Nikl

Co je to niklák?

Výraz „nikl“ má různé významy v závislosti na kontextu. Na finančních trzích je nikl slangový výraz označující pět základních bodů, což odpovídá pěti setinám procentního bodu (0,05%). Na komoditních trzích je nikl druhem obecného kovu, zatímco v běžném jazyce se označuje pěticentovou mincí amerického dolaru (USD).

Obchodníci používají termín nikl k označení malé změny v nějakém podkladovém nástroji, jako je úroková sazba měnového páru. Ačkoli se tento typ drobné změny může zdát nevýznamný, může mít velký vliv na institucionální obchodníky, kteří investují značné částky.

Klíčové způsoby

Jak fungují nikláky

Obchodníci často využívají pákového efektu a složitých obchodních technik, aby profitovali z malých změn v hodnotě aktiv, s nimiž obchodují. Obchodníci s měnami budou například doufat, že budou profitovat z mírných posunů v hodnotě měnového páru, zatímco obchodníci s deriváty by se mohli snažit profitovat i z menších posunů v úrokových sazbách. Místo aby obchodníci neustále odkazovali na konkrétní procenta, používají těsnopis, aby se na tyto malé změny snadněji odkazovali. „Nikl“ je například těsnopis pro změnu o 0,05%.

Další oblastí, kde se tato zkratka používá, je situace, kdy obchodníci a další účastníci trhu spekulují o možných změnách úrokových sazeb, které provádí centrální banka. V této souvislosti mohou mít malé změny úrokových sazeb velký vliv na ceny prakticky všech finančních aktiv, protože úrokové sazby stanovené centrální bankou jsou často používány investory při určování diskontních sazeb, které se používají k ocenění jejich investic. Z tohoto důvodu by rostoucí úrokové sazby obecně způsobily pokles cen finančních aktiv, zatímco klesající úrokové sazby by způsobily jejich růst. Změna úrokových sazeb o jeden nikl by tedy mohla mít velký vliv na ceny různých aktiv.

Obchodníci někdy také používají termín „nikl“ při hodnocení potenciálního zisku nebo ztráty, kterou očekávají na svých pozicích. Obchodník může například odhadnout dopad na svou pozici, který by byl způsoben jednoniklovým zvýšením úrokových sazeb. Tyto typy výpočtů mohou být užitečné jako typ analýzy citlivosti, která obchodníkům pomůže pochopit, jak odolné by jejich investice byly vůči různým vnějším změnám, které by mohly nastat.

ČTĚTE:   Reinvestice

Real World Example of a Nickel

Na devizových trzích mohou obchodníci vypočítat finanční hodnotu jednoniklové změny vydělením pěti základních bodů – tedy 0,0005 – směnným kurzem měnového páru, se kterým obchodují. Obchodník by pak výsledný počet vynásobil množstvím peněz, které chce investovat.

Například předpokládejme, že si obchodník přeje obchodovat s měnovým párem USD/EUR. Pokud je směnný kurz USD/EUR 1,30 USD a obchodník chce investovat 100 000 USD, pak by měl jednoniklový tah hodnotu 38,46 USD. Tento typ rychlého výpočtu může obchodníkům pomoci pochopit rozsah potenciálních zisků nebo ztrát, které by očekávali, že utrpí v závislosti na tom, jak se vyvíjejí ceny.