Kniha džunglí

Tento článek je o animovaném filmu z roku 1967. Pro hraný film z roku 2016 viz Kniha džunglí (film z roku 2016).

Film obsahuje řadu klasických písní, včetně „The Bare Necessities“ a „I Wan’na Be Like You“. Většinu písní napsali Richard M. Sherman a Robert B. Sherman. Film režíroval Wolfgang Reitherman. Film vydělal ve Spojených státech při svém prvním uvedení přes 73 milionů dolarů a znovu tolik ze tří reedic.

Po úspěchu filmu Disney vydal dvě hrané předělávky a divadelní pokračování.

Film je považován za jeden z nejpopulárnějších Disneyho filmů všech dob. V úvodním vydání byl popularita srovnatelná s Lvím králem nebo Zmrzlým, což z něj dělalo velký vliv pro některá z největších jmen dnešní animace (například Andreas Deja a Brad Bird). Nicméně Disney se podobného úspěchu dočkal až v roce 1989 v Malá mořská víla. I když je třeba poznamenat, že Disney měl v tomto období několik úspěšných filmů, především Záchranáři v roce 1977 a Velký myší detektiv v roce 1986.

Titulní lístek k Knize džunglí.

Mauglí (Bruce Reitherman) je nalezen v košíku jako mládě v hlubokých džunglích Madhjapradéše v Indii Baghírou (Sebastian Cabot), černým panterem. Okamžitě ho odvede k indickému vlkovi, kterému se právě narodila mláďata. Vychovává ho spolu s vlastními mláďaty a Mauglí se brzy dobře seznámí se životem v džungli. O deset let později Mauglí vlky navštíví a když dorazí, dostane dychtivě olíznutou tvář. Zatímco Baghíra a vlci jsou spokojeni s tím, jak je chlapec spokojen se životem v džungli, jsou si také vědomi toho, že se nakonec bude muset vrátit ke svému vlastnímu druhu, jakmile bude schopen se o sebe postarat. Ten okamžik přichází jedné noci, kdy se stařešinové vlčí smečky sejdou v Council Rock, poté, co se dozvěděli, že se do džungle vrátil Šir Chán (George Sanders), lidožravý bengálský tygr. Uvědomí si, že Mauglí musí opustit smečku, protože tygr je známý svými předsudky vůči lidem (kvůli svému strachu ze zbraní a ohně) a zabije chlapce a každého, kdo se ho pokusí ochránit. Bagýra zakročí a nabídne mu, že ho vezme do „lidožravé vesnice“, kde najde útočiště před tygrem, s čímž rada souhlasí.

Ještě tu noc odcházejí, ale Mauglí je rozhodnut zůstat v džungli, protože je proti myšlence opustit jediný domov, který kdy poznal, kvůli vesnici cizinců, a je si jist, že může vzít Šira Chana. Stráví noc na velkém stromě, kde narazí na Kaa (Sterling Holloway), krajtu, která zhypnotizuje Mauglího a zabalí ho do jeho smyček, aby ho mohla sníst. Bagýra ho zastaví a on a Mauglí jdou spát.

Druhý den ráno se Mauglí pokouší připojit k indiánské sloní hlídce vedené plukovníkem Hathim (J. Pat O’Malley). Baghíra najde Mauglího a ti se hádají; Mauglí uteče od Baghíry. Chlapec se brzy setká se zábavným medvědem Baloo (Phil Harris), který Mauglímu ukáže zábavu z bezstarostného života a slíbí, že ho nevezme do vesnice pro muže (neboť Baloo věří, že tamní vesničané chlapce „zničí“ a „udělají z něj muže“).

