Bartemius Skrk mladší

Bartemius „Barty“ Skrk mladší (c. 1962–1995) byl čaroděj a syn Bartemia Skrka staršího. Stal se horlivým následovníkem lorda Voldemorta, aby se v dospívání stal Smrtijedem a Temným čarodějem.[11] Byl prvním uprchlíkem z Azkabanského vězení v jeho téměř 300leté historii, ačkoliv to věděl jen jeho otec, zesnulá matka a rodinný domácí skřítek až do roku 1994, kdy to bylo odhaleno Albusu Brumbálovi, Harrymu Potterovi, Minervě McGonagallové a Severusi Snapeovi, zatímco Skrk byl pod vlivem Veritaséra.

V roce 1981, krátce po Voldemortově první porážce, se Skrk údajně spolu s Lestrangeovými podílel na zajetí a mučení Franka a Alice Longbottomových, přičemž použil kletbu Cruciatus, aby oba bystrozory dohnal k šílenství. Skrk a jeho kamarádi byli za své zločiny odsouzeni jeho vlastním otcem k doživotnímu vězení v Azkabanu.

Skrk a jeho rodiče zosnovali spiknutí, na jehož základě měla Skrkova matka zaujmout jeho místo v Azkabanu a pomocí lektvaru Polyjuice se přestrojit. Zemřela a byla pohřbena v Azkabanu, což mělo za následek, že čarodějný svět uvěřil, že je Skrk sám mrtev. Skrk strávil následující roky pod otcovou kletbou Imperius. Nakonec se osvobodil s pomocí Voldemorta, který se dozvěděl, že Skrk je stále naživu, a donutil ho znovu vstoupit do služeb Temného pána.

Poté se během školního roku 1994–1995 přestrojil za Alastora Moodyho, bývalého bystrozora a nového profesora obrany proti černé magii v Bradavicích. V této roli Skrk zmanipuloval turnaj tří kouzelnických škol tak, aby byl Harry Potter vybrán jako šampion, a proměnil Pohár tří kouzelnických škol v Přenášedlo, které přepravilo Harryho a Cedrica Diggoryho k Voldemortovi. Krátce poté byla jeho identita odhalena a Skrk dostal mozkomorův polibek od mozkomora, kterého si s sebou vzal Kornelius Popletal.

Barty se narodil kolem roku 1962 nebo 1963 do vlivné čistokrevné rodiny Skrků, která měla silné vazby na ministerstvo kouzel. Záměr Bartemia Skrka staršího chytat Temné čaroděje a stát se ministrem kouzel pravděpodobně hrál roli v tom, že nevěnoval dostatečnou pozornost svému synovi. Je velmi možné, že to mělo vliv na životní rozhodnutí mladšího Bartyho.[12] Jeho matka, paní Skrková, byla „čarodějnice s chomáčkem“, která ho vroucně milovala.

Bradavické roky (1973–1980)

Barty navštěvoval Bradavickou školu čar a kouzel. Mladý Barty dosáhl dvanácti O.W.L.s, i když Skrk blouznil, když to tvrdil.[13] Je velmi pravděpodobné, že ve škole znal mnoho dalších Smrtijedů a jejich spojenců, jako byli Severus Snape, Regulus Black a Lucius Malfoy.

Allegiance with Death Eaters

Útok na Franka a Alice Longbottom

Barty Skrk mladší zatčen ministerskou policií

Barty převzal v pozdním věku Znamení zla a po první porážce lorda Voldemorta v roce 1981 spolupracoval se Smrtijedy při pátrání po jejich padlém pánovi.[11] Byl zajat spolu s Bellatrix, Rodolphusem a Rabastanem Lestrangem poté, co Aurory Alici a Franka Longbottomovy mučili kletbou Cruciatus a dohnali tak pár k šílenství.[14] Barty a ostatní Smrtijedi byli postaveni před soud před Radu magického práva, které předsedal jeho otec.

Uvěznění v Azkabanu a útěk

Barty je souzen před Radou magického práva spolu s Bellatrix, Rodolphusem a Rabastanem Lestrangem

Bartyho otec se rozhodl ze svého syna udělat veřejný příklad a ve věku zhruba devatenácti let ho odsoudil k doživotnímu vězení v Azkabanu. Podle Siriuse Blacka nebyl proces ničím jiným než výmluvou, jak moc otec dítě nenávidí, protože starší Skrk zašel tak daleko, že přehlušil hlas svého syna křikem na oznámení o vynesení rozsudku a Barty prvních pár dní ve své cele křičel na svou matku, ale pak se utišil od extrémně depresivního vlivu mozkomorů, stejně jako mnoho dalších vězňů. Barty už při předvedení vypadal ve špatném zdravotním stavu, jak popsal Sirius.[15]

Jeho hůlka byla také vzata a uložena hluboko ve vězení.[9]

V roce 1982 se zdraví jeho matky drasticky zhoršilo kvůli stresu z uvěznění jejího syna, stejně jako Bartyho z těžkých depresí způsobených vězením. Páru bylo umožněno navštívit kvůli vysokému postavení Croucha Snra na ministerstvu a jako umírající přání paní Crouchové. Přesvědčila svého manžela, aby pomohl propašovat jejich syna z Azkabanu tím, že ho vymění za jeho matku. Za použití mnoholičného lektvaru a bez povšimnutí slepých mozkomorů zaujala místo svého syna paní Crouchová. Krátce nato zemřela a byla pohřbena před pevností pod rouškou svého syna.[16]

