Darby, Solo Sleuth

My Friends Tigger & Pooh“Darby, Solo Sleuth“

Darby a Buster jsou jediní dva Super Sleuthové, kteří odpověděli na Sleutherovu sirénu a povolali je do domu Kangy a Rooa. Tam zjistí, že Pú, Tygr a Roo jsou nemocní rýmou a že Kanga potřebuje citróny na speciální polévku, aby se všichni cítili lépe.

Finder Flag ukazuje Kangův a Rooův dům.

Darby čte titulní displej s tázavým tónem v hlase. Obrazovka zčerná, pak se znovu otevře, což značí, že epizoda začala. Když kolem letí motýl, Darby se zahihňá, když se schovává za strom. Otočí se a zamává divákům s vysvětlením, že si hraje na schovávanou se svým psem Cvalíkem. „Pššt,“ řekne a nabádá diváky, aby byli zticha, aby ji Cvalík nenašel. Cvalík kolem sebe začenichá a pak zaštěká, což značí, že našel Darby. „Dobrá práce!“ chválí ho a naznačuje, že by možná měli hru nazvat „schovávačka“ a pak se lehce zahihňá. V tu chvíli se ozve siréna Sleuther. Cvalík znovu zaštěká a Darby řekne, že mají případ. Oba utečou ke stromu Proměny.

Darby se rozhlédne a všimne si, že jsou tam s Busterem sami. Řekne mu tohle: „Tak jo, tohle je fakt divný. Po Tygrovi a Pú ani stopy. No, ať už je ten případ jakýkoliv, vypadá to, že ho budeme muset vyřešit sami. První věc, kterou musíme udělat, je plácnout mě do čepice.“ Nasadí si čepici a Buster zaštěká. Zeptá se, jestli jsme připraveni odříkat přísahu, a pak ji odříká, úplně sama, jediným štěknutím Bustera. „Kdykoliv, kdekoliv, Super Sleuths jsou u toho případu!“ Buster znovu zaštěká a třese se, aby převrátil své tagy na otazník. Darby vytáhne telesofii a podívá se na Nálezovou vlajku, která ukazuje dům Kangy a Roose.

Vydají se tam s Cvalíkem a najdou tam i Tygra a Pú. Darby jim zamává a řekne, že je ráda, že je vidí. „Nápodobně, Dar-buddy,“ řekne Tygr a pak se rozkašle. Pú drží krabici kapesníků a oba mají šátky a popotahují. Pú se jí zeptá, proč má na hlavě čepici Super Sleuth. „Máme případ,“ vysvětlí a zeptá se, jestli slyšeli sirénu. Tygr jí vysvětlí, že toho teď moc neslyší, protože mají nacpané uši. „Aby se to hodilo k nádivce do nosu,“ poznamená Pú. Tygr jí vysvětlí, že mají oba ošklivou rýmu. Pú pak řekne: „I když nepředpokládám, že by tam byla nějaká dobrá rýma… AH-CHOO!“ kýchne do kapesníku. Úhel se změní, aby se v pozadí objevil Kanga a uložil Rúa do postele. Darby řekne, že je jí to líto, pak se zeptá, proč tam jsou, když ne kvůli případu. Kanga jí vysvětlí, že tam jsou kvůli nějaké její speciální polévce. Nasměruje Pú a Tygra ke stolu a posadí je k odpočinku, pak začne míchat velký hrnec. Řekne, že zřejmě chytili stejnou rýmu jako Rúa. Tygr jí vysvětlí, že Kanžina polévka Lék proti nachlazení je ta „nejlepší“ věc pro „nejhorší“ nachlazení. Kanga se lehce uchechtne a řekne: „No, zdá se, že se po ní všichni cítí lépe.“ Pak jí vysvětlí, že jí chybí nejdůležitější ingredience, čerstvé citróny. „Tak proto jsi zavolala Super Sleuthům!“ uvědomí si Darby. „Potřebuješ citróny!“ Kanga jí vysvětlí, že jí Králík obvykle přinese další, když dojde, ale z nějakého důvodu tu Králík v poslední době nebyl. Darby jí řekne, že jde najít Králíka, aby sehnal citróny. „A my pomůžeme yaaa .. Ah, AH-CHOO!“ řekne Tygr a hlasitě kýchne. „V žádném případě, chlapi!“ vykřikne Darby. „Musíte zůstat uvnitř a zahřát se. Ale nebojte se. Darby-Sleuth jde po případu!“ Odchází a Tygr se zeptá na kapesník. Pú se ho zeptá, jestli nepotřebuje vysmrkat. Tygr odpoví, že nepotřebuje, jen ho „dojme slzy“ při pomyšlení, že Darby je na případu sama. Otře si oči a pak kýchne.

