Herefordshire

Herefordshire je hrabství v hrabství West Midlands v Anglii, které sousedí se Shropshire na severu, Worcestershire na východě, Gloucestershire na jihovýchodě a velšským hrabstvím Monmouthshire na západě. Hlavní město Hereford je hlavní město Herefordshire a město je jedním z nejvíce venkovských a řídce osídlených hrabství v Anglii. V roce 2016 mělo Herefordshire 189 300 obyvatel.

ČTĚTE:   Charley Rakes