Vězení s otcem

Skrka mladšího přivedli zpět do rodinné domácnosti, kde ho ošetřovala domácí skřítka Winky. Po oživení je Bartyho jediným cílem pátrat po svém pánovi, což se nesnažil před otcem skrývat. Skrk Snr, přemožený zármutkem a vinou, dlouho a usilovně usiloval o podmanění svého vzpurného syna, o ochranu tajné existence svého syna před veřejností a o to, aby mu zabránil v pátrání po Voldemortovi. Nakonec byl Skrk starší donucen použít na svého syna kletbu Imperius, když nenašel žádné jiné metody, které by ho dokázaly ovládat, a nutil ho, aby se po celou dobu schovával pod neviditelným pláštěm. Winky byla přidělena, aby se stala Bartyho opatrovnicí a opatrovnicí, kde se neustále snažila přesvědčit jeho otce, aby ho odměnil za dobré chování (i když to byl jen vedlejší produkt kletby Imperius).

Berta Jorkinsová, zaměstnankyně Ministerstva kouzel, náhodou zjistila pravdu, když bez ohlášení přišla do Skrkova domu s nějakými papíry, které měl pan Skrk podepsat, v nichž slyšela Winky mluvit s někým neviditelným, dost na to, aby vydedukovala, kdo je skrytý. Skrk Snr to napravil Paměťovým kouzlem tak silným, že utrpěla trvalé poškození mozku. Krátce nato narazil Peter Pettigrew na Bertu, když pátral po Voldemortovi. V naději, že mu bude užitečná, ji Peter oklamal, aby šla s ním. Ukázalo se, že je Voldemortovi velmi užitečná; nejen že získal informace o místě pobytu své věrné služebnice, ale také shromáždil informace o turnaji tří kouzelnických škol, který se měl konat v Bradavicích. Voldemort Bertu zavraždil a Ministerstvo ji považovalo za „nezvěstnou“ několik měsíců[16].

Barty byl poslán na mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994 pod pláštěm neviditelnosti spolu s jejich elfkou Winky. Winky věděla, že Barty famfrpál vždycky miloval, a přesvědčila svého otce, aby mu dovolil jít ven a nadýchat se čerstvého vzduchu. Bartyho matka koneckonců chtěla, aby měl svobodu. Bartyho místo bylo čirou náhodou v horní lóži přímo za sedadly Harryho Pottera a Rona Weasleyho. Během famfrpálového zápasu se Barty vymanil z kletby Imperius, kterou na něj otec uvalil. Tak dlouho mu byla upírána svobodná vůle a magie, a tak ukradl Harrymu hůlku, která byla v zorném poli a vykukovala chlapci ze zadní kapsy. Winky to neviděla, protože se tak bála výšek v nebeské lóži, že si po celý famfrpálový zápas zakryla oči.

Barty na táboře mistrovství světa ve famfrpálu

Poté, co skončilo mistrovství světa ve fotbale, vypustil Barty na oblohu nad kempy Temné znamení v reakci na to, že si svobodní Smrtijedi dělali legraci z mudlů. Jeho hněv pramenil z toho, že nebyli iniciativní při hledání svého pána, po čemž toužil, ale nebyl toho schopen. Ministerští úředníci vystřelili lesem několik omračovacích kouzel, křižovali oblast, kde byli Barty a Winky, oba upadli do bezvědomí a zlomili kouzlo, které Winky použila, aby k ní v tom chaosu připoutala Bartyho. Winky byla propuštěna za to, že byla nalezena s Harryho hůlkou, u které bylo prokázáno, že vytvořila Temné znamení, a také za to, že se její opatrovnictví ukázalo jako nespolehlivé kvůli tomu, že Skrk junior získal hůlku a málem utekl. Skrk Snr našel za křovím bezvládné tělo svého syna a po odchodu ostatních úředníků na něj znovu uvalil kletbu Imperius a oba se vrátili domů.

Barty před lordem Voldemortem v roce 1994

Peter Pettigrew a lord Voldemort, kteří zůstali v domě sami jen s otcem a synem, se jedné noci krátce po incidentu s Temným znamením náhle objevili v domě. Voldemort potřeboval věrného následovníka, který by mu pomohl znovu získat moc, a snadno se mu podařilo osvobodit Bartyho z otcova uvěznění. Skrka Snra uvrhli pod kletbu Imperius a donutili ho, aby na ministerstvu pracoval dál, jak to obvykle dělával[16].

V přestrojení za Alastora Moodyho

Barty Skrk mladší přijíždí do Bradavic převlečený za Alastora Moodyho

V rámci své služby Smrtijeda byl Barty obviněn, že pronikl do bradavického hradu, zadal Harryho jméno do Ohnivého poháru a provedl ho turnajem tří kouzelnických škol, aniž by se to zdálo. Barty toho dosáhl tím, že se vloupal do domu bývalého bystrozora Alastora „Pošuka“ Moodyho a unesl ho. Z Alastorových vlasů vytvořil Mnoholičný lektvar a bystrozora ukryl ve svém vlastním kouzelném kufru. Poté převzal Alastorovo místo v Bradavicích, kde vyučoval Obranu proti černé magii. Svůj převlek dokázal udržet celé měsíce nepozorovaně tím, že neustále upíjel lektvar z boční láhve; činil tak před zraky studentů a zaměstnanců a všeobecně se předpokládalo, že to bylo způsobeno silnou paranoiou. Moodyho udržoval naživu pod kletbou Imperius, aby mohl pokračovat ve sběru vlasů pro Mnoholičný lektvar a aby se ho vyptával na jeho osobnost, chování a znalosti, aby byl jeho čin přesvědčivější.

