Religion Mastery

Ježíš Kristus (křesťanství) měl neuvěřitelné a pravdivé znalosti ve víře, náboženství a víře, měl velké znalosti a moudrost ve svatých písmech a jejich významu.

Moc být pánem všech forem víry, náboženství a víry, ať už vrozeně nebo prostřednictvím výcviku. Variace Intuitivní dovednosti a naprostého mistrovství. Submoc manipulace s vírou.

Uživatelé, ať už vrozeně nebo prostřednictvím výcviku, jsou mistři v chápání všech forem víry, náboženství a víry. Přimět uživatele pochopit posvátné tradice, rituály a víru ostatních. Uživatelé mohou nejen pochopit náboženství, ale jsou také intuitivní ve významu, který za nimi stojí, včetně slov, cest, mytologie a psaných textů.

Takové mistrovství může pomoci uživateli v pravdě o tom, jaké věci stojí za náboženstvím, což mu umožní také objasnit pravdu a lži druhých, což uživatele zneklidní, aby oklamali nebo byli svedeni jinam, i když se proti nim snaží použít náboženské argumenty, protože uživatelé to vědí lépe.

Poznámka: Ačkoli je šintoismus většinou (ne-li všemi) cizinců klasifikován jako „pohanské náboženství“, ve skutečnosti to NENÍ náboženství, protože je to pouze aspekt života popsaný japonskými lidmi.

ČTĚTE:   Fyziologie Fairy Dragon