ČTĚTE:   Bendy (Bendy a Inkoustový stroj)

Králík kýchá i na Darbyho tváři.

Scéna se změní na Králíkovo místo, kde je Králík venku na zahradě a zpívá si pro sebe nějakou melodii. Zeptá se, proč Pú a Tygr nejsou s Darby, a všimne si, že to vypadá, že má případ. Darby mu vysvětlí, že jsou nachlazení a že Kanga potřebuje citróny. „Já citróny nepěstuju,“ říká Králík. Vysvětlí mu, že citróny, které dostane, pocházejí od Bobra, který mu je vymění za zeleninu, ale Bobra poslední dobou neviděl. „Takže to znamená, že musíme jít najít Bobra, úplně sami,“ uvědomí si Darby. Králík se nabídne, že půjde s ní. „Jen mě nech…“ řekne a začne tlačit kolečko s mrkví. „Ach, ach, AH-CHOO!“ kýchne a letí pozpátku. „Ach bože,“ řekne. Darby mu řekne, že by mohl být nachlazený a že by si měl trochu odpočinout. „Jestli jsi si jistý,“ souhlasí Králík. „Dobré lu, dobré lu, AH-CHOO!“ „Ať je ti líp, Králíku,“ říká Darby. Odchází s Cvalíkem.

Buster objeví Bobrovy stopy.

Když jde Darby hledat Bobra, říká, že je skvělé mít nás s sebou. „Bylo by to opravdu osamělé, být na případu Sleuth sami.“ Říká, že je dobře, že je to jednoduchý případ. „Všechno, co musíme udělat, je najít Bobra a on je pořád u potoka a staví si svou hráz.“ Darby dorazí k potoku, ale Bobr tam rozhodně není. „Kde by mohl být?“ podivuje se. Buster štěká a Darby, interpretuje jeho štěkání, říká, že potřebujeme „Mysli, mysli, mysli“, jako by tam byl Pú a Tygr. Hraje se sekvence „Mysli, mysli, mysli“ a pak Buster vzrušeně štěká a běží k něčemu, co vypadá jako sada stop. Darby ho chválí a oba jdou po stopách a najdou Bobra, který zpívá jeho píseň „Práce, práce, práce“. Takhle ji zpívá: „Práce, práce, práce, práce, celý den. Práce, práce, práce, to je všechno, co zřejmě dělám… Ah, Ah, AH-CHOO!“ Snaží se vyvážit zbytky stromu na špičce, ale ten se převrátí, když kýchne. „Bobře, našli jsme tě!“ říká Darby a běží k němu s tím, že má zřejmě stejnou rýmu jako ostatní. „Rýma?“ ptá se Bobr. Říká, že si myslel, že je to senná rýma, ale na druhou stranu, z nosu mu teklo tak moc, že ho napadlo přihlásit se do běhu. Darby se směje a říká: „Měl by sis opravdu odpočinout. Je důležité být v klidu, když máš rýmu.“ Říká, že odpočinek zní jako dobrý nápad a lehne si. Darby mu říká, že než usne, zajímalo by ji, jestli by jí nemohl pomoct s kufříkem. Vysvětluje mu, že hledají citróny do Kangovy polévky Cure-a-Cold. Říká, že mu právě došly čerstvé citróny. Darby sténá, ale Bobr říká, že jí může říct, odkud je bere. Bere je z citrónovníku, který je na louce, poblíž obřího skalního lízátka. „Co by to mohlo znamenat?“ diví se Darby, když Bobr usíná.

