby si uvědomil, jak jeho touha pomstít se za Lokiho smrt umožnila Thanosovi uspět a uniknout spravedlnosti za Lokiho smrt, zatímco on a ostatní přeživší truchlí nad svým neúspěchem.Vítězný Thanos uteče a dohlíží na východ slunce z jiné planety stále se všemi šesti Kameny nekonečna, spokojen se svým vítězstvím a dokázal Lokimu, že se mýlil, že se nikdy nestane bohem.

3 týdny po událostech z Infinity War se Thorovi a ostatním přeživším Avengers podařilo vystopovat Thanose na obydlené planetě, aby získali Infinty Stones a napravili škody. Bohužel se brzy dozvěděli, že Thanos zničil Stones již před jejich příletem, aby nikdy nemohli zvrátit jeho činy, což nakonec vyprovokovalo rozzuřeného Thora k tomu, aby Thanosovi setnul hlavu v odvetě.

Ačkoli Thor pomstil Lokiho smrt stejně jako smrt jeho lidí, nemohl se z tohoto činu nijak radovat, byl naprosto zničen tím, že nedokázal zabránit Thanosovi, aby způsobil masakr, když měl možnost, a stále se obviňoval z toho, že nezachránil Asgard před Helou. Od té doby Thor strávil dalších pět let tím, že se stal obézním, nezodpovědným, opilým a depresivním vládcem nového Asgardu, který se nachází v Norsku. Nicméně Ant-Man se vrací z kvantové říše a odhalil, že mu trvalo pět hodin, než utekl, což Thora a ostatní Avengers přimělo uvědomit si, že mohou využít kvantovou říši k sestrojení stroje času, aby mohli získat Kameny a vrátit se zpět do současnosti, aby zrušili masakr. Zatímco Thor a Raketový mýval jsou v roce 2013 vysláni, aby získali Aether Asgard, Iron Man a Ant-Man jsou posláni do New Yorku 2012, kde byli svědky toho, jak Avengers v minulosti zatkli Lokiho a vzali Tesseract do vazby. Jejich šance dostat se k Tesseractu však byla zmařena, když byl Iron Man sražen minulým Hulkem, což vedlo k tomu, že ztratil Tesseract a vedl Lokiho k tomu, aby ho použil k teleportaci pryč. Nakonec se Iron Manovi a Kapitánu Amerikovi podařilo získat Tesseract cestováním zpět na velitelství S.H.I.E.L.D. v roce 1970, aby získali Tesseract a několik Částic Hanka Pyma.

I když se Avengers konečně podařilo získat Kameny nekonečna a vrátit se zpět do současnosti, aby masakr odčinili, 2014 Thanos dorazil se svými silami díky Nebule 2014, která se po odhalení jejich spiknutí vydávala za své současné já. Rozzuřený Thanos se pak zapřísáhne, že to vykompenzuje použitím Kamenů ke zničení celého vesmíru a jeho znovuvytvoření k obrazu svému. Po dlouhém boji mezi hrdiny a padouchy byla Lokiho smrt spolu s Thanosovými dalšími oběťmi konečně pomstěna, když se Iron Man obětoval, aby pomocí Kamenů Thanose a jeho síly nadobro zničil, k Thorově velké úlevě.

Ačkoli Loki zůstal mrtvý v původní časové linii, jeho alternativní já z roku 2012 zůstává naživu spolu s Tesseractem, což způsobuje vytvoření alternativní časové linie, aniž by o tom kdokoliv věděl.