Mauglí chce nyní zůstat v džungli více než kdy jindy. Zanedlouho je Mauglí chycen tlupou opic a odveden ke svému vůdci, orangutanovi králi Louiemu (Louis Prima), který se dohodne s Mauglím, že když mu prozradí tajemství rozdělání ohně jako člověk, pak to udělá tak, aby mohl zůstat v džungli („I Wan’na Be Like You“). Nicméně, protože nebyl vychován lidmi, Mauglí neví, jak rozdělat oheň. Bagýra a Balú dorazí do paláce, neviděni a snaží se naplánovat způsob, jak Mauglího zachránit, ale chytlavý rytmus písně Balúa rozptýlí a on se zatančí. Brzy se však objeví oblečen do banánových kůží a kokosových skořápek vydávající se za samici orangutana, což krále oklame. Brzy je však Balúův převlek odhalen a začíná šílená honba mezi opicemi a Balúem a Bagýrou nad Mauglím. Král nešťastnou náhodou srazí sloup a drží chrám, jak nejlépe umí, dokud se nezačne bránit, když ho Balú začne zběsile lechtat pod pažemi. Opicím se podaří zastavit Balúovo lechtání, ale skončí to tak, že krále místo toho odhodí na druhý sloup, což způsobí, že se chrám zhroutí v rachotu. Mauglího zachrání před králem Louiem Bagýra a Balú. Bagýra vysvětluje Balúovi, že džungle není bezpečná, když je nablízku Šir Chan. Když přijde ráno, Balú vysvětluje Mauglímu, že Lidská vesnice je pro něj nejlepší, ale Mauglí ho obviní, že porušil svůj slib a uteče do nejhlubší části džungle. Bagýra (poté, co mu to Balú vysvětlí) pak najde Sloní hlídku a řekne Hathimu o Mauglím, jak utíká pryč s Šir Chanem, který ho sám zaslechl. Hathi pak zorganizuje speciální pátrací misi pro celé své stádo. Později Kaa zhypnotizuje Mauglího do hlubokého a klidného spánku a znovu ho uvězní v jeho smyčkách (poté, co ho oklame, že mu Mauglí může věřit). Díky zásahu Šira Chana Mauglí uteče dříve, než ho Kaa stihne sníst.

Setká se se skupinou velebných supů (J. Pat O’Malley, Digby Wolfe, Lord Tim Hudson a Chad Stuart), kteří se velmi podobají The Beatles a říkají, že budou jeho přáteli. Supi se hádají a neustále odvádějí Mauglího stranou svými nesmyslnými argumenty. Šir Chan se objeví krátce poté a vyzve Mauglího k boji, ale Balú spěchá na pomoc. Balú je omráčen a Mauglí přivazuje hořící větev na Šir Chanův ocas, aby se zbavil nelítostného tygra. Balú se pak probudí a společně s Baghírou odvedou Mauglího na okraj člověčí vesnice, ale Mauglí stále váhá, zda má jít dovnitř. Jeho mysl se brzy změní, když mladá dívka z vesnice přijde dolů k řece pro vodu. Poté, co si všimne chlapce, upustí „náhodou“ svůj hrnec s vodou a Mauglí ji pro ni vezme a následuje ji do člověčí vesnice. Uvědomuje si, že člověčí vesnice nemusí být tak špatná, jak si myslel, a Mauglí se rozhodne tam zůstat. Balú a Baghíra se pak rozhodnou zamířit domů do džungle.

ČTĚTE:   Golgo 13

Propagační obrázek s postavami, s francouzským titulem v pravém horním rohu.

Kniha džungle od Rudyarda Kiplinga poprvé upoutala pozornost Walta Disneyho koncem třicátých let. V dubnu 1962, po deseti letech vyjednávání s pozůstalostí zesnulého režiséra Alexandra Kordy, který v roce 1942 natočil vlastní hranou verzi příběhů, získal Walt konečně práva na filmovou adaptaci; její produkce však začala až v roce 1963, protože studio se blížilo dokončení filmu Meč v kameni. V té době Bill Peet tvrdil, že „my [oddělení animace] můžeme dělat zajímavější zvířecí postavy“ a navrhl, že Kniha džunglí by mohla být použita pro další film studia. Disney souhlasil, nicméně po neuspokojivé reakci na Meč v kameni se rozhodl, že se do příběhu zapojí více, než tomu bylo u předchozích dvou filmů.