ČTĚTE:   Horní sál

Výuka obrany proti černé magii o neodpustitelných kletbách

Při vstupu na slavnost zahájení školního roku v Bradavicích s Moodyho vystoupením se mu dostalo potlesku jen od Brumbála a Hagrida, kteří oba rychle přestali, když si uvědomili, že vůbec nikdo jiný netleská, protože všichni byli příliš fixovaní na Bartyho zjizvenou fasádu. Barty pak ignoroval džbánek Dýňové šťávy na vysokém stole a místo toho si lokl z Moodyho baňky, podal si novou dávku lektvaru Polyjuice a zároveň zachoval svou maskovací osobnost, která se obávala, že bude otráven jídlem, které připravili jiní.

Barty využil svého času v Bradavicích, aby si získal důvěru studentů a zaměstnanců v Bradavicích. Během své první lekce pro skupinu studentů čtvrtého ročníku předvedl všechny tři kletby, které nelze odpustit, na třech různých pavoucích[17] a kontroverzně, později také kletbu Imperius na samotných studentech, i když tvrdil, že k tomu měl svolení, aby je naučil, jak ji překonat. Jako učitel byl Barty (pod maskou Alastora) ve skutečnosti docela efektivní. Přes své postranní úmysly bylo jeho učení o tom, jak překonat kletby, jako byl Imperius, cenné u Harryho Pottera, který díky tomuto výcviku získal schopnost vzdorovat dokonce i samotnému lordu Voldemortovi. Byl také přísným učitelem, protože své studenty nechával pracovat až do konce vyučování, přestože většinu z nich rozptylovaly vánoční slavnosti.

Barty byl sice efektivní a oblíbený učitel, ale v Bradavicích nebyl proto, aby formoval budoucí kouzelníky. Zadal jméno Harryho Pottera pod čtvrtou školou do Ohnivého poháru a spletl si ho s mocným matoucím kouzlem, aby zajistil Harrymu místo pro zisk lorda Voldemorta pod čtvrtou školu a zajistil, že bude vybrán, protože byl jediným přihlášeným do zmíněné školy. Barty Harrymu nenápadně pomáhal během všech tří fází turnaje. Pobídl Rubeuse Hagrida, aby Harrymu ukázal draky, a později navrhl, aby Harry hrál podle svých sil, aby úkol splnil, a tím Harrymu vnukl myšlenku použít k jeho splnění koště.

Uprostřed prvního a druhého úkolu se zúčastnil vánočního plesu a neohrabaně tančil dva kroky s profesorem Sinistrou, který se jen tak tak vyhýbal své dřevěné noze.

Pochválil Harryho ponožky, které byly ukryté pod Harryho róbou, kterou prohlédl svým kouzelným okem a vyprovokoval svou taneční partnerku Parvati, aby ho nazvala strašidelným a řekla, že jeho kouzelné oko by nemělo být v Bradavicích povoleno.

Barty na druhém úkolu platformy poté, co Harry Potter vzal Gillyweed

Během událostí kolem Turnaje Skrk Snr utekl ze svého domova a odcestoval do Bradavic, kde zmateně bloudil a hledal Brumbála a plánoval se přiznat k tomu, jak propašoval svého syna z Azkabanu. Voldemort okamžitě vyslal do Bradavic sovu, která Skrka juniora varovala, že se jeho otec pravděpodobně objeví v Bradavicích. Skrk Snr narazil na Harryho a Viktora Kruma, ale to už byl tak pomatený a šílený, že nebyl schopen jasně sdělit nic kromě toho, co se zdálo být blábolením o jeho synovi a Bertě. První z nich se vydal na hrad pro Albuse. Skrk junior, který dohlížel na Pobertovu mapu, kterou si půjčil od Pottera, dorazil na místo dřív než kdokoli jiný a čekal, až Harry odejde, než Viktora omráčil a otce zabil. Otcovo tělo proměnil v kost a pohřbil ho před Rubeovou chatou.

Barty sleduje, jak Harry Potter vstupuje do bludiště živého plotu během třetího úkolu

Před třetím a posledním úkolem Turnaje se Barty dobrovolně přihlásil, že umístí Pohár tří kouzelníků do bludiště, kterým se soutěžící budou proplétat. Využil této příležitosti a proměnil Pohár tří kouzelníků v Přenášedlo. Když obcházel labyrint živých plotů, omráčil Fleur Delacourovou a použil kletbu Imperius na Viktora, aby se zbavil Cedrika, ale Viktor byl omráčen Harrym. Nicméně Harry se ke Poháru dostal spolu s Cedrikem a přenesl je na hřbitov Malého Visánku, když ho společně uchopili. V té době provedl Petr rituál obnovení fyzického těla lorda Voldemorta, použil Harryho krev, Petrovu vlastní ruku a kost Toma Raddla Snra z hrobu.[16]

Expozice a mozkomorův polibek

Barty je vyslýchán Albusem Brumbálem, Minervou McGonagallovou a Severusem Snapem

Když Harry utekl ze hřbitova a vrátil se do Bradavic, Barty ho odvedl od panikařícího davu, aby ho vyslechl ohledně Voldemortova návratu. Prozradil Harrymu, že to byl celou dobu on, kdo ho vedl Turnajem; vložil své jméno do Ohnivého poháru, přiměl Hagrida, aby ukázal drakům, vysvětlil Cedrikovi Zlaté vejce s vědomím, že to řekne Harrymu, očaroval Viktora Kruma a omráčil Fleur Delacourovou. Barty pak plánoval Harryho zabít a být ctěn nad ostatními Voldemortovými následovníky.

