Manipulace s čistou tmou

Manipulace s čistou tmou

Kochbiel (judaismus/křesťanství) padlý anděl temnoty.

Moc manipulovat s prospěšnými aspekty temnoty. Variace manipulace s čistými prvky. Kombinace manipulace s temnotou a manipulace s pozitivními silami. Nezaměňovat s manipulací s posvátnou temnotou.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s temnotou prospěšné povahy; s tou, která posiluje, posiluje a způsobuje rozkvět čehokoliv/čehokoliv, na co narazí, a která představuje udržující a uchovávající stránku temnoty, která zase ignoruje většinu společných omezení a slabin své běžné elementární rozmanitosti. V podstatě jde o výlučné ovládání pozitivních sil temnoty.

Viz též: Posvátná temnota.

ČTĚTE:   Manipulace s rotací těla