Peet se rozhodl následovat dramatický, temný a zlověstný tón Kiplingovy knihy a napsal rané zpracování s malým až nulovým dohledem, jako to udělal ve Sto a jednom dalmatinovi a Meči v kameni, spolu s návrhy postav a také nápadem na píseň „The Bare Necessities“. Původní příběh vypráví o bojích mezi zvířaty a člověkem. Jelikož je román velmi epizodický, s Mauglím putujícím tam a zpět z džungle do Člověčí vesnice, Peet udělal příběh mnohem přímočařejší; cítil, že Mauglího návrat do Člověčí vesnice by měl být koncem filmu. Na základě návrhů vytvořil Peet také dvě původní postavy: Lidskou dívku, do které se Mauglí zamiluje, protože animátoři usoudili, že zamilovat se by byla nejlepší záminka pro Mauglího opuštění džungle; a Louieho, krále opic. Louie byl méně komická postava, zotročoval Mauglího, když se snažil přimět chlapce, aby ho naučil rozdělávat oheň. Orangutan také ukazoval zápletku vypůjčenou z Druhé Knihy džunglí, zlato a šperky pod jeho troskami – poté, co se Mauglí dostal do lidské vesnice, pytlák odtáhl chlapce zpět do ruin, aby hledal poklad. Nicméně, zklamán přijetím Meče v kameni, byl Disney rozhodnut být více zapojen do příběhu, než byl v minulých dvou filmech, které napsal Peet, s jeho synovcem Royem E. Disneym, který řekl, že „[on] určitě ovlivnil všechno na něm. (…) S Knihou džunglí se očividně dostal do pasti džungle a postav, které tam žily.“ Disney brzy začal kritizovat Peetovo původní zpracování a jak příběh dopadl, protože cítil, že je příliš tma pro rodinné sledování a trval na změnách scénáře. Peet odmítl a po dlouhé hádce Peet opustil Disneyho studio v lednu 1964.

Disney pak přidělil Larrymu Clemmonsovi jako svému novému spisovateli a jednomu ze čtyř příběhových mužů pro film. Clemmonsovi dal kopii Kiplingovy knihy a řekl mu: „První věc, kterou po vás chci, je, abyste ji nečetli.“ Clemmons se stále díval na román a myslel si, že je příliš nesouvislý a bez kontinuity, že potřebuje adaptace, aby zapadl do filmového scénáře. Clemmons chtěl začít v media res, s několika flashbacky poté, ale pak Disney řekl, aby se soustředil na to, aby děj byl přímočařejší – „Pojďme udělat maso z filmu. Pojďme ustanovit postavy. Pojďme se s tím bavit. Ačkoli velká část práce Billa Peeta byla zahozena, osobnosti postav zůstaly v konečném filmu. Bylo to proto, že Disney cítil, že příběh by měl zůstat jednoduchý a postavy by měly pohánět příběh. Disney se ujal aktivní role v dějových setkáních, hrál každou roli a pomáhal zkoumat emoce postav, pomáhat vytvářet gagy a rozvíjet emocionální sekvence. Clemmons napsal hrubý scénář s osnovou pro většinu sekvencí. Umělci příběhu pak diskutovali o tom, jak zaplnit scény, včetně komediálních gagů. Scénář se také snažil začlenit, jak hlasoví herci formovali své postavy a vzájemně se ovlivňovali.

Kniha džunglí je také posledním animovaným filmem společnosti, který má Disneyho osobní nádech, před jeho smrtí 15. prosince 1966.

Mnoho známých hlasů inspirovalo animátory při tvorbě postav a pomáhalo jim utvářet jejich osobnosti. Toto používání známých hlasů pro klíčové postavy bylo v Disneyho minulých filmech raritou. Personál byl šokován, když se dozvěděl, že moudrý komik Phil Harris bude hrát v Kiplingově filmu. Disney navrhl Harrise poté, co se s ním setkal na večírku. Harris improvizoval většinu svých replik, protože měl za to, že napsané repliky „nepůsobí přirozeně“. Poté, co byl Harris obsazen, prezident Disneyland Records Jimmy Johnson navrhl Disneymu, aby získal Louieho Primu jako krále Louieho, protože „cítil, že Louis bude skvělý jako alobal“. Walt také obsadil další významné herce jako George Sanderse jako Shere Khana a Sebastiana Cabota jako Bagheeru. Navíc obsadil pravidelné Disneyho hlasy jako Sterling Holloway jako Kaa, J. Pat O’Malley jako plukovník Hathi a Buzzie the Vulture a Verna Felton jako Hathiho manželka. Toto byl její poslední film před její smrtí. David Bailey byl původně obsazen do role Mauglího, ale jeho hlas se během produkce změnil, což vedlo Baileyho k tomu, že už neodpovídal „mladé nevinnosti postavy Mauglího“, o kterou producenti usilovali. Režisér Wolfgang Reitherman tak obsadil svého syna Bruce Reithermana, který právě namluvil Kryštofa Robina ve filmu Medvídek Pú a Medvědí strom. Animátoři natočili záběry Bruce jako vodítko pro výkon postavy. Dětská herečka Darlene Carrová chodila po studiu a zpívala, když ji skladatelé bratří Shermanů požádali, aby nahrála demo Shantiny písně „My Own Home“. Carrův výkon udělal na Disneyho takový dojem, že ji obsadil do role Shanti.

