Bagýra

Sebastian Cabot (původní film)Jimmy MacDonald (původní film; vokální efekty)Dallas McKennon (More Jungle Book… Further Adventures of Baloo and Mauglí)Laurie Main (pokračování)E.G. Daily (Jungle Cubs; Season 1)Dee Bradley Baker (Jungle Cubs; Season 2)Eartha Kitt (The Jungle Book: Mauglí’s Story)Jim Cummings (Jungle Cubs: Born to Be Wild, zpěv v The Jungle Book Rhythm N’Groove)Bob Joles (2000-present)Ben Kingsley (film z roku 2016)

Baghíra je tritagonista Disneyho celovečerního animovaného filmu Kniha džunglí z roku 1967. Je to čestný, i když vznětlivý panter (leopard), který sloužil jako strážce „lidojeda“, Mauglího. Aby ochránil Mauglího před hrozbou vražedného tygra Šér Chána, nabídl se Baghíra, že lidské mládě doprovodí do Lidské vesnice. Cestou se Baghírova ideologie střetává s ideologií lenochoda Balúa.

Baghíra je moudrý a úctyhodný černý panter, který žije v džungli Seoni v Indii. Jeho život se změní, když objeví mládě, Mauglího, ve ztroskotané kánoi a věnuje se zajištění bezpečí mladého chlapce tím, že ho svěří do péče vlků a bude nad ním bdít, dokud nebude připraven znovu se připojit k lidstvu.

Baghíra je prezentován jako moudrá postava. Vyrovnaný a inteligentní panter patří mezi nejpřízemnější obyvatele džungle. Když je poprvé představen, je viděn jako nezištný a starostlivý jedinec, který zachraňuje osiřelého Mauglího a od této chvíle se snaží zajistit jeho bezpečí. Ačkoli mu na lidském mláděti hodně záleží, Baghíra je také snadno frustrovaný a nesnesitelný z tombláznovství. To by vedlo k dosti vášnivým hádkám proti těmto dvěma, zvláště pokud jde o to, zda má Mauglí zůstat v džungli nebo se vrátit do lidské vesnice, aby žil mezi svým vlastním druhem. Baghírova povaha může občas zaslepit jeho smysl pro úsudek, což vede k neopatrnému chování, jako je opuštění Mauglího v džungli navzdory vědomým nebezpečím, která na něj číhají. Nicméně je rychle napraven a opakovaně se ocitá opět po Mauglího boku. Je oddaným spojencem a činí z něj zásadní cíl chránit ty, na kterých mu záleží.

Baghíra je také běžně známý jako křídlák medvěda Balúa, kterého prvně jmenovaný považuje za „hloupého, pralesního pobudu“. Oba mají opačné osobnosti a neustále se otravují svou potřebou tlačit své vlastní osobní názory jeden na druhého. Nicméně tyto konflikty se většinou točily kolem Mauglího osudu a oba mají obecně bratrské pouto. Po vyvrcholení, když se ukázalo, že Balúa potkal jeho skon, Baghíra prozradil, že mu na medvědovi skutečně záleží a byl značně rozpačitý, když viděl, že Balú vyslechl jeho srdceryvnou chvalořeč. Jakmile Mauglí učinil rozhodnutí vrátit se do Lidské vesnice, Baghíra a Balú se radostně vrátili ke svému životu v džungli, odložili své neshody a zůstali spolu jako nejlepší přátelé.

Baghíra je štíhlý černý panter (indický melanistický leopard). Má šedý čenich, růžový nos a černé obočí. Má žluté oči s černými zorničkami a pár četných vousů.

Baghíra narazí na malého Mauglího v Knize džunglí.