Ale než to stačil udělat, Albus, doprovázený Minervou a Severusem, na něj vystřelil omračující kouzlo, protože si uvědomil, že není Alastor, když mu Harryho odstranil z očí – to byla jeho jediná chybička. Když lektvar Polyjuice vyprchal, Barty se Albusovi pod vlivem Veritaséra, silného lektvaru pravdy, ke všemu přiznal.

Než však mohl vypovídat před Wizengamotem, postihl Bartyho osud horší než smrt, když mozkomorův polibek dostal od mozkomora, kterého s sebou přivedl ministr kouzel Cornelius Popletal. Cornelius považoval Bartyho za blouznícího šílence, protože věřil, že si pouze myslí, že jedná ve prospěch Voldemorta, a tudíž není přesvědčen, že se Pán zla vrátil[18].

Odstranění duše Skrka juniora znamenalo konec pokrevní linie Skrkovy rodiny,[18] a co se po tom stalo s Skrkovým prázdným tělem, není známo, i když je možné, že Skrk zemřel někdy v polovině 90. let; cca 1996.[2]

Smrt mladšího Bartyho ovlivnila depresi bývalé domácí skřítky Winky, mateřské stvoření už oplakávalo otce té druhé a dále šokovalo, že za to může jeho syn, a její alkoholismus s máslovým ležákem pokračoval roky a nikdy se nepřenesl přes smrt svého pána.[19]

Desítky let po jeho smrti, ve 20. letech 20. století, se hůlka Skrka juniora projevila během Kalamity jako slévatelná a musela být vrácena do Azkabanu.[9]

Barty Skrk mladší, kolem pětatřiceti

V mládí byl Barty popisován jako bledý mladík se slámově zbarvenými vlasy a pihami.[15] Ve svých raných třiceti letech měl ještě bledou, lehce pihovatou pleť a „mop světlých vlasů“, ale jeho tvář byla vrásčitá a vypadal mnohem starší.[5] Během jeho zpovědi pod Veritasérem se Bartyho tvář rozzářila ďábelskou mánií. Před svým dopadením a zatčením se často honosil kapesními hodinkami, i když na rozdíl od těch otcových měly ty jeho zlatou barvu. Jako Smrtijed nosil na svém vnitřním levém předloktí Temné znamení.

Osm měsíců se Barty maskoval za Alastora Moodyho pomocí lektvaru Polyjuice. Během této doby měl obličej pokrytý jizvami, chyběly mu kousky nosu a tmavě šedé prošedivělé vlasy. Vzal si také Alastorovy protézy, magické oko i dřevěnou nohu, za své.

Ukázalo se, že Barty byl silně nenávistný, ďábelský, intrikánský, zlý, pomstychtivý, chladný, krutý, manipulativní, bezcitný, loajální, extrémně inteligentní, sadistický, stínový, velmi arogantní, mazaný, sobecký a bezohledný. Očividně to byl poměrně mocný čaroděj, který prokázal dostatečnou magickou schopnost očarovat Ohnivý pohár tak, že uvěřil, že se Turnaje tří kouzelnických škol zúčastnily čtyři školy, aby se Harry mohl soutěže zúčastnit i přes moc předmětu. Barty byl také vnímavě všímavý a, jak bylo uvedeno výše, výjimečně manipulativní; jeho bystrá pozornost ke zvykům a motivacím druhých mu umožnila vydávat se za Alastora Moodyho tak přesně, že se mu dokonce podařilo oklamat i Albuse Brumbála[5].

Nebezpečně chytrý a děsivě odhodlaný Bartemius dokázal, že je schopen zorganizovat události turnaje tří kouzelnických škol tak, aby Harry Potter byl přepraven k Voldemortovi, aby se zajistil návrat svého pána. Bartyho vysoká inteligence ho také činila kousavě cynickým a on poznamenal, jak snadno se dají někteří lidé zmanipulovat – byl schopen se o své plány zajímat, a vyjádřil obavu, že by Harry při Druhém úkolu selhal. Vyjádřil také zklamání nad tím, jak pomalu Harry postupuje v Bartyho plánech, a jako důvod uvedl Harryho slabou hrdost.