A Giant Rock Lollipop Landmark

Tohle měl Beaver na mysli…

Darby říká: „Budeme muset zamířit na louku a porozhlédnout se. Přijdeme na to, až tam dorazíme.“ Scéna se mění a ukazuje Ijáčka. „Ach, ach, ach, ach, ach-CHOO!“ kýchne. Je u Kangova domu a poněkud zasmušile říká: „Nachladil jsem se. Nepředpokládám, že bych si mohl dát nějakou tvou speciální polévku na vyléčení nachlazení.“ Kanga mu řekne, že právě teď nějakou dělá a že bude hotová, jakmile se Darby vrátí s citróny od Králíka. V tu chvíli k němu přijde Králík, zřejmě si tam pro trochu polévky také došel. Vysvětlí jí, že žádné citróny nemá, a tak ji poslal, aby našla Bobra. „Chudák kluk,“ říká Tygr. „Venku v lese úplně sám.“ Požádá Pú, aby mu podal další kapesník, a Pú se ptá, jestli se mu zase slzí oči. „Ne, tentokrát se musím vysmrkat,“ vysvětluje Tygr a udělá to.

ČTĚTE:   Tamaa

Scéna se vrací k Darbymu a Busterovi, kteří jsou na louce a rozhlížejí se kolem sebe a snaží se přijít na to, co Bobr myslel tím „obrovským skalním lízátkem“. Najednou zahlédne podivný skalní útvar, který opravdu vypadá spíše jako lízátko. S Busterem se jdou podívat a skutečně, hned vedle skalního útvaru GIANT je citroník. Darby je nadšená, že si může vybrat citrony, ale uvědomí si, že by to mohl být problém, protože citrony jsou opravdu vysoko. Rozhodne se, že zkusí vylézt na strom. Vzepře se a pak sklouzne dolů. „Myslím, že na strom nevylezu,“ uvědomí si. Řekne, že by si přála, aby tam byl Pú, protože je opravdu dobrý ve šplhání. Buster štěká a skáče. „Dobrý nápad, Bustere,“ říká Darby a myslí si, že by možná mohla skočit, aby se dostala k citronům. Zkusí to a málem se dostala k citronu, ale nezabralo to. Řekne, že by si přála, aby tam byl Tygr, protože by snadno dosáhl na citrony poskakováním. Buster zakňourá a Darby přijde s dalším nápadem. Myslí si, že kdyby se nemohli dostat k citrónům, mohli by místo toho přimět citróny, aby se dostaly k nim. Cvalík trochu „Co?“ Darby začne třást stromem a zpívá si písničku, aby se k němu přidala.

Třes se, třes se stromem
Třes se kolem
Třes se, třes se stromem
Citrony spadnou dolů.

Teď kýchá i Darby.

„Bude to fungovat!“ vykřikne s tím, že jen musíme zpívat trochu hlasitěji a zatřást trochu silněji. Zopakuje verš a chytí dva citróny a Cvalík chytí další. Spokojeně se s Cvalíkem vrací ke Kangovi a Roosovi.

Zpátky v jejich domě jí Kanga řekne, že citróny jsou prostě dokonalé. Je čas na polévku. Začne ji nasypávat. Pú k ní přičichne a on řekne, že už se začíná cítit lépe, jen si k ní přičichne. Tygr řekne Darby, že je na ni „hrdý“ za to, že „vyřešila“ případ úplně sama. Přijme kompliment, ale poznamená, že nebyla úplně sama, protože jí pomohl Cvalík a my. Děkuje nám. „Teď to řekni se mnou!“ řekne. „Další záhadou je… ach, ach, AH-CHOO!“ kýchne. Všichni se na ni podívají a Ijáček řekne: „Myslím, že budeme potřebovat další misku.“ Cvalík taky kýchne. „Radši udělej dvě misky,“ říká Darby. A všichni se smějí, když scéna vystřihne, aby ukázali Kangův a Rúův dům zvenčí. „Už to chápu,“ říká Pú. Obrazovka zčerná do černa.