V původní knize jsou supi ponuré a zlé postavy, které hodují na mrtvých. Disney to odlehčil tím, že měl supy, kteří se fyzicky a hlasově podobali The Beatles, včetně charakteristických účesů z mopu. Plánovalo se také, že členové kapely budou jak namlouvat postavy, tak zpívat jejich píseň „That’s What Friends are For“. Nicméně plánovací konflikty, ke kterým se přidala špatná reakce Johna Lennona, vedly k tomu, že nápad byl zavržen. Obsazení supů stále přivedlo hudebníka britské invaze, Chada Stuarta z dua Chad & Jeremy. V dřívějších návrzích scény měli supi krátkozrakého kamaráda Nosorožce jménem Rocky, kterého měl namluvit Frank Fontaine, nicméně Walt se rozhodl postavu vystřihnout, protože měl pocit, že ve filmu už bylo hodně akce s opicemi a supy.

ČTĚTE:   Nobody Else But You

Zatímco mnoho pozdějších Disneyho celovečerních filmů mělo animátory zodpovědné za jednotlivé postavy, v Knize džunglí měli animátoři na starosti celé sekvence, protože mnohé postavy na sebe vzájemně působí. Animace byla provedena pomocí xerografie, s designem postav, v čele s Kenem Andersonem, využívající hrubé, umělecké hrany v kontrastu s kulatými zvířaty, která jsou k vidění v inscenacích, jako je Dumbo. Anderson se také rozhodl, že Shere Khan bude připomínat svého hlasového herce George Sanderse. Pozadí bylo ručně malováno – s výjimkou vodopádu, většinou sestávajícího ze záběrů Andělských vodopádů – a někdy byly použity scenérie v popředí i dole, aby se vytvořila představa hloubky. Po jednom z Reithermanových typických znaků opakovaného použití animace z jeho předchozích filmů jsou vlčí mláďata založena na psech ze 101 dalmatinů. Také honička v troskách krále Louieho je znovu použita ze scény honičky ve Větru ve vrbách v segmentu Dobrodružství Ichaboda a pana Toada. Animátor Milt Kahl založil pohyby Baghíry a Šéra Kahna na živých akčních kočkovitých šelmách, které viděl ve dvou Disneyho inscenacích, A Tiger Walks a epizodě „Jungle Cat“ z True-Life Adventures. Baloo byl také založen na záběrech medvědů, dokonce zahrnoval zvířecí zálibu v drbání. Protože Kaa nemá žádné končetiny, jeho design získal velké expresivní oči a části Kaova těla dělaly akci, která by se normálně dělala rukama. Opičí tanec během „I Wan’na Be Like You“ byl částečně inspirován vystoupením, které Louis Prima udělal se svou kapelou na Disneyho soundstage, aby přesvědčil Walta Disneyho k obsazení.

Kniha Džungle byla vydána v říjnu 1967, pouhých 10 měsíců po Waltově smrti. Byla úspěšná, jen v domácím vydání vydělala 13 milionů dolarů, hlavně díky popularitě svých hudebních čísel. Film byl následně znovu uveden do kin v letech 1978, 1984 a 1990. Film debutoval jako VHS domácí video v Mexiku 31. října 1987, dvacet let po svém původním vydání. Toto vydání z roku 1987 bylo dabováno ve španělštině. Kniha Džungle byla vydána ve Spojených státech na VHS v roce 1991 a Laserdisc v roce 1992 jako součást produktové řady Walt Disney Classics. Americká verze byla následně znovu vydána v roce 1997 na Laserdiscu a VHS jako součást Walt Disney Masterpiece Collection k 30. výročí filmu; tento přenos měl vymyté barvy. DVD s limitovaným vydáním bylo vydáno společností Buena Vista Home Entertainment v roce 1999. DVD bylo holé kosti a používalo přenos Laserdisc z roku 1997 s analogovým videem. Film byl znovu vydán jako dvoudiskové DVD Platinum Edition 2. října 2007, aby si připomněl své 40. výročí. Platinum Edition uvádí film poprvé v širokoúhlém poměru stran 1,75:1 a také obsahuje zbrusu nové svůdné a syté barvy. Toto je první Disneyho vydání s názvem „Platinum Edition“ ve Velké Británii namísto „Special Edition“. Film byl vydán na Blu-ray 11. února 2014. 11. února byla podána petice společnosti The Walt Disney Company za obnovení původního poměru stran filmu k vydání Diamond Edition. Další žádostí, kterou petice uvedla, bylo vydání Blu-ray/DVD kombinovaného balíčku, jako měli před ním jeho ostatní předchůdci Diamond Edition. Petice byla prokázána účinností mnoha lidí, kteří mají pocit, že současné vydání filmu nebylo na stejné úrovni jako ostatní Disneyho vydání.