Barty byl Voldemortovi nesmírně oddaný a považoval ho za otce. Jeho věrnosti se vyrovnal jen jeho kolega Smrtijed Bellatrix Lestrangeová. Také se zdálo, že toho o Voldemortově otci hodně ví, když ho srovnával s jeho vlastním otcem. To může znamenat, že Barty si byl vědom Voldemortova statusu míšence, ale nestaral se o to, v rozporu s vírou Smrtijedů v čistokrevnou nadřazenost, nebo že Voldemort prostě nahradil status míšence. Nicméně Bartyho nesmírná věrnost Voldemortovi ho zaslepila před těmi, kteří ho skutečně milovali, jmenovitě před jeho matkou a rodinnou oddanou domácí skřítkou Winky. Obětovali mnoho, aby mu dali druhou šanci na šťastný život, kterou Barty tragicky promarnil ve své posedlosti shledat se s Voldemortem. Stejně jako u mnoha jiných Smrtijedů, i Barty se oklamal, aby věřil, že on jediný Voldemortovi rozumí a že jsou si nejblíže díky jejich společným statkům, což ve skutečnosti nebyla pravda, protože Voldemort nikdy netoužil po příteli ani nechápal lidské city.

ČTĚTE:   Nymfadora Tonksová hůlka

Jedním z důvodů Bartyho chování může být skutečnost, že ho otec během dětství a/nebo dospívání zanedbával a později ho nutil trávit roky pod kletbou Imperius v relativní izolaci, což mohlo ovlivnit jeho duševní stabilitu. Rok, který strávil v Azkabanu, také podporoval jeho duševní úpadek, způsobený účinky mozkomorů. Byl také pravděpodobně velmi sadistický, nejen že se podílel na mučení Longbottomů, ale nutil jejich syna Nevilla Longbottoma sledovat ukázku kletby Cruciatus na pavoukovi, navzdory bizarní a panické reakci pavouka. Nicméně tento poslední čin mohl být tím, co by udělal skutečný Moody sám, a možná to bylo skutečně proto, aby studenty naučil kruté pravdy o kletbách.

Skrk také v mládí miloval famfrpál, o čemž se zmínila i Winky. Také jako mladý muž byl nesmírně emotivní, plakal a křičel, než ho poslali k mozkomorům, a úpěnlivě prosil svého otce, aby mu poskytl shovívavost. V Azkabanu neustále křičel – ale to se dá mezi vězni mozkomorů nadmíru očekávat. To by se dalo považovat za pokrytecké, když na Smrtijedy vrčel, že se schovávají a odmítají statečně bojovat v Azkabanu ve jménu Voldemorta, což také sám udělal. Nicméně to mohl být pouze čin ve snaze o útěk, aby mohl pokračovat v pátrání po Voldemortovi, protože se ukázalo, že je to talentovaný herec.

Barty byl jedním z jediných známých čarodějů, kteří Voldemorta oslovovali jménem „Voldemort“ místo toho, aby používali „Temný pán“ nebo jeho jinou verzi, a vyslovovali jeho jméno, když mluvili s Harrym po Třetím úkolu. Byl také jediným známým Smrtijedem, který tak činil; dokonce i přeběhlíci jako Severus Snape a Regulus Black označovali Voldemorta jako „Temného pána“, zatímco jeho kamarádka fanaticky věrná Smrtijed Bellatrix to považovala za projev úcty, když to jméno nevyslovila.

Ukázalo se také, že Crouch Junior vehementně nenávidí ty, které považoval za zbabělce, zejména Smrtijedy, kteří opustili Voldemorta, aby se ochránili.[5] Také šťastně proměnil Draca Malfoye ve fretku jako trest za pokus o útok na Harryho Pottera zezadu, čímž ukázal, že dokáže být velmi sadistický vůči těm, které nemá rád.

Kouzelné schopnosti a dovednosti

Crouch Jnr vrhá smrtící kletbu na pavouka

Barty Skrk mladší byl velmi nadaný a inteligentní, jehož potenciálu čaroděje se mohla rovnat jen hrstka vyvolených. Vyzbrojen pouze magickými schopnostmi, které získal za sedm let bradavického vzdělání, úspěšně prokázal dostatečnou magickou schopnost oklamat celou školu učených akademiků, aby ho považovali za ostříleného bystrozora, hovořícího o jeho značných schopnostech. Navíc Skrk rychle přišel s proveditelnou strategií, jak pomoci Harrymu Potterovi vyhrát turnaj tří kouzelnických škol poté, co chlapcovo jméno umístil do Ohnivého poháru. Za jeho inteligenci se zaručil dokonce i lord Voldemort, který sice Pettigrewovi nechtěl věřit, ale z celého srdce ho pověřil, aby byl tím, kdo Harryho povede k obřadu znovuzrození. Harry Potter dokonce popsal Bartyho jako monstrum, pokud jde o moc ve srovnání s ostatními Smrtijedy, a během Kalamity bylo jeho vystupování jako Nepřítel tím, co nastavilo rámec pro Smrtonosnou klasifikaci.

Crouch Jnr přivolává na obloze Temné znamení

Barty proměnil Draca

Barty Crouch Snr, jeho nenáviděný otec

Otec Skrka mladšího, jako vysoce postavený úředník ministerstva, strávil celý svůj život zasvěcený vymýcení Temných sil a jako takový nevěnoval dost pozornosti vlastnímu synovi. Když byl Skrka mladšího přistižen s dalšími Smrtijedy na místě činu mučení Alice a Franka Longbottomových až k šílenství, otcova rodičovská náklonnost se rozšířila až k tomu, že mu dal soud, což ne vždy dával ostatním podezřelým. Soud měl nakonec pouze udělat z jeho vlastního syna exemplární příklad a veřejně se ho zříci a dát tak jasně najevo, že nemá nic společného s nikým, kdo by byl byť jen vzdáleně spojen se spácháním tak strašného zločinu. Skrka Snr nemilosrdně odsoudil vlastního syna na doživotí do Azkabanu.