Vítejte v Koutku Pú: Králík Robert
Nová dobrodružství Medvídka Pú: Paní Robin • Birdzilla • Mama Heffalump • Junior Heffalump • Papa Heffalump • Crows • Kessie • Pygmy Prasátka • Crud • Smudge • Stan a Heff • Wooster • Bruno • Ted, Pinky & Vacuum Head • Pack Rats • Nasty Jack • Nasty Jack’s Gang • Bugs • Jagular • Rabbit’s relatives • Long John Cottontail • Dexter • Skippy
Pooh’s Grand Adventure: The Search for Christopher Robin: Skullasaurus • Tyrannosaurus Rex
Winnie the Pooh: A Valentine for You: Winifred
Pooh’s Heffalump Movie: Lumpy • Mama Heffalump
My Friends Tigger & Pooh: Darby • Buster • Beaver • Woodpecker • Opossum Twins
Pooh’s Super Sleuth Christmas Movie: Santa Claus • Holly
Winnie the Pooh: Balloon • The Backson • Rabbit’s Friends and Relations
Christopher Robin: Evelyn Robin • Madeline Robin • Giles Winslow Jr.
Winnie the Pooh for President: Rodney the Rotten Wolf

ČTĚTE:   Agent Rodriguez

Medvídek Pú a medovník: „Medvídek Pú“ • „Nahoru, dolů, dotknout se země“ • „Rumbly in My Tumbly“ • „Little Black Rain Cloud“ • „Mind Over Matter“
Medvídek Pú a bouřlivý den: „Poněkud bouřlivý den“ • „Podivuhodná věc o tygrech“ • „Sloniska a vřískot“ • „Déšť, déšť, déšť padal, padal, padal, padal“ • „Hip-Hip-Hooray!“
Boo to You Too! Medvídek Pú: „Já se nebojím“ • „Chci se vyděsit“
Pú velké dobrodružství: Hledání Kryštofa Robina: „Navždy a navždy“ • „Dobrodružství je úžasná věc“ • „Když se to tak říká“ • „Ať jsi kdekoliv“ • „Všechno je v pořádku“
Medvídek Pú díkůvzdání: „Hurá, hurá!“ • „Berrily We Roll Along“ • „Náš Den díkůvzdání“ •
Medvídek Pú: Období darování: „Období darování“
Mnoho písní Medvídka Pú: „Opravdu to byl Woozle, ano to byl“
Zpívej píseň s medvídkem Pú: „Kanga Roo Hop“ • „Sklizeň toho, co pěstuješ“ • „Má píseň“
Medvídek Pú: A Valentine for You: „Girls are Like Boys“ • „When the Love Bug Bites“ • „Places in the Heart“
Medvídek Pú: A Very Merry Pooh Year: „Jingle Bells“ • „Snow Snow Snows“ • „Happy Pooh Year“ • „Hunny, No Not For Me“ • „Auld Lang Syne“
The Tigger Movie: „Someone Like Me“ • „Whoop-de-Dooper Bounce“ • „Lull-a-Bee“ • „Round My Family Tree“ • „How to Be a Tigger“ • „Your Heart Will Lead You Home“
Piglet’s Big Movie: „If I Wasn’t So Small“ • „A Mother’s Intuition“ • „With a Few Good Friends“ • „Sing-Ho (For the Life of a Bear)“ • „The More It Snows (Tiddely-Pom)“ • „The More I Look Inside“ • „Comforting to Know“
Springtime With Roo: „We’re Huntin‘ Eggs Today“ • „Sniffley Sniff“ • „Easter Day With You“ • „The Way It Must Be Done“
Pooh’s Heffalump Movie: „Little Mr. Roo“ • „The Straribly Hazardous Heffalumps“ • „The Name Game“ • „Shoulder to Shoulder“ • „In the Name of the Hundred Acre Wood/What Do You Do?“
Pú’s Heffalump Halloween Movie: „Trick ‚R Treating with Our Friends“ • „Brave Together“
Medvídek Pú: „The Tummy Song“ • „A Very Important Thing to Do“ • „The Winner Song“ • „The Backson Song“ • „It’s Gonna Be Great“ • „Everything is Honey“ • „Pooh’s Finale“
Kryštof Robin: „Goodbye, Farewell“ • „Busy Doing Nothing“ • „Kryštof Robin“