Mediumship

Phoebe (Charmed) komunikuje s duchem Charlene Hughes

Síla vnímat a komunikovat s duchy a s těmi, kteří jsou v posmrtném životě. Variace interakce. Nezaměňovat s Šepotem smrti. Uživatelé této síly jsou často nazýváni Média.

Uživatelé jsou médium, které může nahlížet komunikovat s dušemi/duchy druhých nebo s nimi komunikovat. Mohou tyto entity vypudit z oblasti nebo povolat armádu duší/duchů, kteří je budou bránit, pokud by se jim někdy mělo něco stát. Mohou mít dokonce vlastní duši nebo ducha, kteří vstupují do různých světů v posmrtném životě, zatímco jejich těla v živém světě vstupují do jakéhosi tranzu. To jim umožňuje vrátit se do svého těla, když skončí se svými záležitostmi v posmrtném životě.

Dobře vycvičená média jsou dokonce schopna usměrňovat síly jiných duší/duchů, což z nich dělá potenciálního hostitele/prostředníka pro usměrňování jejich sil prostřednictvím jejich vlastního těla, zatímco jednají, jako by jejich síla byla jejich vlastní. Média mohou také škodit duším/duchům jiných, nebo jim dokonce přikazovat, aby fufilovaly akce, které by vyhovovaly nejlepšímu zájmu média.

Média se také mohou nechat posednout jinými dušemi nebo duchy, což jim umožní převzít kontrolu nad vlastním tělem. Zatímco jsou buď v hlubokém transu, jako je stav, nebo cestují posmrtným životem.

ČTĚTE:   Transmutace větru