Film byl znovu vydán na Blu-ray/DVD 26. března 2019 jako Movie Club Limited Release (se stejnými disky jako Diamond Edition, ale bez Digital HD).

Film byl znovu uveden na Blu-ray/DVD/Digital 22. února 2022 k 55. výročí.

Zatímco tento film byl považován za nadčasovou klasiku, někteří lidé si všimli, že propaguje rasismus a speciesismus, dokonce i Abigail Disneyová, praneteř Walta Disneyho, film kritizovala, když uvedla:

Skladba obsahuje osm původních písní:

Předehra filmu byla původně napsána pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1964 jako jedna z hudebních skladeb pro výstavu miniatur International Gardens pro Ford Pavilion, kde byla nazvána „Serengeti Serenade“.

K napsání písní pro film byl přizván dlouholetý spolupracovník Disneyho Terry Gilkyson. Gilkyson přednesl několik kompletních písní, ale Walt Disney cítil, že jeho úsilí je příliš temné. Sherman Brothers byli přizváni k kompletnímu přepsání pod podmínkou, že nebudou číst knihu Rudyarda Kiplinga. Jediný kus Gilkysonova díla, který se dochoval do finálního filmu, byla jeho optimistická melodie „The Bare Necessities“, která se líbila zbytku filmového štábu.

Píseň „Trust in Me“ je založena na písni nazvané „Land of Sand“, kterou napsali bratři Shermanové pro Mary Poppins, ale nepoužili ji v ní. Část písně „Bare Necessities“ byla remixována pro znělku jejího krátkého televizního spin-offu z 90. let, Jungle Cubs. Ve scéně, kde Bagheera, supi a Mauglí věří, že Baloo je mrtvý stejně jako Bagheerovy pohřby Baloo, je varhanní partitura Paula J. Smithe z prvního filmu Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků slyšet ze scény, kde sedm trpaslíků truchlí nad Sněhurkou na její posteli, než je uložena do skleněné rakve.

„We’re Your Friends“ byla původně koncipována jako rokenrolová píseň, kterou zpívalo kvarteto supů a originální postava, Rocky the Rhino. Supi byli dokonce navrženi na základě The Beatles, s účesy mop-top a liverpudliánským přízvukem, a měli být namluveni kapelou, což se neuskutečnilo kvůli problémům s jejich rozvrhem. Během produkce byl nejprve Rocky sestříhán, pak Disney rozhodl, že styl rocku 60. let způsobí, že píseň bude považována za datovanou později, což vedlo k tomu, že „We’re Your Friends“ bylo změněno na barbershopový kvartet, který se objevuje v posledním filmu. Bill Lee z The Mellomen zpíval part Shere Kahna, kvůli tomu, že George Sanders nebyl k dispozici.

ČTĚTE:   Tygr a Pú a taky muzikál

Na Classic Disney: 60 Years of Musical Magic to zahrnuje „Colonel Hathi’s March“ na červeném disku, „The Bare Necessities“ na modrém disku, „I Wan’na Be Like You“ a „Trust in Me“ na zeleném disku, „That’s What Friends Are For“ na fialovém disku a „My Own Home“ na oranžovém disku.

Kolekce The Disney’s Greatest Hits obsahuje píseň „I Wan’na Be Like You“ na modrém disku a „The Bare Necessities“ na zeleném disku.

Všechny níže uvedené písně byly původní písně Terryho Gilkysona.

Rozdíly mezi knihou a filmem

Prvky Knihy džunglí byly recyklovány v pozdějším Disneyho celovečerním filmu Robin Hood kvůli omezenému rozpočtu tohoto filmu, například Baloo byl inspirací pro Malého Johna (který byl nejen medvědem, ale také namluvil Phil Harris). Mnoho postav z filmu se objevuje v antropomorfní podobě v animovaném seriálu TaleSpin z let 1990-1991. Mezi lety 1996 a 1998 televizní seriál Jungle Cubs vyprávěl příběhy Baloo, Hathi, Bagheera, Louie, Kaa a Shere Khan, když byli ještě děti.

