Enterprise Value-to-Sales (EV/Sales)

Co je hodnota podniku k prodeji (EV/Prodej)?

Hodnota podniku k tržbám (EV/tržby) je míra finančního ocenění, která porovnává hodnotu podniku (EV) společnosti s jejími ročními tržbami. EV/tržební násobek dává investorům kvantifikovatelnou metriku toho, jak ocenit společnost na základě jejích tržeb při zohlednění vlastního kapitálu i dluhu společnosti.

Klíčové způsoby

Vzorec pro Enterprise Value-to-SalesEV/Prodej

=

MC

+

D

CC

Roční tržby

kde:

MC

=

Tržní kapitalizace

D

=

Dluh

CC

=

Hotovost a peněžní ekvivalenty

\begin{aligned} &\text{EV/Prodej} = \frac{ \text{MC} + \text{D} – \text{CC} }{ \text{Roční tržby} \\ &\textbf{kde:}\\ &\text{MC} = \text{Tržní kapitalizace} \\ &\text{D} = \text{Dluh} \\ &\text{CC} = \text{Hotovost a peněžní ekvivalenty} \\ \end{aligned}

​EV/Prodej=Roční tržbyMC+D−CC​kde:MC=Tržní kapitalizaceD=DebtCC=Hotovost a peněžní ekvivalenty​

Jak vypočítat hodnotu prodeje podniku

Hodnota podniku k tržbám se vypočítá podle:

Někdy se používá poněkud složitější verze podnikové hodnoty s několika dalšími proměnnými. Složitější vzorec pro EV je:EV

=

MC

+

D

+

PS

+

MI

CC

kde:

PS

=

Preferované akcie

MI

=

Menšinový podíl

\begin{aligned} &\text{EV} = \text{MC} + \text{D} + \text{PS} + \text{MI} – \text{CC} \\ &\textbf{where:}\\ &\text{PS} = \text{Preferované akcie} \\ &\text{MI} = \text{Menšinový podíl} \\ \end{aligned}

​EV=MC+D+PS+MI−CCwhere:PS=Preferované akcieMI=Menšinový podíl​

Co vám napovídá obchodní hodnota podniku?

Hodnota podniku k prodeji je rozšířením ocenění ceny k prodeji (P/S), které místo hodnoty podniku používá tržní kapitalizaci. EV/Prodej je vnímán jako přesnější než P/S částečně proto, že samotná tržní kapitalizace nebere při oceňování společnosti v úvahu dluh společnosti, zatímco hodnota podniku ano.

Násobky EV k prodeji se obvykle pohybují mezi 1x a 3x. Obecně platí, že nižší násobek EV/prodejů naznačuje, že společnost může být na trhu atraktivnější nebo podhodnocená. Míra EV/prodejů může být také záporná, pokud je peněžní zůstatek společnosti vyšší než tržní kapitalizace a dluhová struktura, což signalizuje, že společnost může být v podstatě koupena za vlastní hotovost.

ČTĚTE:   Akruály

Míra EV-to-sales však může být mírně klamavá v tom, že vyšší násobek není vždy signálem nadhodnocení. Vysoká hodnota EV-to-sales může být pozitivním signálem, že investoři věří, že budoucí prodeje výrazně vzrostou. Nižší hodnota EV-to-sales může rovněž signalizovat, že budoucí prodejní vyhlídky nejsou příliš atraktivní.

Chcete-li z této metriky vytěžit maximum, porovnejte EV-to-sales s ostatními společnostmi ve stejném odvětví a podívejte se hlouběji do společnosti, kterou analyzujete.

Příklad použití hodnoty k prodeji pro podniky

Předpokládejme, že společnost vykáže tržby za rok ve výši 70 milionů dolarů. Společnost má v účetnictví krátkodobé závazky ve výši 10 milionů dolarů a dlouhodobé závazky ve výši 25 milionů dolarů. Má aktiva v hodnotě 90 milionů dolarů, z toho 20% v hotovosti. Společnost má 5 milionů akcií v oběhu a aktuální cena akcií je 25 dolarů za akcii. Při použití tohoto scénáře je hodnota podniku společnosti:

EV

=

Market Cap (5 milionů akcií

×

$25 Cena akcií)

+

Celkový dluh ($10 milionů

+

$25 milionů)

Hotovost ($90 milionů

×

20

%

)

=

$

125

Milion

+

$

35

Milion

$

18

Milion

=

$

142

Milion

\begin{aligned} \text{EV} &= \text{Market Cap (5 milionů akcií} \times \text{\$25 Cena akcií)} \\\ &\quad + \text{Celkový dluh (\$10 milionů} + \text{\$25 milionů)} \\ &\quad – \text{Hotovost (\$90 milionů} \times 20\\%) \\ &= \\$125 \text{ Milion} + \\$35 \text{ Milion} – \$18 \text{ Milion} \\\ &= \$142 \text{ Million} \end{aligned}

EV​=Market Cap(5 milionů akcií×$25 Cena akcií)+Celkový dluh ($10 milionů+$25 milionů)−Hotovost ($90 milionů×20%)=$125 milionů+$35 milionů−$18 milionů=$142 milionů​

Dále pro zjištění hodnoty EV-to-sales jednoduše vydělte vypočtenou hodnotu podniku prodejem. V tomto příkladu je hodnota EV-to-sales následující:

EV/Prodej

=

$

142

Million

$

70

Million

=

2.03

\begin{aligned} &\text{EV/Prodej} = \frac{ \$142 \text{ Million} }{ \$70 \text{ Million} } } = 2.03 \\ \end{aligned}

​EV/Prodej=$70 Million$142 Million​=2.03​

Vezmeme-li poměr EV/tržeb o krok dále, zvažme Coca-Colu. Společnost má tržní strop 237 miliard dolarů k 31. prosinci 2019.

ČTĚTE:   Vypořádání v hotovosti

Enterprise Value-to-Sales vs. Price-to-Sales

Poměr EV k tržbám bere v úvahu dluh a hotovost, kterou společnost má. Poměr cena k tržbám to zatím nebere v úvahu. Poměr cena k tržbám se vypočítá rychleji, jako čitatel se použije pouze tržní strop společnosti. Dluhopisci však mají nárok na tržby a teoreticky by měli být zahrnuti do ocenění.

Omezení využití hodnoty k prodeji pro podniky

Poměr EV/tržby vyžaduje výpočet podnikové hodnoty, což zahrnuje trochu více šťourání do účetní závěrky. EV se obecně používá pro oceňování akvizic, kde nabyvatel převezme dluh společnosti, ale také získá hotovost. Dalším omezením, které je třeba si uvědomit, je, že tržby neberou v úvahu výdaje nebo daně společnosti.