Relative Vigor Index (RVI)

Co je Relative Vigor Index?

Relative Vigor Index (RVI) je ukazatel hybnosti používaný v technické analýze, který měří sílu trendu porovnáním uzavírací ceny cenného papíru s jeho obchodním rozsahem a zároveň vyhlazuje výsledky pomocí jednoduchého klouzavého průměru (SMA).

Užitečnost RVI je založena na pozorované tendenci cen zavírat výše, než se otevírají v době vzestupu, a zavírat níže, než se otevírají v době poklesu.

Klíčové způsoby

Vzorec pro Relative Vigor Index (RVI)

Vzorec RVI může vypadat složitě, ale je opravdu poměrně intuitivní:

NUMERATOR

=

a

+

(

2

×

b

(Text s významem pro EHP)

+

(

2

×

c

(Text s významem pro EHP)

+

d

6

DENOMINATOR

=

e

+

(

2

×

f

(Text s významem pro EHP)

+

(

2

×

g

(Text s významem pro EHP)

+

h

6

RVI

=

SMA od NUMERATOR pro

N

období

SMA firmy DENOMINATOR pro

N

období

Signální čára

=

RVI

+

(

2

×

i

(Text s významem pro EHP)

+

(

2

×

j

(Text s významem pro EHP)

+

k

6

kde:

a

=

Zavřít

Otevřeno

b

=

Zavřít

Open One Bar Prior to

a

c

=

Zavřít

Open One Bar Prior to

b

d

=

Zavřít

Open One Bar Prior to

c

e

=

Vysoká

Low of Bar

a

f

=

Vysoká

Low of Bar

b

g

=

Vysoká

Low of Bar

c

h

=

Vysoká

Low of Bar

d

i

=

RVI Value One Bar Prior

j

=

RVI Value One Bar Prior to

i

k

=

RVI Value One Bar Prior to

j

N

=

Minuty/hodiny/dny/týdny/měsíce

\begin{aligned} &\text{NUMERATOR}=\frac{a+(2\times b)+(2\times c)+d}{6}\\[7pt] &\text{DENOMINATOR}=\frac{e+(2\times f)+(2\times g)+h}{6}\\[7pt] &\text{RVI}=\frac{\text{SMA of NUMERATOR for $N$ periods}}{\text{SMA of DENOMINATOR for $N$ periods}}\\[7pt] &\qquad\text{\ Signal Line }=\frac{\text{RVI}+(2\times i)+(2\times j)+k}{6}\\[7pt] &\textbf{where:}\\ &a = \text{Close}-\text{Open}\\ &b=\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }a\\ &c =\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }b\\\ &d =\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }c\\ &e =\text{High}-\text{Low of Bar }a\\ &f =\text{High}-\text{Low of Bar }b\\ &g =\text{High}-\text{Low of Bar }b\\ &g =\text{High}-\text{Low of Bar }c\\ &h =\text{High}-\text{Low of Bar }d\\ &i = \text{RVI Value One Bar Prior}\\\ &j = \text{RVI Value One Bar Prior to }i\\ &k = \text{RVI Value One Bar Prior to }j\\ &N = \text{Minutes/Hours/Days/Weeks/Months} \end{aligned}

​NUMERATOR=6a+(2×b)+(2×c)+d​DENOMINATOR=6e+(2×f)+(2×g)+h​RVI=SMA of DENOMINATOR for N periodsSMA NUMERATOR Open for N periods​SignalLine =6RVI+(2×i)+(2×j)+k​where:a=Close−Openb=Close−One Bar Prior to ac=Close−Open One Bar Prior bd=Close−Open One Bar Prior=RVI

ČTĚTE:   Pacific Exchange (PCX)

Jak vypočítat index relativního výkonu (RVI)

Co vám říká Relative Vigor Index (RVI)?

Ukazatel RVI se vypočítává podobným způsobem jako stochastický oscilátor, ale srovnává spíše blízký vztah k otevřenému než srovnává blízký vztah k nízkému. Obchodníci očekávají, že hodnota RVI poroste, protože býčí trend nabírá na síle, protože v tomto pozitivním nastavení bývá uzavírací cena cenného papíru na vrcholu rozpětí, zatímco otevřený je blízko nízkému rozpětí.

RVI je interpretován stejným způsobem jako mnoho jiných oscilátorů, jako je pohyblivá průměrná konvergence-divergence (MACD) nebo index relativní síly (RSI). Zatímco oscilátory mají tendenci kolísat mezi nastavenými úrovněmi, mohou zůstat na extrémních úrovních po delší dobu, takže interpretace musí být provedena v širokém kontextu, aby byla žalovatelná.

RVI je místo toho centrovaný oscilátor a ne pruhovaný (trend sledující) oscilátor, což znamená, že je typicky zobrazen nad nebo pod cenovým grafem, pohybující se kolem středové čáry spíše než skutečná cena. Je dobré použít indikátor RVI ve spojení s jinými formami technické analýzy s cílem najít nejvyšší pravděpodobnosti výsledků.

Příklad použití Relative Vigor Index (RVI)

Obchodník by mohl zkoumat potenciální změny v trendu s indikátorem RVI hledáním odchylek s aktuální cenou a pak určení konkrétních vstupních a výstupních bodů s tradičními trendlines a graf vzory.

Omezení použití Relative Vigor Index (RVI)

RVI funguje nejlépe na trendových trzích a má tendenci generovat falešné signály na rangebound trzích.Výsledky lze zlepšit nastavením dlouhodobějších období zpětného pohledu, které pomáhají snížit dopad pil a krátkodobých protitrendů.