O něco více než rok později ho otec, jako laskavost pro svou umírající ženu, propašoval z vězení a držel ho pod kontrolou pomocí kletby Imperius další roky. Podle tvrzení Skrka juniora miloval jeho otec pouze svou ženu a ne jeho, ale to bylo jen v jeho vlastním vnímání. Ochota staršího Bartyho obětovat svou ženu, aby strávila své poslední dny v hrůzném Azkabanu, aby zachránila jejich syna, může naznačovat, že si k němu zachoval určitou otcovskou náklonnost, navzdory tomu, že mnozí věřili v opak. Byl to právě tento rozsudek, který stál Skrka Snra šanci stát se ministrem kouzel, jeho pozici vedoucího Oddělení prosazování magického práva a jeho ženu posledních pár dní v Azkabanu. Byl to také tento rozsudek, který způsobil, že Skrk Snr byl degradován na vedoucího Oddělení mezinárodní magické spolupráce. Když byl starší Skrk podroben Voldemortem a utekl, rozhodl se říct Brumbálovi o všem, včetně toho, že propašoval svého vlastního syna z vězení; právě v této chvíli Skrk (v bludném stavu) vyjádřil Harrymu Potterovi lítost nad špatným zacházením a zanedbáváním svého syna a vyčítal si mladíkovu volbu života.

Skrk junior zase svého otce nenáviděl, protože ho považoval za velmi zklamaného rodiče. To, že byl poslán na jeden rok do Azkabanu a ve své vlastní mysli uvězněn dvanáct let, jen zvýšilo třenice mezi otcem a synem. Skrk také tvrdil, že trpěl nedůstojností, když byl pojmenován po svém otci a měl „velké potěšení“ z toho, že ho nakonec zavraždil. Přidal urážku ke zranění, přetvořil otcovo tělo na kost a pohřbil ji, čímž ukázal bezcitnou, ale pochopitelnou neúctu k mrtvole hrubým způsobem, jak se jí zbavit.

Jeho matka ho velmi milovala a přesvědčila svého manžela, aby mu pomohl utéct z Azkabanu. Zřejmě měl také nějakou náklonnost ke své matce, protože se ukázalo, že v prvních dnech svého pobytu v Azkabanu „křičel pro svou matku“. Měla zemřít, když byl její syn uvězněn, takže vypila Polyjuice Potion a přestrojila se za něj, aby zaujala jeho místo v Azkabanu. Krátce nato zemřela a byla pohřbena mimo Azkaban. Nicméně, než aby začal znovu a litoval svých zločinů, snažil se využít příležitosti a hledat lorda Voldemorta a pomoci mu dostat ho zpět k moci, zřejmě ho rok ve vězení a nenávist k otci způsobily, že zapomněl na lásku ke své matce a tragicky promarnil veškeré její úsilí pro něj.

Winky, předchozí domácí skřítek svého otce

Domácí skřítek Winky byl rodině Skrků nesmírně věrný, až překonal magické pouto pouhého domácího skřítka. Starala se o Skrka juniora, když byl propašován z Azkabanu, a stala se jeho pečovatelkou a opatrovatelkou. Této povinnosti byla nesmírně oddaná a chovala se k němu velmi mateřsky, když žádala jeho otce, aby ho občas odměnil za dobré chování (i když to nebyl nic jiného než vedlejší produkt kletby Imperius). Winky strávila měsíce přesvědčováním Skrka Snra, aby nechal syna zúčastnit se mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994, a snažila se potlačit svou akrofobii, aby měla skrytého trestance pod dohledem. To vše dokazovalo, jak moc ho navzdory jeho zločinům milovala. Byla zničená, když byla propuštěna pro neúspěch, a zděsila se, když se doslechla, jak Skrk junior zabil svého otce.

Naproti tomu Skrk junior si myslel, že Winkyina mateřská povaha je jen z lítosti a povinnosti spojené s magií. Vypustil do tábora Znamení zla, aby vyděsil neloajální Smrtijedy, a ignoroval její snahu udržet ho v bezpečí a v úkrytu. Také k ní neprojevoval žádnou opětovanou náklonnost, když nevděčně využíval její náklonnosti k dosažení svého cíle, kterým byla služba Temnému pánu, a při výslechu, když tam byla, se maniakálně usmíval, což ji děsilo.

Lord Voldemort, jeho pán a otec

Na rozdíl od svého skutečného otce považoval Skrk lorda Voldemorta za svého druhu otcovskou postavu a poté, co se ho jeho vlastní otec zřekl, mu byl fanaticky oddaný. Ve skutečnosti byl Skrk v té chvíli ochoten obětovat a dát absolutně všechno, aby mohl sloužit Temnému pánovi. Věřil také, že když skoncuje s Harrym Potterem, bude přivítán zpět, blíž než skutečný syn a poctěn tak, že se mu o tom ani nesnilo. V podstatě se Bartyho loajalitě vyrovná jen jeho kolegyně Smrtijed Bellatrix Lestrangeová.

