Vapor Mimicry

Amelia Voght (Marvel Comics) se stane mlhou pro rychlý únik.

Síla přeměnit se nebo mít fyzické tělo složené z páry. Technika manipulace s párou. Variace Mimikry vzduchu a Mimikry vody.

Uživatel je tvořen nebo může své tělo zcela přeměnit na páru. Uživatelova přeměněná forma je anatomicky totožná s jeho běžnou formou, kromě toho, že je tvořena párou, v takovém případě obsahuje všechny orgány a je poněkud zranitelný vůči útokům. Alternativně se může uživatel přeměnit na homogenní hmotu, aniž by jakákoli část jeho formy byla důležitější než ta druhá.

ČTĚTE:   Spolehlivost nabíjení