Disney později natočil hraný remake filmu, který byl spíše realistickým akčním dobrodružným filmem s poněkud dospělejší tematikou. Film, vydaný v roce 1994, se od knihy liší ještě více než jeho animovaný protějšek, ale přesto byl kasovním úspěchem. Druhý divadelní hraný remake natočil Disney později v roce 2016, který oproti tomu kombinuje prvky jak svého animovaného protějšku, tak původních knih a mnohem více se blíží tónu původních knih Rudyarda Kiplinga než předchozí dva divadelní filmy Knihy džunglí.

Na filmu jsou založeny dvě videohry. The Jungle Book byla plošinovka vydaná v letech 1993-1994 pro Master System, Mega Drive, Game Gear, Super NES, Game Boy a PC. Verze pro Game Boy Advance byla později vydána v roce 2003. The Jungle Book Groove Party byla taneční mat hra vydaná v roce 2000 pro PlayStation a PlayStation 2. Kaa a Shere Khan se také objevili v další Disneyho videohře Quackshot. Spekuluje se, že svět založený na filmu bude hratelný v nadcházející Kingdom Hearts Birth by Sleep videohře pro PSP. Tento svět měl být v Kingdom Hearts, ale byl vynechán kvůli podobnostem světa známého jako Deep Jungle podle Tarzana. Události tohoto světa se mohly odehrát ještě předtím, než události filmu začaly.

14. února 2003 vydalo australské studio Disneytoon pokračování klasiky z roku 1967 nazvané Kniha džunglí 2, ve které Mauglí utíká z vesnice, kam se přestěhoval na konci prvního filmu, aby viděl své zvířecí přátele, aniž by tušil nebezpečí, kterému čelí s dosud nezemřelým Šér Chánem, který je odhodlanější ho zabít než kdy předtím, kvůli tomu, že ho předtím ztrapnil. Tento film vydělal 47 901 582 dolarů v pokladně.

Od uvedení filmu se mnoho postav objevilo ve filmech Dům myší, Lví král 1½, Kdo falešně obvinil králíka Rogera, Aladdin a král zlodějů a Ralph Breaks the Internet.

Československo/Česká republika

Smazané postavy: Rocky the Rhino • Buldeo • Tabaqui
Pokračování: Ranjan • Ranjanův otec • Messua • Shantina matka • Lucky
Rudyard Kipling: Šedý bratr • Nathoo • Kitty Brydon • plukovník Geoffrey Brydon • seržant Claibourne • doktor Julius Plumford • William Boone • seržant Harley • Buldeo • Tabaqui • poručík John Wilkins • indiánští bandité • Alice, Rose a Margaret
Jungle Cubs: Arthur a Cecil • Krokodýl • Mahra • Benny a Clyde • Ned, Jed a Fred • Mungo • Leah • Cain • Dholes • Winifredův strýc • McCoy • Diktátor Želva • Bělošství
House of Mouse: King Larry

Druhá série: „Opice, která by byla králem“ • „Kufry pro vzpomínky/Kasabský ples“ • „Hathi’s Makeover/Curse of the Magnificent Melon“ • „The Five Bananas/Birthday Snake“ • „Old Green Teeth/The Elephant Who Couldn’t Say No“ • „Hair Ball/A Tail of Two Tails“ • „Waiting for Baloo/Tree for Two“ • „Nice Tiger/Sleepless in the Jungle“

Další Kniha džunglí: „Baloo’s Blues“ • „Jungle Fever“ • „If You Wanna See Some Strange Behavior (Take a Look at Man)“ • „It’s a Kick“
Jungle Cubs: „Take Your Sweet, Sweet Time“ • „Jungle Cub Love“ • „Everything’s Gonna Be Right with the World“
The Jungle Book Groove Party: „The Jungle’s No Place for a Boy“ • „Join the Ranks“ • „Go Bananas in the Coconut Tree“ • „A Mood for Food“ • „We Are the Vultures“ • „Run“ • „A Brand New Day“
Sequel: „The Jungle Rhythm“ • „W-I-L-D“ • „Right Where I Belong“
Deleted: „Brothers All“ • „The Song of the Seeonee“ • „Monkey See, Monkey Do“ • „I Knew I Belonged to Her“ • „In A Day’s Work“ • „The Mighty Hunters“ • „I’ve Got You Beat“ • „Braver“

Nadcházející: Podivný svět (2022)

Nadcházející: Lightyear (2022) • Elemental (2023)