Baghíra je první hlavní postavou, která se ve filmu objeví a vypráví také první část filmu. Objeví mládě uprostřed trosek ztroskotané kánoe. Zpočátku nemá Baghíra v úmyslu se do toho zaplést a chystá se odejít, když se na chvíli zamyslí a není schopen se přinutit k tomu, aby dobrovolně nechal zahynout nevinné lidské mládě. Cítí se zodpovědný za bezpečnost dítěte a ví, že lidské mládě potřebuje výživu, a tak přivede mládě do vlčí rodiny, které se nedávno narodila mláďata. Vlci dají mládě jméno Mauglí a udělají ho součástí své vlčí rodiny. Tam je Mauglí 10 let vychováván, Baghíra se u něj často zastavuje, aby ho zkontroloval a občas ho vzal na procházky džunglí. Baghíra si však přiznává, že jakkoli Mauglího miluje, chlapec se musí vrátit ke svému druhu, až nastane správný čas.

Bagýrova představa se ukáže jako správná, když se lidožravý bengálský tygr jménem Šér Chán vrátí do své části džungle, kde žije vlčí smečka. Alfa vlk Akela prohlašuje, že Maugli musí opustit smečku, než ho Šér Chán objeví, protože tygr se bude snažit zabít chlapce spolu s každým, kdo ho ochrání. Maugliho otec Ráma protestuje, protože jeho syn postrádá vlčí pud sebezáchovy a zemřel by, kdyby byl poslán žít na vlastní pěst. Bagýra, čestný člen rady, rozhodne debatu, když jim řekne, že objevil Lidskou vesnici, kde bude Maugli v bezpečí před nebezpečím džungle a bude žít prosperující život mezi svými a je připraven ho doprovodit do vesnice se svolením rady. Akela, Ráma a rada starších schvalují Bagýrův plán a přejí mu hodně štěstí.

Později Mauglí jede na Baghírových zádech, když se oba vydají na cestu do Lidské vesnice. Unavený Mauglí se nakonec zeptá pantera, kdy se vydají zpět do vlčího doupěte, ale je šokován, když se dozví, že ho Baghíra bere k životu ke svému vlastnímu druhu. I poté, co Baghíra vysvětlí nebezpečí, které představuje Šir Chan, přichází Mauglí s naivními představami v naději, že mu bude dovoleno zůstat v džungli, protože je to jediný domov, který lidské mládě kdy poznalo, ale Baghíra je všechny zavrhne. Protože se připozdívá, Baghíra odvede Mauglího na větev stromu, aby si na noc odpočinul. Baghíra radí lidskému mláděti, aby se trochu vyspalo, protože budou pokračovat v cestě brzy ráno, ale Mauglí trvá na tom, že se nebojí žádného nebezpečí a může se o sebe postarat. Protože panter téměř spí, je nevšímavý ke Kaovi, krajtě, sestupující z větví stromů nahoře a hypnotizující Mauglího, aby usnul, zatímco se ho chystá sníst. Protože je příliš uvolněný a pohodlný na to, aby odolával dále, začíná Mauglí upadat do transu, ale ne dříve, než se pokusí zavolat Baghíru o pomoc. Kaa chlapce umlčí tím, že ho zatahá za krk a donutí ho polknout. Naštěstí to Baghíra uslyší a probudí se právě včas, aby zachránil Mauglímu život a vytrhl ho z transu. Rozzlobený tím Kaa hypnotizuje Baghíru do transu, ale je odstrčen z větve stromu Mauglím, který pak opakovaně fackuje tvář svého učitele, dokud se neprobudí. Kaa se zapřísáhne, že zajme Mauglího, který se směje hadovi, když se odplazí pryč. Baghíra si s humorem všímá ironie Mauglího, který je málem sežrán hned poté, co trval na tom, že se o sebe dokáže postarat, ale rozpačité lidské mládě je stále neoblomné v tom, že zůstane v džungli. Baghíra se nechce hádat a řekne Mauglímu, aby šel spát.