Skrkova loajalita ho přivedla k tomu, že o lordu Voldemortovi věděl mnoho věcí, které pravděpodobně nevědí ani jiní věrní Smrtijedi, jako například Bellatrix. Barty věděl, že Voldemort měl zklamaného otce, že trpěl nedůstojností, že byl pojmenován po tomto otci, a že měl to velké potěšení zabít svého otce, aby zajistil vzestup temného řádu.[16] Tato tři společná vlákna pomohla podpořit Bartyho loajalitu. Z toho také vyplývá, že Barty věděl o Voldemortově pokrevnosti jako míšence, ale nestaral se o to, v rozporu s vírou Smrtijedů o čistokrevné nadvládě.

ČTĚTE:   Dangling Jinx

Je docela dobře možné, že Voldemort Bartymu tyto podobnosti mezi těmi dvěma řekl a použil je jako způsob, jak Bartyho přimět, aby se k němu přidal. Voldemort mohl Bartymu jednoduše říct o tom, že jeho otec byl zklamáním, zatímco opomněl odhalit, že Tom Raddle Snr byl mudla. Voldemort zřejmě uznal Bartyho hodnotu, což jeho vlastní otec nedokázal, když o Bartym mluvil jako o „svém nejvěrnějším služebníkovi“. Nicméně, přes všechna Voldemortova veřejná tvrzení, nikdy mu na Bartym skutečně nezáleželo o nic víc než jako na užitečném sluhovi, který je stejně snadno k dispozici jako každý jiný, jako Voldemort nikdy nechtěl přítele. I když je pravděpodobné, že mu chyběl pro jeho užitečnost a naprostou loajalitu.

Nakonec Barty choval násilnou nenávist vůči Smrtijedům, kteří se vzdali víry v lorda Voldemorta. Věřil, že ti, kteří se kvůli němu neodvážili do Azkabanu a popírali svou příslušnost k němu, jsou neodpustitelní – zřejmě úplně zapomněl, že on sám byl kdysi takový, když v soudní síni vykřikoval svou nevinu. Barty prakticky prosil Harryho, aby mu řekl, že Voldemort trestá Smrtijedy za jejich třináct let neloajálnosti, aby jim ublížil za nedostatek víry.

Kvůli této fanatické loajalitě, kterou Barty choval, vypustil Znamení zla na mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994, aby vyděsil Smrtijedy, kteří levitovali rodinu Robertsových pro zábavu, jako odplatu za jejich nevěru, navzdory riziku, že budou chyceni. Během roku, kdy byl převlečen za Alastora Moodyho, strávil hodně času zastrašováním bývalých Smrtijedů, Igora Karkarova a Severuse Snapea, vychutnával si pomyšlení, že s nimi bude sám, aby je zabil. Toto zastrašování se týkalo i Draca Malfoye, syna dalšího neloajálního Smrtijeda, Lucia Malfoye. Je pravděpodobné, že respektoval Bellatrix Lestrangeovou stejně jako Rodolpha a Rabastana za jejich vlastní loajalitu k Voldemortovi.

I přes svou nenávist k nim Barty věděl, jak se v případě potřeby ovládat, a během převleku za Moodyho se bránil tomu, aby na ně zaútočil. Dokonce odložil stranou své spory s Peterem Pettigrewem, jedním z nejvíce neloajálních Smrtijedů, a tím, kdo byl zodpovědný za Voldemortův počáteční pád kvůli informacím o místě pobytu Potterovy rodiny, aby mohl spolupracovat na oživení Temného pána. I když je také možné, že ocenil především Pettigrewovu roli při hledání jejich pána, stejně jako při pomoci osvobodit ho od otcovy kletby Imperius, Pettigrewovo zanedbávání hlídání Skrka Snra mohlo nicméně zanechat v Bartym další negativní myšlenku. Petr na druhou stranu vypadal poněkud rozmrzele, že ho Voldemort srovnává s Bartym nepříznivě, pokud jde o dovednost a loajalitu.

I když byl Harry Potter Voldemortovým nejnenáviděnějším nepřítelem, Barty k němu nikdy neprojevil otevřenou nenávist, i když se předpokládá, že to byla jen přetvářka. Poté, co se Barty stal paranoidnějším a fanaticky loajálním k Voldemortovi, našli Voldemort a Peter Pettigrew Bartyho v jeho domě. Voldemort osvobodil Bartyho od kletby Imperius a osnovali plán, jak Harryho zavraždit. Barty byl ten, kdo vložil Harryho jméno do Ohnivého poháru, zatímco byl převlečený za Alastora Moodyho. Nicméně Barty nedal najevo, že je Smrtijed, a hrál roli přátelského učitele vůči Harrymu, který mu dával užitečné informace o tom, jak uspět v prvním úkolu Turnaje tří kouzelnických škol. Byl to také on, kdo naučil Harryho neodpustitelné kletby a první osoba, kterou Harry viděl, jak provádí Smrtící kletbu (kromě toho, že Voldemort zavraždil Lily). Během toho roku, co Barty učil Harryho, udržoval chlapce v bezpečí a odháněl ostatní lidi, kteří by chlapci vyhrožovali nebo se mu připletli do cesty, to vše jen proto, aby posloužil Voldemortovu plánu. Harry také viděl Bartyho soud v Myslánce a Albus Brumbál mu řekl, že není známo, jestli je Barty vinen nebo nevinný. Mohlo to být tak, že jediný důvod, proč Barty toužil po Harryho smrti, byl, aby uspokojil svého pána, a necítil žádnou osobní zášť. Barty vypadal, že je potěšen, když Harry dokázal, že je schopen odhodit kletbu Imperius ve třídě; nicméně to je nakonec diskutabilní a mohlo to být jen součástí Bartyho představení. Nicméně, když se Skrk odhalil, uvedl, jak je naštvaný, že Harryho pýcha je překážkou plánu, což donutilo Skrka improvizovat, aby to kompenzoval.

