Afterlife Guardian

Toga (Haibane Renmei) slouží jako komunikátoři, prostředníci a strážci mezi „Haibane“ a skutečným posmrtným životem mimo město Glie.

Moc stát se strážcem a udržovatelem rovnováhy posmrtného života. Variace poručnictví.

Uživatel je nebo se může přeměnit na strážce/ochránce posmrtného života, postavu/entitu, která zachovává rovnováhu v posmrtném životě. Strážci posmrtného života mají na starosti zachovávání a udržování rovnováhy mezi živými a mrtvými, jako je udržování mrtvých, aby neobtěžovali nebo neobtěžovali živé, zajištění toho, aby duše odešly a zůstaly tam, kam patří v posmrtném životě a mnoho dalšího.

Na rozdíl od pánů posmrtného života obvykle neovládají ani nevládnou nad dotyčným posmrtným životem; spíše jen udržují věci nedotčené a zabraňují problémovým duším, aby poškodily rovnováhu nastolenou skutečným vládcem.

ČTĚTE:   Telekinetická manipulace se silami