Druhý den ráno je duo probuzeno zemětřesením, které bylo způsobeno četou pochodujících slonů pod vedením plukovníka Hathiho. I když je tím Baghíra otráven, Mauglí je nadšen tím, co považuje za přehlídku a vyšetřuje. Baghíra věří, že není na škodu nechat Mauglího uspokojit jeho zvědavost a tak nezasáhne, i když se rychle ukáže, že se mýlí, když Mauglí vstoupí do hádky s Hathim. Baghíra zachrání Mauglího před hněvem plukovníka Hathiho tím, že mu řekne, že lidské mládě je jeho zodpovědností a že bere chlapce do Lidské vesnice. Hathi se uklidní a pokračuje v pochodu, zatímco Baghíra a Mauglí pokračují v cestě. Avšak Mauglí se stává tvrdohlavějším a odmítá opustit džungli, což vede k hádce mezi oběma a přiměje Baghíru, aby odtáhl lidské mládě do vesnice silou jen proto, aby náhodně spadlo do blízké řeky poté, co ho Mauglí odstrčí nohama. Panter začne mít dost Mauglího vzpurného chování a bouří, aby se na chvíli zchladil, a nechá lidské mládě bloudit džunglí samotné.

ČTĚTE:   Incident na Ranger 7

Bagýra pozoruje, jak se Mauglí a Balú sbližují.

Brzy si však Baghíra uvědomí svůj omyl, když nedaleko místa, kde zanechal chlapce, zaslechne hlasitý řev a běží mu na pomoc. Dojde k lidskému mláděti, ale vidí ho, jak se sbližuje s medvědem Balúem. Baghíra si myslí, že Balú má na Mauglího špatný vliv, a prohlásí, že není čas na blbnutí, protože chlapec musí co nejdříve do Lidské vesnice. Balú se však Mauglího zastane, protože nevidí, proč chlapec nemůže zůstat v džungli, a slíbí, že se o něj postará. Baghíra se zmateně rozhodne nechat Mauglího v Balúově péči, doufaje, že medvěd sám uvidí, že starat se o Mauglího se snadněji řekne, než udělá. Opravdu, Baghíra je Balúem povolán na pomoc. I když se dozví, že situace je horší, než si myslel, když mu Balú řekne, že byli přepadeni bandar-kládou, která unesla Mauglího a právě ho veze ke králi Louiemu. Balú a Baghíra přijíždějí ke starobylým ruinám a jsou svědky toho, jak se šílený opičí král snaží přesvědčit Mauglího, aby mu prozradil tajemství ohně. Balú rozptyluje opice, zatímco Bagýra se pokouší zachránit Mauglího. Bohužel, Balúovo krytí je prozrazeno a bandar-kláda napadá jeho, Bagýru a Mauglího. Následuje bitva, jejímž výsledkem je zhroucení celé budovy, která dává trojici čas potřebný k útěku, i když s několika modřinami.

Baghíra odvádí Mauglího do bezpečí.

Té noci, jakmile Mauglí usne, Baghíra vyčítá Balúovi, že nezodpovědně vystavil lidské mládě nebezpečí a udělá si čas, aby s Balúem probral, že se Mauglí musí vrátit do Lidské vesnice, protože džungle nikdy neměla být Mauglího domovem, a proč Balú nemůže chlapce adoptovat. Balú přebírá plnou odpovědnost za incident, ale zůstává nepřesvědčen, dokud se Baghíra nezmíní o hrozbě, kterou představuje Šir Chan, protože nenávidí všechny lidi, zbraně a oheň, zejména Mauglího, a slíbí, že Mauglího zabije. Ačkoli Balú rozzlobeně sděluje Baghírovi, že slíbil Mauglímu, že s ním může zůstat v džungli, Baghíra trvá na tom, že dokud Mauglí zůstane zde s medvědem, je v nebezpečí, když je Šir Chan nablízku. Balú si pak uvědomí, jak nezodpovědný byl a neochotně souhlasí, že Mauglího vezme do Lidské vesnice hned ráno.

Druhý den ráno slyší Baghíra Balúa, jak volá Mauglího. Baghíra přichází a zjišťuje, že Mauglí utekl, protože se cítil Balúem zrazen. Oba utíkají z nálezu Mauglího odděleně. Během pátrání Baghíra narazí na plukovníka Hathiho a jeho hlídku. Po chvíli je Baghíra schopen přesvědčit Hathiho, aby mu pomohl hledat lidské mládě s pomocí Hathiho družky Winifred. Bez vědomí všech je Šir Chan, který lovil jelena, nablízku a zaslechne jejich rozhovor. Nyní si uvědomuje Mauglího přítomnost v džungli a že je ztracený a bezmocný, tygr ho začne stopovat.