Barty pomohl Harrymu s úkoly turnaje tří kouzelnických škol, protože proměnil Pohár tří kouzelnických škol v Přenášedlo, aby dokončil plán na vzkříšení Voldemorta a odstranění Harryho jednou provždy. Když se ho Harry a Cedric Diggoryovi dotkli, byli převezeni na hřbitov Malého Hangletonu. Cedric byl okamžitě zavražděn Peterem Pettigrewem, ale Harry bojoval s Voldemortem a utekl. Poté se Barty pokusil Harryho zavraždit, ale neuspěl, protože ho chytili Albus Brumbál, Severus Snape a Minerva McGonagallová. Barty jim vyprávěl příběh o svém uvěznění, útěku a návratu k lordu Voldemortovi (v té době byl pod Veritasérem). Také jim řekl, že Voldemort ho bude ctít jako žádného jiného Smrtijeda. Poté se Harry dozvěděl, že Barty dostal mozkomorův polibek, z čehož Harrymu při tom pomyšlení zamrazilo v žaludku.

Barty nakonec zformoval Harryho budoucnost, když pronesl poznámku, že Harry má na to být bystrozorem. I když to řekl jen jako součást své fasády, Harry si vzal kompliment k srdci a učinil z toho, že se stane bystrozorem, svou ctižádost, kterou po porážce Voldemorta dotáhl do konce.

Alice a Frank Longbottomovi

Barty byl jedním ze Smrtijedů, kteří bystrozory Alici a Franka Longbottomovy mučili až do nepříčetnosti[14], aby je přinutili prozradit, kde je Temný pán ukryt. Poté byli Longbottomovi natrvalo posláni do nemocnice svatého Munga pro kouzelné nemoci a zranění a Barty byl uvězněn v Azkabanu spolu s Lestrangeovými.

V roce 1994 se Barty setkal s Nevillem Longbottomem, synem Franka a Alice, když byl převlečený za Alastora Moodyho. Když přečetl jméno Neville mimo třídní seznam, projevil zájem. Také provedl kletbu Cruciatus na pavoukovi, před Nevillem, který byl šokovaný a vyděšený. Poté Barty pozval Nevilla do své kanceláře na šálek čaje a dal mu knihu o rostlinách. Ve skutečnosti Barty dal knihu Nevillovi, aby pomohl Harrymu Potterovi, který byl Nevillovým spolubydlícím, aby mu pomohl v druhém úkolu turnaje tří kouzelnických škol.

Není známo, jak Neville reagoval poté, co se dozvěděl, že jeho profesor obrany proti černé magii byl ve skutečnosti jedním z čarodějů, kteří mučili jeho rodiče k šílenství.

Albus Brumbál, nepřítel

Albus Brumbál byl jedním z účastníků procesu Bartyho Rady kouzelného práva. Brumbál, stejně jako všichni účastníci, souhlasil, že Bartyho a jeho kolegy Smrtijedy pošle navždy do Azkabanu. Byl také šokován tím, co Barty udělal Longbottomovým v roce 1981. Barty byl přestrojený za Moodyho a odjel do Bradavic, zatímco plánoval poslat Harryho Pottera Voldemortovi. Během doby, kdy Barty žil v Bradavicích spolu s Brumbálem, Barty využíval Uzavírání, aby Brumbálovi zabránil dozvědět se, kdo Moody ve skutečnosti je.

V roce 1995, poté, co se Harry Potter vrátil do Bradavic ze hřbitova v Malém Hangletonu, Barty řekl Brumbálovi, že půjde s Harrym do jeho kanceláře, i přes jeho naléhání, že on ne. Ve skutečnosti chtěl Barty Harryho zabít a dozvědět se, co se stalo na hřbitově. Brumbál si uvědomil, že on není skutečný Moody, protože věděl, že skutečný Moody by nikdy Harryho neodstranil z Brumbálova dohledu poté, co mu bylo řečeno, aby to nedělal, a běžel do Bartyho kanceláře. Brumbál ohromil Bartyho právě ve chvíli, kdy se chystal Harryho zabít. Harry si všiml, že Brumbál je v takovém vzteku, že jeho oči vypadají, jako by měly modrý plamen, a Harry si uvědomil, proč byl Brumbál považován za jediného čaroděje, kterého se Voldemort vždy bál. Brumbál byl znechucen Bartyho otcovraždou, stejně jako tím, že zneužíval a ignoroval lásku, kterou mu jeho matka a Winky dávaly, a svázal ho za to. Po Bartyho odhalení se Brumbál dozvěděl, že dostal mozkomorův polibek, a podotkl ministrovi, že to byl špatný krok kvůli zničení cenného důkazu, ukazujícího, že má stále trochu soucitu s tím, čím se Barty stal, protože to také znamenalo, že pokrevní linie Skrkových byla trvale ukončena.

Barty ve filmu LEGO Harry Potter: Roky 1-4