Bagýra tráví mnoho hodin hledáním Mauglího, ale nenajde ho, dokud neuslyší bitvu mezi Širem Chánem, Mauglím, Balúem a skupinou supů. Panter dorazí, když je bitva vyhrána a vidí Mauglího, jak se snaží oživit Balúovo nehybné tělo na zemi. Bagýra věří, že je Balú mrtev, utěšuje chlapce a velebí medvěda, který se pomalu začíná probouzet. Mauglí se obviňuje z Balúova zdánlivého skonu a chystá se následovat Bagýru do Lidské vesnice, když Balú, dojatý panterovou velebením, odhalí, že je naživu, když volá po dalších. Bagýra je otráven, jde tak daleko, že medvěda nazývá podvodníkem, ale Mauglí je přešťastný a trojice míří do džungle.

Bagýra, Mauglí a Balú dorazí do Man Village.

Baghíra v Knize džunglí 2.

Ve druhém filmu není Baghírova role tak velká. Poprvé je viděn, jak se soucitem sleduje, jak Balú tančí s nastrčenou verzí Mauglího. Když se však Balú pokusí o shledání s Mauglím, Baghíra ho pronásleduje. Baghíra ho zastaví nad spadlým stromovým mostem a řekne Balúovi, že potřebuje Mauglího opustit v lidské vesnici, protože jeho budoucnost je v rukou jeho vlastního druhu a že pro něj není bezpečné být v džungli kvůli Šir Chanovi, který hledá chlapce, toužícího po pomstě. Balú si však myslí, že může Mauglího před tygrem ochránit a vyhýbá se Baghírovi a nutí ho uchýlit se k plánu B: plukovník Hathi a jeho vojáci. Vytvoří obří zeď, aby Balúa zablokovali, ale medvědovi se podaří uniknout plaváním pod vodou. Baghíra nařizuje vojákům, aby hledali Balúa, ale ti příliš vrávorají, než aby uspěli.

Později se Baghíra vydává na procházku džunglí, když se Hathi a jeho oddíl splašeně blíží jeho směrem. Cpou se do jeskyně s Baghírou. Hathi informuje Baghíru, že člověk je v džungli. Špehováním v jeskyni se Baghíra dozví, že Mauglí zmizel a okamžitě shledá Balúa vinným. Navštíví Balúa, ale Mauglí není nikde k nalezení. Nevšímaje si Baghíry, Mauglí se ukrývá poblíž. Balú přesvědčí Baghíru, že Mauglího neviděl a Baghíra odchází, nicméně podezřele. Ke konci filmu Baghíra pokračuje v pátrání po Mauglím, když spatří další lidské mládě, Mauglího adoptivního bratra Ranžána, jak jede na Balúových ramenou. Vydá se to prozkoumat a zjistí, že Mauglího právě v tu chvíli pronásleduje Šér Chán.

Baghírova exkurze ho zavede do skrytého chrámu. Zatímco Balú jde zachránit Mauglího a jeho přítelkyni Shanti, Baghíra čeká venku a dohlíží na Ranžána. Poté, co je Chán poražen, Baghíra se znovu setká s Mauglím a setká se se Shanti, která je ve skutečnosti tou dívkou, která ho vylákala do vesnice v prvním filmu. Mauglí, Shanti a Ranžán se znovu připojí ke své vesnici. Baghíra je hrdý na to, že Balú nechává Mauglího jít, ale začne být podezřívavý, když se Balúovo truchlivé zamračení změní v chytrý úsměv. Brzy poté je odhaleno, že Mauglí, Shanti a Ranžán mají nyní dovoleno navštívit Balúa a Baghíru v džungli. Baghíru naposledy zahání Ranžán, který si rád hraje se svým ocasem, stejně jako jezdí na Baghírových zádech se svými přáteli, když zpívají „The Bare Necessities“.

Baghíra jako mládě v Jungle Cubs.

Mladší verze Baghíry se objevuje ve spin-offu seriálu Jungle Cubs. E.G. Daily namluví Baghíru v 1. sérii a Dee Bradley Baker ji převezme ve 2. sérii. Jungle Cubs ukazují, že Baghíra žije v klubovně s Baloo, Shere Khanem, Kaa, Hathi a Princem Louiem. Baghíra je uváděn jako nejmladší ze skupiny. Stejně jako jeho starší protějšek je velmi vážný a vážný, ale také se zajímá o čistotu. Během druhé série, v důsledku toho, že má jiného hlasového herce a je starší, se jeho hlas stává výrazně tenčí. Když si mláďata představovala, jaký by byl život, kdyby mohla mít cokoliv a všechno, co by chtěla, Baghíra prozradil, že touží mít všechny znalosti na světě. Navzdory svému dospělému protějšku může být Baghíra pravděpodobně považován za nejslabší článek ve skupině, často utíká před nebezpečím. V souvisejícím tématu se také jeví jako slabý lovec. To často vytahuje Šér Chán, který se kvůli tomu panterovi posmívá.

ČTĚTE:   Scott Plank

V DVD Jungle Cubs: Born to Be Wild tráví Bagheera jako dospělý čas tím, že se snaží dostat Mauglího do Man Village, i když Baloo by si raději nechal lidské mládě u sebe. Je to také jediný čas v animaci, kdy spolu Baggie a Khan jako dospělí interagují.

Baghíru se zbytkem Knihy džunglí obsadil do Domu myší.

Bagheera se v animovaném seriálu House of Mouse objevuje v četných, nemluvících cameo rolích.

Jeho nejvýraznějším zjevem je dost možná epizoda „Jiminy Cricket“, kde je viděn, jak sedí s herci z filmu během Jiminiho proslovu.

V úvodní znělce může být krátce spatřen v hale s dalšími postavami z Knihy džunglí, jak kolem běží Timon a Pumbaa.

Baghíru lze také vidět v obecném davovém záběru, který se promítá po kreslených filmech, jak sedí vedle Balúa poblíž pódia.

Kniha džunglí Rudyarda Kiplinga

Živá akce Baghíra v knize Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí.

V hraném filmu z roku 1994 slouží Baghíra jako zvířecí přítel Mauglího a jeho vlčího mazlíčka, Šedého bratra. Poté, co byli Mauglí a Šedý bratr odděleni od civilizace, našel je Baghíra druhý den. Baghíra zaslechl z dálky Šir Chánův řev a mávl ocasem na Mauglího, aby se ho chytil, aby ho vyvedl z nebezpečí; uvědomil si, že chlapci ani mláděti nechtěl ublížit. Chvíli to trvalo, než Baghíra konečně přivedl Mauglího a Šedého bratra ke smečce šedých indiánských vlků. Když viděli, že dítě je mladé, přátelské, bezmocné, neškodné a laskavé k mláděti svého druhu, přijali je vlci jako členy smečky; k Baghírově velké radosti. Zvláště když Šedý bratr byl již mladý vlk bez smečky.

O několik let později je Baghíra viděn, jak tráví většinu svého času na stromě, moc toho nedělá a někdy běhá s plně dospělým Mauglím, Šedým bratrem, novým přítelem jménem Balú medvěd hnědý (který byl zachráněn jako mládě Mauglím v den, kdy byl přijat do smečky) a vlčí smečkou. Poté, co se Mauglí shledal se svou dětskou láskou Katherine „Kitty“ Brydonovou; znepřátelil si britského důstojníka jménem kapitán William Boone (hlavní padouch filmu); strčil další dva důstojníky do řeky jako předtím s Boonem; a je blízko tomu, aby byl zastřelen jedním z Boonových mužů, poručíkem Johnem Wilkinsem, Baghíra a Balú jsou viděni, jak řvou na vojáky, a tak je odstrašují jako prostředek k ochraně Mauglího. Nicméně, kvůli Wilkinsovu šoku, místo toho omylem střelí Mauglího do pravé paže.

O několik dní později, poté, co se Mauglí naučil způsobům lidí a znovu vstoupil do civilizace díky Kitty a doktoru Juliu Plumfordovi, je Baghíra viděna, jak je mazlen a představen Kitty Mauglím spolu se všemi ostatními Mauglího přáteli z džungle. Baghíra a ostatní zvířata sledují, jak Kitty učí Mauglího nějaké taneční lekce, k jejich velkému pobavení.

V pozdější potyčce s vojáky pracujícími pro kapitána Boona je Baloo zastřelen a ponechán napospas smrti. Baghíra je pak viděn, jak běží s Mauglím a vlčí smečkou najít doktora Julia Plumforda, aby zachránil Balúovi život; jen aby zjistil, že doktor již odešel s Kitty a jejím otcem, plukovníkem Geoffreym Brydonem, aby přivedl Katherine na loď do Anglie. Tak Mauglí odchází a následuje je s vlky a Baghírou za zády. Poté, co zachránil doktora Plumforda před smrtí indiánský bandita jménem Buldeo, je Baghíra viděn, jak útočí spolu s vlčí smečkou proti indiánským banditům. Doktor Plumford je pak Mauglím zajat, aby zachránil Balúovi život.

Poté, co Mauglího (který neměl na výběr: buď poklad, po kterém jdou padouši, nebo Kitty a smrt jejího otce) zajmou zlí britští vojáci: Boone, poručík Wilkins a seržant Harley a zbývající indiánští bandité: Buldeo a Tabaqui, lze Baghíru spatřit s vlky, kteří hlídají Mauglího, jeho přátele a nepřátele, zatímco většinou zírají na Boona a Wilkinse. Když se Wilkins ptá sám sebe, proč na ně Baghíra zírá, Mauglí odpovídá: „Protože pro něj jsi potrava.“ Odpověď je naznačena poté, když Baghíra vyplazuje jazyk a olizuje si kotlety, aby ukázal svůj hlad po nich. Druhý den ráno je Baghíra viděn, jak se prokousává provazy, které zadržují Mauglího ke stromu, a tak mu umožňuje uniknout, a později zachránit ponechaného zraněného plukovníka Brydona před smrtí.

V závěrečné scéně, po Boonově porážce, je Baghíra viděn, jak přechází most s Kitty a triumfujícím Mauglím, zatímco se znovu setkává s britskou armádou vyslanou plukovníkem Brydonem, který byl úspěšně vyléčen ze svých zranění doktorem Plumfordem (kterému se také podařilo vyléčit Balúa), aby je našel.

Kniha džunglí: Mauglího příběh

Baghíra se objevuje ve filmu z roku 1998, ale je to žena, kterou namluvila Eartha Kittová.

Baghíra ve filmu z roku 2016.

Baghíra se objevuje v roce 2016 v hraném filmu, který namluvil Ben Kingsley. Kingsley popisuje Baghíru jako osobnost, která je obdobou někoho z armády, nejspíše plukovníka, a že „je okamžitě rozpoznatelný podle toho, jak mluví, jak se chová a jaký je jeho etický kodex“.

Baghíra je vypravěčem filmu, říká, že když našel Mauglího v džungli, dal mu vlčí smečku Seeonee, vedenou Akelou, aby byla vychována Rakšou, a poté sloužila jako Mauglího učitel a jako otcovská postava. Baghíra se poprvé objevuje ve filmu, když učí Mauglího lovit. Když ho chytí, říká, že pokud nedokáže držet krok se zbytkem vlčí smečky, pak skončí jako něčí večeře. Také nesouhlasí s tím, že Mauglí používá lidské triky, jako je vytváření nástrojů.

Když Šir Chan hrozí Mauglímu a vlčí smečce smrtí, pokud mu chlapce nevydají během shromažďování vody u napajedla během sucha, Bagýra souhlasí, že vezme Mauglího do vesnice Člověka, kde bude v bezpečí. Během cesty je Šir Chan napadne, když cestují uprostřed stáda buvolů, a Bagýra s ním bojuje; i když je panter poražen a zraněn tygrem, Bagýra dává Mauglímu dost času, aby unikl Šir Chanovi.

Když Baghíra konečně dožene Mauglího, uleví se mu, že je Mauglí v pořádku, ale také se zlobí, že se Mauglí rozhodl zůstat s medvědem Balúem a používá lidské triky a inovace, když se to nenaučil. Následuje vášnivá debata mezi ním, Mauglím a Balúem, přičemž všichni souhlasí, že budou v této věci spát až do rána. Během noci Baghíra a Balú dosvědčují, že Mauglí zachránil mládě slona, které ostatní zvířata v džungli obrátí a vyhnou se mu. Když však uvidí, že Mauglího trik zachránil mláděti život, Baghíra oněmí. Poté s Balúem mluví o Mauglím a jeho situaci, stejně jako o smrti Akely, kterou Šir Chan zabil, aby vlákal Mauglího na smrt. Baghíra pak přesvědčí Balúa, aby Mauglímu lhal a řekl, že nikdy nebyli přátelé, aby ho přiměl zamířit k Lidské vesnici. Avšak opice, makakové, languři a giboni vyslaní králem Louiem unesou Mauglího dříve, než se může rozhodnout. Bagýra a Balú se honí za Mauglím a pokoušejí se ho zachránit, ale jsou odhaleni právě ve chvíli, kdy se chystají uprchnout z chrámu krále Louieho. Pracují společně, medvěd a panter bojují s opicemi, zatímco Mauglí se ukrývá před králem Louiem a pronásledování, které následuje, vyústí ve zdánlivou smrt Gigantopitéka. Když se Mauglí dozví o smrti Akely od Louieho, rozzlobeně se rozhodne postavit se Širu Chanovi, aby pomstil Akelu a uteče.

ČTĚTE:   Skip Dockmonkey

Když Bagýra a Balú najdou Mauglího, zjistí, že ukradl z lidské vesnice pochodeň, která nešťastnou náhodou založila divoký oheň. Když to uvidí, pronásledují ho, aby ho nalezli tváří v tvář Širu Chanovi u napajedla. Když Mauglí zahodí svou pochodeň a Šir Chan zaútočí, Balú, Bagýra a vlci vedení Rakšou bojují proti Širu Chanovi. Mauglí se nejprve pokouší zaútočit na Šira Chana s vlky, ale Bagýra ho zastaví a řekne mu, že nemůže bojovat s tygrem jako vlk, takže s ním bude muset bojovat jako člověk. Během bitvy se Bagýra znovu střetne s Širem Chanem v boji a je opět poražen po zuřivé bitvě, ale než ho Šir Chan může zabít, vlci ho zachrání tím, že se přichytí na tygra. Jejich boj získá Mauglímu dost času, aby nastražil past v hořící džungli a zabil Šira Chana jednou provždy. Následkem toho Bagýra přijal Mauglího vynalézavé způsoby a uznává ho jako člověka, stejně jako jeho rozhodnutí zůstat v džungli. Je také v mnohem přátelštějších vztazích s Balúem, kterého pochválil, když „stál na [své] půdě“, láskyplně mu olizoval čelo a říkal mu „starý brachu“. Nakonec je naposledy viděn, jak odpočívá s Mauglím a Balúem na stromě.

Kniha džunglí (Sega Genesis)

Baghíra se objevuje v průběhu kapitol až do IX. kapitoly: Jungle By Night, kde je ukázáno, že spí. Zde ho Mauglí musí najít, jakmile dokončí svůj úkol najít rudé drahokamy.

The Jungle Book Groove Party

Kostým Baghíry je k dispozici jako doplněk k balení Knihy džunglí.

Bagheera se ve hře objevuje jako hratelná postava.

Bagheera se objeví v roce 2015 v podání World of Color, během části oslavující animované filmy Disney.

V bývalém pořadu Království zvířat Cesta do Knihy džunglí byl Baghíra uveden jako vypravěč a vedlejší postava, která prožila svou roli v původním filmu.

Baghíra se objevuje v alegorickém voze Knihy džunglí v Letech fantazie.

Smazané postavy: Rocky the Rhino • Buldeo • Tabaqui
Pokračování: Ranjan • Ranjanův otec • Messua • Shantina matka • Lucky
Rudyard Kipling: Šedý bratr • Nathoo • Kitty Brydon • plukovník Geoffrey Brydon • seržant Claibourne • doktor Julius Plumford • William Boone • seržant Harley • Buldeo • Tabaqui • poručík John Wilkins • indiánští bandité • Alice, Rose a Margaret
Jungle Cubs: Arthur a Cecil • Krokodýl • Mahra • Benny a Clyde • Ned, Jed a Fred • Mungo • Leah • Cain • Dholes • Winifredův strýc • McCoy • Diktátor Želva • Bělošství
House of Mouse: King Larry

Druhá série: „Opice, která by byla králem“ • „Kufry pro vzpomínky/Kasabský ples“ • „Hathi’s Makeover/Curse of the Magnificent Melon“ • „The Five Bananas/Birthday Snake“ • „Old Green Teeth/The Elephant Who Couldn’t Say No“ • „Hair Ball/A Tail of Two Tails“ • „Waiting for Baloo/Tree for Two“ • „Nice Tiger/Sleepless in the Jungle“

Další Kniha džunglí: „Baloo’s Blues“ • „Jungle Fever“ • „If You Wanna See Some Strange Behavior (Take a Look at Man)“ • „It’s a Kick“
Jungle Cubs: „Take Your Sweet, Sweet Time“ • „Jungle Cub Love“ • „Everything’s Gonna Be Right with the World“
The Jungle Book Groove Party: „The Jungle’s No Place for a Boy“ • „Join the Ranks“ • „Go Bananas in the Coconut Tree“ • „A Mood for Food“ • „We Are the Vultures“ • „Run“ • „A Brand New Day“
Sequel: „The Jungle Rhythm“ • „W-I-L-D“ • „Right Where I Belong“
Deleted: „Brothers All“ • „The Song of the Seeonee“ • „Monkey See, Monkey Do“ • „I Knew I Belonged to Her“ • „In A Day’s Work“ • „The Mighty Hunters“ • „I’ve Got You Beat“ • „Braver“

Život brouka: Flik • Dot • Heimlich
Monsters, Inc.: Sulley • Mike • Boo • Randall • Celia • Roz • Fungus • George Sanderson
Auta: Blesk McQueen • Mater • Sally • Doc Hudson • Jackson Storm • Cruz Ramirez • Mack • Miss Fritter
Hledá se Nemo: Nemo • Dory • Marlin • Crush • Bruce • Destiny • Bailey • Hank • Deb • Squirt • Nigel • Gill • Sheldon • Pearl • Darla • Charlie • Jenny
WALL-E: WALL-E • EVE
Ratatouille: Remy • Linguini
Up: Carl Fredricksen • Dug • Kevin • Russell
Brave: Merida
Inside Out: Joy • Sadness • Anger • Disgust • Fear • Bing Bong
The Good Dinosaur: Arlo
Onward: Ian Lightfoot • Barley LightfootSoul: Joe • 22

Ultimate Spider-Man: Spider-Man • Venom • Green Goblin • Miles Morales • Lizard • Rhino • Doctor Octopus • Iron Spider • Spider-Gwen • Kraven the Hunter • Hobgoblin
Guardians of the Galaxy: Star-Lord • Gamora • Rocket Raccoon • Groot • Drax
Marvel’s Women of Power: Wasp • Elektra • Captain Marvel • She-Hulk • Spider-Woman
Marvel Icons: Daredevil • Doctor Strange • Ghost Rider • Ms. Marvel • Thanos

The Rocketeer: Cliff Secord
Tron: Kevin Flynn • Quorra • Tron
Hocus Pocus: Winifred Sanderson • Sarah Sanderson • Mary Sanderson • Thackery Binx • Billy Butcherson